Särskiljande vid lika meritvärde HT2019-VT2020

Sökande med lika meritvärde i betygsurvalsgrupperna (Grupp BI, BII och folkhögskolegruppen BF) särskiljs i första hand efter giltigt resultat på högskoleprovet, därefter genom lottning. I övriga urvalsgrupper särskiljs sökande med lika meritvärde genom lottning.

Meritvärdet i kolumnen HP visar det lägsta högskoleprovsresultat som krävts för antagning i kombination med betygsmeritvärdet till vänster. Om inget särskiljande har gjorts anges inget meritvärde i kolumnen för högskoleprovsresultat.

HT2019

Arbetsterapeutprogrammet

Anmälningskod: KI-41000

Utbildningstillfälle: HT2019

Särskiljande vid lika meritvärde Arbetsterapeutprogrammet HT2019
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 15.90 - BI 13.83 -
BII 16.60 - BII 16.35 -
BF 3.5 0.70 BF 3.5 0.70

Audionomprogrammet

Anmälningskod: KI-41001

Utbildningstillfälle: HT2019

Särskiljande vid lika meritvärde Audionomprogrammet HT2019
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 16.53 - BI 15.00 -
BII 16.45 - BII 16.22 -
BF * - BF * -

Biomedicinska analytikerprogrammet

Inriktning klinisk fysiologi

Anmälningskod: KI-41002

Utbildningstillfälle: HT2019

Särskiljande vid lika meritvärde Biomedicinska analytikerprogrammet - inriktning klinisk fysiologi HT2019
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 17.24 - BI 17.24 -
BII 18.09 - BII 16.06 -
BF - - BF - -

Biomedicinska analytikerprogrammet

Inriktning laboratoriemedicin

Anmälningskod: KI-41003

Utbildningstillfälle: HT2019

Särskiljande vid lika meritvärde Biomedicinska analytikerprogrammet - inriktning laboratoriemedicin HT2019
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 16.60 - BI 16.04 -
BII 18.74 - BII 18.09 -
BF 4.0 - BF 3.5 -

Fysioterapeutprogrammet

Anmälningskod: KI-41004

Utbildningstillfälle: HT2019

Särskiljande vid lika meritvärde Fysioterapeutprogrammet HT2019
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 19.22 - BI 18.85 -
BII 18.82 - BII 18.71 -
BF 4.0 0.95 BF 4.0 1.05

Logopedprogrammet

Anmälningskod: KI-41005

Utbildningstillfälle: HT2019

Särskiljande vid lika meritvärde Logopedprogrammet HT2019
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 18.65 - BI 17.13 -
BII 19.30 - BII 17.60 -
BF 3.5 - BF 3.5 -

Läkarprogrammet 

Anmälningskod: KI-41006

Utbildningstillfälle: HT2019

Särskiljande vid lika meritvärde Läkarprogrammet HT2019
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 22.14 - BI 22.08 1.05
BII 22.40 - BII 22.13 -
BF 4.0 1.55 BF 4.0 1.35

Optikerprogrammet

Anmälningskod: KI-41007

Utbildningstillfälle: HT2019

Särskiljande vid lika meritvärde Optikerprogrammet HT2019
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 16.30 - BI 16.30 -
BII 16.69 - BII 16.73 -
BF 3.0 0.15 BF 3.0 0.15

Psykologprogrammet

Anmälningskod: KI-41008

Utbildningstillfälle: HT2019

Särskiljande vid lika meritvärde Psykologprogrammet HT2019
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 21.50 - BI 21.09 1.40
BII 21.61 - BII 21.41 1.10
BF 4.0 1.15 BF 4.0 1.15

Röntgensjuksköterskeprogrammet

Anmälningskod: KI-41009

Utbildningstillfälle: HT2019

Särskiljande vid lika meritvärde Röntgensjuksköterskeprogrammet HT2019
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 16.41 - BI 15.30 -
BII 17.42 - BII 16.89 -
BF 3.0 0.20 BF 3.0 0.20

Sjuksköterskeprogrammet

Normal undervisning

Anmälningskod: KI-41010

Utbildningstillfälle: HT2019

Särskiljande vid lika meritvärde Sjuksköterskeprogrammet - normal undervisning HT2019
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 17.30 0.60 BI 16.82 -
BII 17.38 - BII 17.19 -
BF 3.5 0.35 BF 3.5 -

Sjuksköterskeprogrammet

Distans

Anmälningskod: KI-41011

Utbildningstillfälle: HT2019

Särskiljande vid lika meritvärde Sjuksköterskeprogrammet - distans HT2019
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 17.94 - BI 17.94 -
BII 18.75 - BII 18.75 -
BF 4.0 - BF 4.0 -

Tandhygienistprogrammet

Anmälningskod: KI-41012

Utbildningstillfälle: HT2019

Särskiljande vid lika meritvärde Tandhygienistprogrammet HT2019
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 17.81 - BI 17.81 -
BII 18.11 - BII 17.99 -
BF 3.5 0.45 BF 3.5 0.45

Tandläkarprogrammet

Anmälningskod: KI-41013

Utbildningstillfälle: HT2019

Särskiljande vid lika meritvärde Tandläkarprogrammet HT2019
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 21.15 - BI 21.05 -
BII 21.99 - BII 21.99 -
BF 4.0 0.75 BF 4.0 0.75

Kandidatprogrammet i biomedicin

Anmälningskod: D8000

Utbildningstillfälle: HT2019

Särskiljande vid lika meritvärde Kandidatprogrammet i biomedicin HT2019
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 21.04 1.10 BI 21.04 1.10
BII 20.98 - BII 20.98 -
BF 4.0 - BF * -

VT2020

Arbetsterapeutprogrammet

Anmälningskod: KI-42000

Utbildningstillfälle: VT2020

Särskiljande vid lika meritvärde Arbetsterapeutprogrammet VT2020
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 15.30 - BI 14.09 -
BII 16.60 - BII 15.91 -
BF 3.0 0.05 BF 3.0 -

Fysioterapeutprogrammet

Anmälningskod: KI-42001

Utbildningstillfälle: VT2020

Särskiljande vid lika meritvärde Fysioterapeutprogrammet VT2020
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 18.25 0.95 BI 17.70 -
BII 18.50 - BII 18.50 -
BF 4.0 0.60 BF 4.0 0.60

Läkarprogrammet 

Anmälningskod: KI-42002

Utbildningstillfälle: VT2020

Särskiljande vid lika meritvärde Läkarprogrammet VT2020
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 21.73 - BI 21.61 1.25
BII 21.98 - BII 21.95 1.45
BF 4.0 1.40 BF 4.0 1.40

Sjuksköterskeprogrammet

Normal undervisning

Anmälningskod: KI-42003

Utbildningstillfälle: VT2020

Särskiljande vid lika meritvärde Sjuksköterskeprogrammet - normal undervisning VT2020
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 16.10 - BI 15.70 0.20
BII 16.45 - BII 16.06 -
BF 3.5 - BF 3.0 0.20

Sjuksköterskeprogrammet

Distans

Anmälningskod: KI-42004

Utbildningstillfälle: VT2020

Särskiljande vid lika meritvärde Sjuksköterskeprogrammet - distans VT2020
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 18.20 - BI 18.30 -
BII 18.92 - BII 18.92 -
BF 3.0 0.35 BF 3.0 0.35
KI Antagningen
2024-03-14