Särskiljande vid lika meritvärde HT2020-VT2021

Sökande med lika meritvärde i betygsurvalsgrupperna (Grupp BI, BII och folkhögskolegruppen BF) särskiljs i första hand efter giltigt resultat på högskoleprovet, därefter genom lottning. I övriga urvalsgrupper särskiljs sökande med lika meritvärde genom lottning.

Meritvärdet i kolumnen HP visar det lägsta högskoleprovsresultat som krävts för antagning i kombination med betygsmeritvärdet till vänster. Om inget särskiljande har gjorts anges inget meritvärde i kolumnen för högskoleprovsresultat.

HT2020

Arbetsterapeutprogrammet

Anmälningskod: KI-41000

Utbildningstillfälle: HT2020

Särskiljande vid lika meritvärde Arbetsterapeutprogrammet HT2020
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 17.03 - BI 16.45 -
BII 17.70 - BII 17.62 -
BF 4.0 - BF 4.0 -

Audionomprogrammet

Anmälningskod: KI-41001

Utbildningstillfälle: HT2020

Särskiljande vid lika meritvärde Audionomprogrammet HT2020
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 16.70 - BI 15.40 -
BII 16.92 - BII 16.48 -
BF 4.0 - BF 3.0 -

Biomedicinska analytikerprogrammet

Inriktning klinisk fysiologi

Anmälningskod: KI-41002

Utbildningstillfälle: HT2020

Särskiljande vid lika meritvärde Biomedicinska analytikerprogrammet - inriktning klinisk fysiologi HT2020
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 17.70 0.30 BI 17.40 -
BII 18.20 - BII 18.20 -
BF - - BF 4.0 -

Biomedicinska analytikerprogrammet

Inriktning laboratoriemedicin

Anmälningskod: KI-41003

Utbildningstillfälle: HT2020

Särskiljande vid lika meritvärde Biomedicinska analytikerprogrammet - inriktning laboratoriemedicin HT2020
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 16.93 0.80 BI 16.79 -
BII 18.34 - BII 17.57 -
BF 4.0 0.95 BF 4.0 0.95

Fysioterapeutprogrammet

Anmälningskod: KI-41004

Utbildningstillfälle: HT2020

Särskiljande vid lika meritvärde Fysioterapeutprogrammet HT2020
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 19.50 - BI 19.05 0.80
BII 18.90 - BII 18.75 -
BF 4.0 0.65 BF 4.0 0.65

Logopedprogrammet

Anmälningskod: KI-41005

Utbildningstillfälle: HT2020

Särskiljande vid lika meritvärde Logopedprogrammet HT2020
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 18.62 - BI 17.46 -
BII 17.46 - BII 16.60 -
BF 3.5 0.35 BF 3.5 -

Läkarprogrammet 

Anmälningskod: KI-41006

Utbildningstillfälle: HT2020

Särskiljande vid lika meritvärde Läkarprogrammet HT2020
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 22.22 - BI 22.10 -
BII 22.26 - BII 22.19 -
BF 4.0 1.55 BF 4.0 1.45

Optikerprogrammet

Anmälningskod: KI-41007

Utbildningstillfälle: HT2020

Särskiljande vid lika meritvärde Optikerprogrammet HT2020
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 16.67 0.65 BI 16.67 0.65
BII 17.23 - BII 17.23 -
BF 4.0 - BF 3.5 0.30

Psykologprogrammet

Anmälningskod: KI-41008

Utbildningstillfälle: HT2020

Särskiljande vid lika meritvärde Psykologprogrammet HT2020
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 21.51 - BI 21.25 -
BII 21.75 - BII 21.41 -
BF 4.0 1.15 BF 4.0 1.15

Röntgensjuksköterskeprogrammet

Anmälningskod: KI-41009

Utbildningstillfälle: HT2020

Särskiljande vid lika meritvärde Röntgensjuksköterskeprogrammet HT2020
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 17.11 - BI 16.52 -
BII 17.42 - BII 17.07 -
BF 3.5 0.20 BF 3.5 -

Sjuksköterskeprogrammet

Normal undervisning

Anmälningskod: KI-41010

Utbildningstillfälle: HT2020

Särskiljande vid lika meritvärde Sjuksköterskeprogrammet - normal undervisning HT2020
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 18.70 - BI 18.28 -
BII 18.64 - BII 18.00 0.70
BF 4.0 - BF 3.5 0.20

Sjuksköterskeprogrammet

Distans

Anmälningskod: KI-41011

Utbildningstillfälle: HT2020

Särskiljande vid lika meritvärde Sjuksköterskeprogrammet - distans HT2020
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 19.52 - BI 19.52 -
BII 19.58 - BII 19.58 -
BF 4.0 - BF 4.0 -

Tandhygienistprogrammet

Anmälningskod: KI-41012

Utbildningstillfälle: HT2020

Särskiljande vid lika meritvärde Tandhygienistprogrammet HT2020
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 17.65 - BI 17.40 0.50
BII 17.99 - BII 17.85 -
BF 4.0 - BF 3.5 -

Tandläkarprogrammet

Anmälningskod: KI-41013

Utbildningstillfälle: HT2020

Särskiljande vid lika meritvärde Tandläkarprogrammet HT2020
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 20.79 - BI 20.63 0.85
BII 21.15 - BII 21.10 -
BF 4.0 1.40 BF 4.0 1.00

Kandidatprogrammet i biomedicin

Anmälningskod: D8000

Utbildningstillfälle: HT2020

Särskiljande vid lika meritvärde Kandidatprogrammet i biomedicin HT2020
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 21.49 - BI 21.49 -
BII 20.38 - BII 20.72 -
BF - - BF 4.0 1.00

VT2021

Arbetsterapeutprogrammet

Anmälningskod: KI-42000

Utbildningstillfälle: VT2021

Särskiljande vid lika meritvärde Arbetsterapeutprogrammet VT2021
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 16.01 - BI 15.50 -
BII 16.81 - BII 15.16 -
BF 3.5 - BF 3.0 0.10

Fysioterapeutprogrammet

Anmälningskod: KI-42001

Utbildningstillfälle: VT2021

Särskiljande vid lika meritvärde Fysioterapeutprogrammet VT2021
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 18.28 0.65 BI 17.70 0.75
BII 18.65 - BII 18.31 -
BF 4.0 0.50 BF 4.0 -

Läkarprogrammet 

Anmälningskod: KI-42002

Utbildningstillfälle: VT2021

Särskiljande vid lika meritvärde Läkarprogrammet VT2021
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 21.70 - BI 21.43 -
BII 21.98 - BII 21.91 -
BF 4.0 1.30 BF 4.0 1.30

Sjuksköterskeprogrammet

Normal undervisning

Anmälningskod: KI-42003

Utbildningstillfälle: VT2021

Särskiljande vid lika meritvärde Sjuksköterskeprogrammet - normal undervisning VT2021
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 16.86 - BI 16.60 -
BII 17.09 - BII 16.91 -
BF 4.0 - BF 4.0 -

Sjuksköterskeprogrammet

Distans

Anmälningskod: KI-42004

Utbildningstillfälle: VT2021

Särskiljande vid lika meritvärde Sjuksköterskeprogrammet - distans VT2021
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 18.18 1.00 BI 18.18 1.00
BII 18.54 - BII 18.54 -
BF 4.0 0.15 BF 4.0 0.15
KI Antagningen
2024-03-14