Särskiljande vid lika meritvärde HT2013-VT2014

Sökande med lika meritvärde i betygsurvalsgrupperna (Grupp BI, BII och folkhögskolegruppen BF) särskiljs i första hand efter giltigt resultat på högskoleprovet, därefter genom lottning. I övriga urvalsgrupper särskiljs sökande med lika meritvärde genom lottning.

Meritvärdet i kolumnen HP visar det lägsta högskoleprovsresultat som krävts för antagning i kombination med betygsmeritvärdet till vänster. Om inget särskiljande har gjorts anges inget meritvärde i kolumnen för högskoleprovsresultat.

HT2013

Arbetsterapeutprogrammet

Anmälningskod: KI-41000

Utbildningstillfälle: HT2013

Särskiljande vid lika meritvärde Arbetsterapeutprogrammet HT2013
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 18.30 - BI 17.60 -
BII 17.75 - BII 17.60 -
BF 4.0 - BF 4.0 -

Audionomprogrammet

Anmälningskod: KI-41001

Utbildningstillfälle: HT2013

Särskiljande vid lika meritvärde Audionomprogrammet HT2013
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 18.84 - BI 17.60 -
BII 18.06 - BII 17.31 -
BF - - BF - -

Biomedicinprogrammet

Anmälningskod: KI-41002

Utbildningstillfälle: HT2013

Särskiljande vid lika meritvärde Biomedicinprogrammet HT2013
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 17.40 - BI 16.75 -
BII 19.30 - BII 18.55 -
BF - - BF - -

Biomedicinska analytikerprogrammet

Inriktning klinisk fysiologi

Anmälningskod: KI-41003

Utbildningstillfälle: HT2013

Särskiljande vid lika meritvärde Biomedicinska analytikerprogrammet - inriktning klinisk fysiologi HT2013
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 17.65 - BI 17.70 -
BII 18.14 - BII 18.14 -
BF - - BF - -

Biomedicinska analytikerprogrammet

Inriktning laboratoriemedicin

Anmälningskod: KI-41004

Utbildningstillfälle: HT2013

Särskiljande vid lika meritvärde Biomedicinska analytikerprogrammet - inriktning laboratoriemedicin HT2013
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 16.88 - BI 16.62 -
BII 17.34 - BII 17.34 -
BF 4.0 - BF 4.0 1.10

Logopedprogrammet

Anmälningskod: KI-41005

Utbildningstillfälle: HT2013

Särskiljande vid lika meritvärde Logopedprogrammet HT2013
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 21.60 - BI 20.80 -
BII 21.58 - BII 21.44 -
BF - - BF - -

Läkarprogrammet 

Anmälningskod: KI-41006

Utbildningstillfälle: HT2013

Särskiljande vid lika meritvärde Läkarprogrammet HT2013
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 22.50 1.25 BI 22.50 1.20
BII 22.50 1.60 BII 22.50 1.60
BF 4.0 1.70 BF 4.0 1.70

Optikerprogrammet

Anmälningskod: KI-41007

Utbildningstillfälle: HT2013

Särskiljande vid lika meritvärde Optikerprogrammet HT2013
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 18.17 - BI 17.40 -
BII 17.27 - BII 17.17 -
BF 4.0 - BF 4.0 0.80

Psykologprogrammet

Anmälningskod: KI-41008

Utbildningstillfälle: HT2013

Särskiljande vid lika meritvärde Psykologprogrammet HT2013
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 21.90 - BI 21.80 0.80
BII 22.21 - BII 21.10 1.45
BF 4.0 - BF 4.0 1.50

Röntgensjuksköterskeprogrammet

Anmälningskod: KI-41009

Utbildningstillfälle: HT2013

Särskiljande vid lika meritvärde Röntgensjuksköterskeprogrammet HT2013
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 17.70 - BI 17.50 -
BII 17.71 - BII 17.20 -
BF 4.0 - BF 4.0 1.00

Sjukgymnastprogrammet

Anmälningskod: KI-41010

Utbildningstillfälle: HT2013

Särskiljande vid lika meritvärde Sjukgymnastprogrammet HT2013
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 20.20 - BI 19.80 -
BII 19.95 - BII 19.20 -
BF 4.0 - BF 4.0 1.05

Sjuksköterskeprogrammet

Visby

Anmälningskod: KI-41011

Utbildningstillfälle: HT2013

Särskiljande vid lika meritvärde Sjuksköterskeprogrammet - Visby HT2013
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 17.70 - BI 17.20 -
BII 17.22 - BII 16.74 -
BF - - BF - -

Sjuksköterskeprogrammet

Distans

Anmälningskod: KI-41012

Utbildningstillfälle: HT2013

Särskiljande vid lika meritvärde Sjuksköterskeprogrammet - distans HT2013
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 19.80 - BI 19.23 -
BII 20.34 - BII 19.55 -
BF - - BF 4.0 0.70

Sjuksköterskeprogrammet

Normal undervisning

Anmälningskod: KI-41013

Utbildningstillfälle: HT2013

Särskiljande vid lika meritvärde Sjuksköterskeprogrammet - normal undervisning HT2013
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 18.60 - BI 18.00 0.85
BII 17.99 - BII 17.47 -
BF 4.0 - BF 4.0 0.50

Tandhygienistprogrammet

Anmälningskod: KI-41014

Utbildningstillfälle: HT2013

Särskiljande vid lika meritvärde Tandhygienistprogrammet HT2013
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 18.50 - BI 18.10 -
BII 19.10 - BII 19.10 -
BF 4.0 - BF 4.0 0.50

Tandläkarprogrammet

Anmälningskod: KI-41015

Utbildningstillfälle: HT2013

Särskiljande vid lika meritvärde Tandläkarprogrammet HT2013
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 21.90 1.20 BI 21.80 1.40
BII 22.50 - BII 22.50 -
BF - - BF - -

VT2014

Arbetsterapeutprogrammet

Anmälningskod: KI-42000

Utbildningstillfälle: VT2014

Särskiljande vid lika meritvärde Arbetsterapeutprogrammet VT2014
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 17.68 - BI 16.90 -
BII 17.23 - BII 17.11 -
BF - - BF - -

Läkarprogrammet 

Anmälningskod: KI-42001

Utbildningstillfälle: VT2014

Särskiljande vid lika meritvärde Läkarprogrammet VT2014
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 22.30 1.60 BI 22.30 1.50
BII 22.50 1.60 BII 22.50 1.40
BF 4.0 1.65 BF 4.0 1.60

Sjukgymnastprogrammet

Anmälningskod: KI-42002

Utbildningstillfälle: VT2014

Särskiljande vid lika meritvärde Sjukgymnastprogrammet VT2014
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 19.70 - BI 19.10 -
BII 19.64 - BII 19.10 -
BF - - BF 4.0 -

Sjuksköterskeprogrammet

Distans

Anmälningskod: KI-42004

Utbildningstillfälle: VT2014

Särskiljande vid lika meritvärde Sjuksköterskeprogrammet - distans VT2014
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 19.00 - BI 18.52 -
BII 19.14 - BII 18.90 -
BF 4.0 - BF 4.0 -

Sjuksköterskeprogrammet

Normal undervisning

Anmälningskod: KI-42005

Utbildningstillfälle: VT2014

Särskiljande vid lika meritvärde Sjuksköterskeprogrammet - normal undervisning VT2014
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 17.39 - BI 16.99 -
BII 17.05 - BII 16.84 -
BF 4.0 - BF 4.0 -
KI Antagningen
2024-03-14