Särskiljande vid lika meritvärde HT2012-VT2013

Sökande med lika meritvärde i betygsurvalsgrupperna (Grupp BI, BII och folkhögskolegruppen BF) särskiljs i första hand efter giltigt resultat på högskoleprovet, därefter genom lottning. I övriga urvalsgrupper särskiljs sökande med lika meritvärde genom lottning.

HT2012

Arbetsterapeutprogrammet

Anmälningskod: KI-41000

Utbildningstillfälle: HT2012

Särskiljande vid lika meritvärde Arbetsterapeutprogrammet HT2012
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 17.80 - BI 16.80 -
BII 16.95 - BII 16.40 -
BF 4.0 - BF 4.0 -

Audionomprogrammet

Anmälningskod: KI-41001

Utbildningstillfälle: HT2012

Särskiljande vid lika meritvärde Audionomprogrammet HT2012
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 18.15 - BI 17.26 -
BII 17.65 - BII 17.22 -
BF - - BF 4.0 0.40

Biomedicinprogrammet

Anmälningskod: KI-41002

Utbildningstillfälle: HT2012

Särskiljande vid lika meritvärde Biomedicinprogrammet HT2012
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 17.45 - BI 17.40 -
BII 18.20 - BII 18.16 -
BF - - BF - -

Biomedicinska analytikerprogrammet

Inriktning klinisk fysiologi

Anmälningskod: KI-41017

Utbildningstillfälle: HT2012

Särskiljande vid lika meritvärde Biomedicinska analytikerprogrammet - inriktning klinisk fysiologi HT2012
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 17.00 - BI 17.00 -
BII 18.20 - BII 18.20 -
BF - - BF - -

Biomedicinska analytikerprogrammet

Inriktning laboratoriemedicin

Anmälningskod: KI-41018

Utbildningstillfälle: HT2012

Särskiljande vid lika meritvärde Biomedicinska analytikerprogrammet - inriktning laboratoriemedicin HT2012
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 15.80 - BI 15.78 -
BII 17.02 - BII 16.69 -
BF - - BF - -

Logopedprogrammet

Anmälningskod: KI-41005

Utbildningstillfälle: HT2012

Särskiljande vid lika meritvärde Logopedprogrammet HT2012
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 21.60 - BI 21.00 -
BII 22.08 - BII 21.11 -
BF - - BF - -

Läkarprogrammet 

Anmälningskod: KI-41006

Utbildningstillfälle: HT2012

Särskiljande vid lika meritvärde Läkarprogrammet HT2012
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 22.50 1.30 BI 22.50 1.40
BII 22.50 1.60 BII 22.50 1.50
BF 4.0 1.70 BF 4.0 1.70

Optikerprogrammet

Anmälningskod: KI-41007

Utbildningstillfälle: HT2012

Särskiljande vid lika meritvärde Optikerprogrammet HT2012
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 18.30 - BI 17.88 -
BII 18.00 - BII 17.15 -
BF 4.0 - BF 4.0 0.50

Psykologprogrammet

Anmälningskod: KI-41008

Utbildningstillfälle: HT2012

Särskiljande vid lika meritvärde Psykologprogrammet HT2012
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 21.90 - BI 21.76 -
BII 22.40 - BII 22.12 -
BF 4.0 - BF 4.0 1.50

Röntgensjuksköterskeprogrammet

Anmälningskod: KI-41009

Utbildningstillfälle: HT2012

Särskiljande vid lika meritvärde Röntgensjuksköterskeprogrammet HT2012
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 17.20 - BI 16.77 -
BII 17.22 - BII 16.38 -
BF 4.0 - BF 4.0 1.50

Sjukgymnastprogrammet

Anmälningskod: KI-41010

Utbildningstillfälle: HT2012

Särskiljande vid lika meritvärde Sjukgymnastprogrammet HT2012
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 20.50 - BI 19.90 -
BII 20.33 - BII 19.39 -
BF 4.0 - BF 4.0 1.00

Sjuksköterskeprogrammet

Visby

Anmälningskod: KI-41011

Utbildningstillfälle: HT2012

Särskiljande vid lika meritvärde Sjuksköterskeprogrammet - Visby HT2012
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 17.81 - BI 17.30 -
BII 17.74 - BII 17.74 -
BF - - BF - -

Sjuksköterskeprogrammet

Normal undervisning

Anmälningskod: KI-41013

Utbildningstillfälle: HT2012

Särskiljande vid lika meritvärde Sjuksköterskeprogrammet - normal undervisning HT2012
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 18.80 - BI 18.30 -
BII 18.43 - BII 17.67 -
BF 4.0 0.60 BF 4.0 0.50

Sjuksköterskeprogrammet

Distans

Anmälningskod: KI-41012

Utbildningstillfälle: HT2012

Särskiljande vid lika meritvärde Sjuksköterskeprogrammet - distans HT2012
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 19.95 - BI 19.60 -
BII 19.92 - BII 19.39 -
BF - - BF - -

Tandhygienistprogrammet

Anmälningskod: KI-41014

Utbildningstillfälle: HT2012

Särskiljande vid lika meritvärde Tandhygienistprogrammet HT2012
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 18.78 - BI 18.23 -
BII 18.75 - BII 18.17 -
BF 4.0 - BF 4.0 0.70

Tandläkarprogrammet

Anmälningskod: KI-41015

Utbildningstillfälle: HT2012

Särskiljande vid lika meritvärde Tandläkarprogrammet HT2012
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 21.90 - BI 21.90 -
BII 22.50 - BII 22.50 -
BF - - BF - -

VT2013

Arbetsterapeutprogrammet

Anmälningskod: KI-42000

Utbildningstillfälle: VT2013

Särskiljande vid lika meritvärde Arbetsterapeutprogrammet VT2013
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 17.30 - BI 16.40 -
BII 17.12 - BII 16.90 -
BF 4.0 - BF 4.0 -

Läkarprogrammet 

Anmälningskod: KI-42006

Utbildningstillfälle: VT2013

Särskiljande vid lika meritvärde Läkarprogrammet VT2013
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 22.30 1.30 BI 22.30 1.20
BII 22.50 1.40 BII 22.50 1.25
BF 4.0 1.60 BF 4.0 1.60

Sjukgymnastprogrammet

Anmälningskod: KI-42010

Utbildningstillfälle: VT2013

Särskiljande vid lika meritvärde Sjukgymnastprogrammet VT2013
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 19.50 0.90 BI 19.10 -
BII 19.49 - BII 18.67 -
BF 4.0 1.15 BF 4.0 0.90

Sjuksköterskeprogrammet

Visby

Anmälningskod: KI-42011

Utbildningstillfälle: VT2013

Särskiljande vid lika meritvärde Sjuksköterskeprogrammet - Visby VT2013
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 17.13 - BI 15.80 -
BII 18.00 - BII 18.00 -
BF - - BF - -

Sjuksköterskeprogrammet

Normal undervisning

Anmälningskod: KI-42013

Utbildningstillfälle: VT2013

Särskiljande vid lika meritvärde Sjuksköterskeprogrammet - normal undervisning VT2013
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 17.50 - BI 17.20 -
BII 17.31 - BII 17.21 -
BF 4.0 0.35 BF 3.0 0.60

Sjuksköterskeprogrammet

Distans

Anmälningskod: KI-42012

Utbildningstillfälle: VT2013

Särskiljande vid lika meritvärde Sjuksköterskeprogrammet - distans VT2013
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 19.71 - BI 19.20 -
BII 19.80 - BII 18.79 -
BF - - BF - -
KI Antagningen
2024-03-14