Särskiljande vid lika meritvärde HT2017-VT2018

Sökande med lika meritvärde i betygsurvalsgrupperna (Grupp BI, BII och folkhögskolegruppen BF) särskiljs i första hand efter giltigt resultat på högskoleprovet, därefter genom lottning. I övriga urvalsgrupper särskiljs sökande med lika meritvärde genom lottning.

Meritvärdet i kolumnen HP visar det lägsta högskoleprovsresultat som krävts för antagning i kombination med betygsmeritvärdet till vänster. Om inget särskiljande har gjorts anges inget meritvärde i kolumnen för högskoleprovsresultat.

HT2017

Arbetsterapeutprogrammet

Anmälningskod: KI-41000

Utbildningstillfälle: HT2017

Särskiljande vid lika meritvärde Arbetsterapeutprogrammet HT2017
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 16.60 - BI 15.68 -
BII 17.60 - BII 17.10 -
BF 3.0 - BF 3.0 0.50

Audionomprogrammet

Anmälningskod: KI-41001

Utbildningstillfälle: HT2017

Särskiljande vid lika meritvärde Audionomprogrammet HT2017
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 17.00 - BI 15.90 -
BII 17.88 - BII 16.57 -
BF 3.5 - BF 3.5 -

Biomedicinska analytikerprogrammet

Inriktning klinisk fysiologi

Anmälningskod: KI-41002

Utbildningstillfälle: HT2017

Särskiljande vid lika meritvärde Biomedicinska analytikerprogrammet - inriktning klinisk fysiologi HT2017
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 18.33 - BI 18.23 -
BII 16.60 - BII 16.60 -
BF 4.0 - BF 4.0 -

Biomedicinska analytikerprogrammet

Inriktning laboratoriemedicin

Anmälningskod: KI-41003

Utbildningstillfälle: HT2017

Särskiljande vid lika meritvärde Biomedicinska analytikerprogrammet - inriktning laboratoriemedicin HT2017
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 16.51 - BI 16.08 -
BII 17.50 - BII 17.14 -
BF 4.0 - BF - -

Fysioterapeutprogrammet

Anmälningskod: KI-41004

Utbildningstillfälle: HT2017

Särskiljande vid lika meritvärde Fysioterapeutprogrammet HT2017
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 19.43 - BI 18.76 -
BII 19.51 - BII 18.75 -
BF 4.0 - BF 4.0 -

Logopedprogrammet

Anmälningskod: KI-41005

Utbildningstillfälle: HT2017

Särskiljande vid lika meritvärde Logopedprogrammet HT2017
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 19.32 - BI 18.50 -
BII 18.86 - BII 18.79 -
BF 4.0 1.15 BF 4.0 1.15

Läkarprogrammet 

Anmälningskod: KI-41006

Utbildningstillfälle: HT2017

Särskiljande vid lika meritvärde Läkarprogrammet HT2017
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 22.29 1.55 BI 22.24 -
BII 22.50 - BII 22.50 -
BF 4.0 1.65 BF 4.0 1.60

Optikerprogrammet

Anmälningskod: KI-41007

Utbildningstillfälle: HT2017

Särskiljande vid lika meritvärde Optikerprogrammet HT2017
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 16.01 0.75 BI 16.01 -
BII 16.45 - BII 16.45 -
BF 3.0 - BF 3.0 -

Psykologprogrammet

Anmälningskod: KI-41008

Utbildningstillfälle: HT2017

Särskiljande vid lika meritvärde Psykologprogrammet HT2017
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 21.60 - BI 21.37 -
BII 21.89 - BII 21.84 -
BF 4.0 1.40 BF 4.0 1.40

Röntgensjuksköterskeprogrammet

Anmälningskod: KI-41009

Utbildningstillfälle: HT2017

Särskiljande vid lika meritvärde Röntgensjuksköterskeprogrammet HT2017
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 16.23 - BI 15.70 -
BII 17.60 - BII 17.20 -
BF 4.0 - BF 4.0 -

Sjuksköterskeprogrammet

Normal undervisning

Anmälningskod: KI-41010

Utbildningstillfälle: HT2017

Särskiljande vid lika meritvärde Sjuksköterskeprogrammet - normal undervisning HT2017
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 17.29 - BI 16.29 0.55
BII 17.24 - BII 17.03 -
BF 3.5 0.05 BF 3.5 0.05

Sjuksköterskeprogrammet

Distans

Anmälningskod: KI-41011

Utbildningstillfälle: HT2017

Särskiljande vid lika meritvärde Sjuksköterskeprogrammet - distans HT2017
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 18.38 - BI 18.38 -
BII 19.08 - BII 19.08 -
BF 4.0 - BF 4.0 -

Tandhygienistprogrammet

Anmälningskod: KI-41012

Utbildningstillfälle: HT2017

Särskiljande vid lika meritvärde Tandhygienistprogrammet HT2017
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 18.10 - BI 17.50 -
BII 19.08 - BII 18.12 -
BF 4.0 0.20 BF 4.0 0.20

Tandläkarprogrammet

Anmälningskod: KI-41013

Utbildningstillfälle: HT2017

Särskiljande vid lika meritvärde Tandläkarprogrammet HT2017
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 20.95 1.10 BI 20.90 -
BII 22.40 - BII 22.40 -
BF 4.0 1.45 BF 4.0 1.45

Kandidatprogrammet i biomedicin

Anmälningskod: D8000

Utbildningstillfälle: HT2017

Särskiljande vid lika meritvärde Kandidatprogrammet i biomedicin HT2017
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 20.29 - BI 19.90 -
BII 20.78 - BII 20.78 -
BF - - BF - -

VT2018

Arbetsterapeutprogrammet

Anmälningskod: KI-42000

Utbildningstillfälle: VT2018

Särskiljande vid lika meritvärde Arbetsterapeutprogrammet VT2018
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 15.87 - BI 14.95 -
BII 16.67 - BII 16.11 -
BF 3.5 - BF 3.5 -

Fysioterapeutprogrammet

Anmälningskod: KI-42001

Utbildningstillfälle: VT2018

Särskiljande vid lika meritvärde Fysioterapeutprogrammet VT2018
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 18.60 - BI 17.95 -
BII 18.46 - BII 18.17 -
BF 3.0 1.20 BF 3.0 1.20

Läkarprogrammet 

Anmälningskod: KI-42002

Utbildningstillfälle: VT2018

Särskiljande vid lika meritvärde Läkarprogrammet VT2018
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 21.95 - BI 21.82 -
BII 22.40 - BII 22.30 -
BF 4.0 1.45 BF 4.0 1.45

Sjuksköterskeprogrammet

Normal undervisning

Anmälningskod: KI-42003

Utbildningstillfälle: VT2018

Särskiljande vid lika meritvärde Sjuksköterskeprogrammet - normal undervisning VT2018
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 15.73 - BI 14.90 -
BII 16.53 - BII 16.06 -
BF 3.5 - BF 3.0 0.40

Sjuksköterskeprogrammet

Distans

Anmälningskod: KI-42004

Utbildningstillfälle: VT2018

Särskiljande vid lika meritvärde Sjuksköterskeprogrammet - distans VT2018
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 17.86 - BI 17.86 -
BII 18.10 - BII 18.10 -
BF 4.0 - BF 4.0 -
KI Antagningen
2024-03-14