Betül läser till läkare

Betül har tidigare studerar till sjuksköterska. Nu tar hon med sig sina erfarenhet vidare i studierna till läkare.

Betül läkarstudent
Betül läkarstudent Foto: Privat

Du läste sjuksköterskeprogrammet och bytte sedan till läkarprogrammet. Hur var det?

Det var ett stort skifte då programmen verkligen skiljer sig åt. Sjuksköterskan är omvårdnadsansvig och utbildningen är upplagt på ett sätt som fokuserar på detta. Studenter går ut på praktik tidigt för att bli bekväma i patientkontakten och de medicintekniska momenten. Läkaren är medicinskt ansvarig och läkarprogrammet lägger betoning på det teoretiska underlaget innan man går över till de mer kliniska terminerna. Just i denna aspekt har jag haft en enorm nytta av mina erfarenheter som sjuksköterska. Teorin får en helt annan befästningspunkt när man kan relatera informationen till verkligheten.

Varför ville du läsa till just läkare?

Mina starkaste barndomsminnen är från sjukhusmiljön, så jag har nog alltid velat jobba inom vården. Med tiden såg jag att mina favoritaspekter förekommer mer inom läkaryrket. Jag gillar att grotta ner mig i patientens historik, förstå sjukdomarna, diagnosticera utifrån labbsvar och komma fram till en anpassad behandling.

Vad är det bästa med utbildningen?

Den är riktigt varierande! Ingen kurs är den andra lik. Många blir förvånade över utbildningens längd och betonar hur lång resan är. Alla läkare man pratar med säger däremot att tiden går fort, och min erfarenhet hittills har bara bekräftat detta. Du möter utmaningarna, växer och tiden flyger förbi.

Hur ser en typisk vecka ut?

Under de två förstå åren består en typisk vecka till stor del av inspelade föreläsningar, blandat med aktiviteter på campus. Studenter förbereder sig under självstudietiden och utför ett individuellt bastest. Vi möts sedan upp i våra TBL-grupper (TBL - team based learning) och går igenom svaren tillsammans. Dagen därpå arbetar vi med appliceringsfall som gör teorin mer klinisk. Det finns genomgångar för både bastest och appliceringsfall som man kan gå på.

Varför valde du att studera på just KI?

Det känns som att KI passar många aspekter av min personlighet. Universitetet bidrar med stabilitet då man inte behöver flytta långa distanser för praktikplaceringar. Du har även en god åtkomst till forskningsmöjligheter och utomlandsstudier. Det känns generellt smidigt. Jag uppskattar verkligen det alternativa urvalet för möjligheten att studera här.

Har du stött på någon utmaning?

Det kan vara svårt att hitta balans mellan studietid och egentid. Det finns nog en tendens för studenter att prioritera utbildningen och då ger man upp sin fritid. Det känns inte så betydligt i stunden men har sina effekter så småningom. Man kan bli utbränd även om man gillar vad man gör. Jag har på sistone försökt rättfördela min tid, men de är nog en ständig utmaning i livet.

Vad vill du arbeta med i framtiden?

Jag har länge tyckt hjärtat är ett av våra mest intressanta organ. Idag hade jag varit nöjd med allt som involverar en djupare förståelse av dess mekanism, vare sig det är medicinskt eller kirurgiskt.

Vad vill du ge för tips till någon som funderar på att söka till samma program?

Mitt största tips skulle vara att strunta i alla farhågor och myter. Om du känner ett genuint intresse för ämnet så kommer resten lösa sig.

Vilka egenskaper eller intressen tror du är bra att ha om man vill bli läkare?

Teoretisk kunskap kan man alltid bygga upp, oavsett hur lång tid det tar att lära sig något. En god patientkontakt är däremot svårare att uppnå. Om du gillar att prata med människor, känner stor nyfikenhet kring hälsa och uppskattar att bli utmanad med ny kunskap varje dag, så skulle läkarrollen passa dig. Frågan besvaras nog bäst när tänker på läkaren man själv vill träffa.

Nämn en sak som är bra med KI

Det finns riktigt många möjligheter för engagemang på KI. Studenter kan ta del av undervisningsmoment som tutorer och amanuenser, delta i diskussioner kring utbildningsrelaterade frågor som studentrepresentanter och gå med i flera utskott under Medicinska Föreningen. Jag uppskattar verkligen möjligheterna och hur väl man kan skräddarsy sitt studentliv. Det gör tiden på KI riktigt kul.

Helene Svanholm
2024-01-30