Studenter campus Flemingsberg

Öppet hus 21 mars

Välkommen till Öppet hus på campus Flemingsberg den 21 mars kl. 14.00 -17.30. Upplev studentlivet, gå på rundvandringar och träffa både studenter och studievägledare!

Hur ser det ut på våra campus?

Hur ser det ut på campus Solna?

Campus Solna ligger i norra delen av Stockholm, precis intill Karolinska universitetssjukhuset Solna.

Hur ser det ut på campus Flemingsberg?

Campus Flemingsberg ligger i södra delen av Stockholm, precis intill Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. 

Rundtur på gymmet - campus Solna

Följ med Kiki och Anders som visar runt på gymmet Box på campus Solna. På campus Solna finns även tennisbanor utomhus och möjlighet att ta en aktiv paus i Lugna rummet. 

Rundtur på gymmet – campus Flemingsberg

Följ med när Anders som visar runt på gymmet Base på campus Flemingsberg och berättar om utbudet för studenter på KI.