Pedagogiskt stöd för studenter med funktionsnedsättning

Karolinska Institutet erbjuder olika pedagogiska stöd för dig som är student eller doktorand med varaktig fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Målet är att alla studenter ska ha möjlighet att studera på lika villkor.

Vad menas med funktionsnedsättning?

Funktionsnedsättning definieras enligt diskrimineringslagen som: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av funktionsförmågan som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. 

Tillfällig skada eller sjukdom?

Om du inte har en varaktig funktionsnedsättning utan en tillfällig skada eller sjukdom omfattas du inte av särskilt pedagogiskt stöd. Programstudenter kontaktar studievägledare på sitt program. Studenter på fristående kurser kontaktar kursansvarig. Doktorander kontaktar sin närmaste chef. 

Exempel på riktat pedagogiskt stöd på KI

Personliga hjälpmedel och appar

För personligt utprovade hjälpmedel, kontakta lämplig vårdinstans. Här finns tips på appar för iOS/iPad respektive appar för Android, som kan vara till hjälp för dig med dyslexi. Appar betalar du själv.

Studera utomlands

Om du vill studera utomlands och behöver stöd i dina studier, kontakta våra internationella handläggare eller samordnaren för studenter med funktionsnedsättning. Se även extra inkluderingsstöd inom Erasmus+.

Sekretess och tystnadsplikt

Om du inte är i behov av anpassningar i själva undervisningen behöver du naturligtvis inte berätta om din funktionsvariation, men det kan vara klokt att prata med dina lärare på ett tidigt stadium om du anar att din funktionsnedsättning kan påverka bedömningen av din studieprestation (t.ex. om du till följd av dyslexi har svårt med skriftlig tentamen). Det kan också vara bra att rådgöra med studievägledaren om du tror funktionsnedsättningen kommer påverka dina studier. Det kan spara mycket tid och förhindra onödiga missförstånd.

Samordnaren för studenter med funktionsvariation, liksom studievägledare och personal vid Studenthälsan, lyder under sekretesslagen och har tystnadsplikt. Kontakter mellan dessa parter och med annan personal på universitetet som handlar om din situation förekommer endast med ditt samtycke. Observera dock att vissa av de stöd som du kan ta del av gör det nödvändigt att föra en dialog med berörda personer inom universitetet.

Uppdragsutbildning

Du som studerar på en uppdragsutbildning gör detta som en del av ditt arbete. Du har inte tillgång till pedagogiskt stöd för studenter. Om du behöver stöd ska du vända dig till din arbetsgivare.

Viktoria Hansson

Samordnare för studenter med funktionsnedsättning
+46 8 524 860 04