Särskiljande vid lika meritvärde HT2018-VT2019

Sökande med lika meritvärde i betygsurvalsgrupperna (Grupp BI, BII och folkhögskolegruppen BF) särskiljs i första hand efter giltigt resultat på högskoleprovet, därefter genom lottning. I övriga urvalsgrupper särskiljs sökande med lika meritvärde genom lottning.

Meritvärdet i kolumnen HP visar det lägsta högskoleprovsresultat som krävts för antagning i kombination med betygsmeritvärdet till vänster. Om inget särskiljande har gjorts anges inget meritvärde i kolumnen för högskoleprovsresultat.

HT2018

Arbetsterapeutprogrammet

Anmälningskod: KI-41000

Utbildningstillfälle: HT2018

Särskiljande vid lika meritvärde Arbetsterapeutprogrammet HT2018
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 16.05 - BI 15.24 -
BII 17.07 - BII 16.11 -
BF 4.0 - BF 4.0 -

Audionomprogrammet

Anmälningskod: KI-41001

Utbildningstillfälle: HT2018

Särskiljande vid lika meritvärde Audionomprogrammet HT2018
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 17.00 - BI 15.52 -
BII 16.75 - BII 15.00 -
BF 4.0 - BF * -

Biomedicinska analytikerprogrammet

Inriktning klinisk fysiologi

Anmälningskod: KI-41002

Utbildningstillfälle: HT2018

Särskiljande vid lika meritvärde Biomedicinska analytikerprogrammet - inriktning klinisk fysiologi HT2018
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 17.76 - BI 17.76 -
BII 18.55 - BII 17.80 -
BF 4.0 - BF * -

Biomedicinska analytikerprogrammet

Inriktning laboratoriemedicin

Anmälningskod: KI-41003

Utbildningstillfälle: HT2018

Särskiljande vid lika meritvärde Biomedicinska analytikerprogrammet - inriktning laboratoriemedicin HT2018
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 15.70 - BI 14.83 -
BII 17.43 - BII 16.30 -
BF * - BF * -

Fysioterapeutprogrammet

Anmälningskod: KI-41014

Utbildningstillfälle: HT2018

Särskiljande vid lika meritvärde Fysioterapeutprogrammet HT2018
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 19.10 - BI 18.71 -
BII 18.81 - BII 18.81 -
BF 4.0 0.75 BF 4.0 0.75

Logopedprogrammet

Anmälningskod: KI-41005

Utbildningstillfälle: HT2018

Särskiljande vid lika meritvärde Logopedprogrammet HT2018
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 18.70 - BI 17.00 -
BII 19.35 - BII 18.06 -
BF 3.0 0.20 BF 3.0 -

Läkarprogrammet 

Anmälningskod: KI-41006

Utbildningstillfälle: HT2018

Särskiljande vid lika meritvärde Läkarprogrammet HT2018
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 22.10 1.15 BI 21.98 1.50
BII 22.48 - BII 22.48 -
BF 4.0 1.65 BF 4.0 1.65

Optikerprogrammet

Anmälningskod: KI-41007

Utbildningstillfälle: HT2018

Särskiljande vid lika meritvärde Optikerprogrammet HT2018
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 16.04 - BI 16.04 -
BII 16.27 - BII 16.47 -
BF 3.0 0.05 BF 3.0 -

Psykologprogrammet

Anmälningskod: KI-41015

Utbildningstillfälle: HT2018

Särskiljande vid lika meritvärde Psykologprogrammet HT2018
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 21.46 - BI 21.10 1.15
BII 21.64 - BII 21.41 -
BF 4.0 1.15 BF 4.0 1.15

Röntgensjuksköterskeprogrammet

Anmälningskod: KI-41009

Utbildningstillfälle: HT2018

Särskiljande vid lika meritvärde Röntgensjuksköterskeprogrammet HT2018
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 16.05 - BI 15.73 -
BII 17.10 - BII 16.85 -
BF 4.0 - BF 4.0 -

Sjuksköterskeprogrammet

Normal undervisning

Anmälningskod: KI-41017

Utbildningstillfälle: HT2018

Särskiljande vid lika meritvärde Sjuksköterskeprogrammet - normal undervisning HT2018
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 17.20 - BI 16.08 -
BII 17.05 - BII 16.67 -
BF 3.5 - BF 3.5 -

Sjuksköterskeprogrammet

Distans

Anmälningskod: KI-41016

Utbildningstillfälle: HT2018

Särskiljande vid lika meritvärde Sjuksköterskeprogrammet - distans HT2018
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 18.46 - BI 18.10 -
BII 19.03 - BII 19.03 -
BF 4.0 - BF 4.0 -

Tandhygienistprogrammet

Anmälningskod: KI-41012

Utbildningstillfälle: HT2018

Särskiljande vid lika meritvärde Tandhygienistprogrammet HT2018
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 18.18 - BI 17.91 -
BII 18.27 - BII 18.38 -
BF 4.0 0.60 BF 4.0 0.60

Tandläkarprogrammet

Anmälningskod: KI-41013

Utbildningstillfälle: HT2018

Särskiljande vid lika meritvärde Tandläkarprogrammet HT2018
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 21.04 1.05 BI 20.89 1.10
BII 21.94 - BII 21.83 -
BF - - BF - -

Kandidatprogrammet i biomedicin

Anmälningskod: D8000

Utbildningstillfälle: HT2018

Särskiljande vid lika meritvärde Kandidatprogrammet i biomedicin HT2018
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 20.57 - BI 20.57 -
BII 20.89 - BII 20.89 -
BF 4.0 1.20 BF 4.0 1.20

VT2019

Arbetsterapeutprogrammet

Anmälningskod: KI-42000

Utbildningstillfälle: VT2019

Särskiljande vid lika meritvärde Arbetsterapeutprogrammet VT2019
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 15.26 - BI 12.80 -
BII 16.11 - BII 14.78 -
BF 3.0 - BF 3.0 -

Fysioterapeutprogrammet

Anmälningskod: KI-42005

Utbildningstillfälle: VT2019

Särskiljande vid lika meritvärde Fysioterapeutprogrammet VT2019
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 18.20 - BI 17.70 -
BII 18.42 - BII 18.33 -
BF 4.0 0.65 BF 4.0 -

Läkarprogrammet 

Anmälningskod: KI-42002

Utbildningstillfälle: VT2019

Särskiljande vid lika meritvärde Läkarprogrammet VT2019
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 21.67 - BI 21.46 -
BII 22.22 - BII 22.14 -
BF 4.0 1.40 BF 4.0 1.40

Sjuksköterskeprogrammet

Normal undervisning

Anmälningskod: KI-42007

Utbildningstillfälle: VT2019

Särskiljande vid lika meritvärde Sjuksköterskeprogrammet - normal undervisning VT2019
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 16.13 - BI 15.18 -
BII 16.60 - BII 16.48 -
BF 3.5 0.45 BF 3.5 -

Sjuksköterskeprogrammet

Distans

Anmälningskod: KI-42006

Utbildningstillfälle: VT2019

Särskiljande vid lika meritvärde Sjuksköterskeprogrammet - distans VT2019
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 17.79 - BI 17.95 -
BII 18.20 - BII 18.20 -
BF 4.0 0.65 BF 4.0 1.10
KI Antagningen
2024-03-14