Särskiljande vid lika meritvärde HT2022-VT2023

Sökande med lika meritvärde i betygsurvalsgrupperna (Grupp BI, BII och folkhögskolegruppen BF) särskiljs i första hand efter giltigt resultat på högskoleprovet, därefter genom lottning. I övriga urvalsgrupper särskiljs sökande med lika meritvärde genom lottning.

Meritvärdet i kolumnen HP visar det lägsta högskoleprovsresultat som krävts för antagning i kombination med betygsmeritvärdet till vänster. Om inget särskiljande har gjorts anges inget meritvärde i kolumnen för högskoleprovsresultat.

HT2022

Arbetsterapeutprogrammet

Anmälningskod: KI-41000

Utbildningstillfälle: HT2022

Särskiljande vid lika meritvärde Arbetsterapeutprogrammet HT2022
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 14.96 - BI 13.61 -
BII 15.10 - BII 14.96 -
BF 3.0 0.50 BF 3.0 0.50

Audionomprogrammet

Anmälningskod: KI-41001

Utbildningstillfälle: HT2022

Särskiljande vid lika meritvärde Audionomprogrammet HT2022
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 14.95 0.50 BI 12.94 -
BII 16.20 - BII 14.76 -
BF 3.0 - BF 3.0 -

Biomedicinska analytikerprogrammet

Inriktning klinisk fysiologi

Anmälningskod: KI-41002

Utbildningstillfälle: HT2022

Särskiljande vid lika meritvärde Biomedicinska analytikerprogrammet - inriktning klinisk fysiologi HT2022
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 16.72 0.20 BI 16.01 -
BII 17.20 - BII 15.86 -
BF - - BF - -

Biomedicinska analytikerprogrammet

Inriktning laboratoriemedicin

Anmälningskod: KI-41003

Utbildningstillfälle: HT2022

Särskiljande vid lika meritvärde Biomedicinska analytikerprogrammet - inriktning laboratoriemedicin HT2022
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 17.24 - BI 16.25 -
BII 18.42 - BII 18.42 -
BF 4.0 - BF 3.0 0.40

Fysioterapeutprogrammet

Anmälningskod: KI-41004

Utbildningstillfälle: HT2022

Särskiljande vid lika meritvärde Fysioterapeutprogrammet HT2022
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 18.20 - BI 17.70 -
BII 18.51 - BII 17.48 -
BF 4.0 0.45 BF 4.0 0.45

Logopedprogrammet

Anmälningskod: KI-41005

Utbildningstillfälle: HT2022

Särskiljande vid lika meritvärde Logopedprogrammet HT2022
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 16.71 - BI 15.00 -
BII 17.15 - BII 16.10 -
BF 4.0 - BF 4.0 -

Läkarprogrammet 

Anmälningskod: KI-41006

Utbildningstillfälle: HT2022

Särskiljande vid lika meritvärde Läkarprogrammet HT2022
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 22.29 - BI 22.19 -
BII 22.41 - BII 22.40 1.30
BF 4.0 1.50 BF 4.0 1.50

Optikerprogrammet

Anmälningskod: KI-41007

Utbildningstillfälle: HT2022

Särskiljande vid lika meritvärde Optikerprogrammet HT2022
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 16.83 - BI 16.83 -
BII 16.85 - BII 16.90 -
BF 3.5 0.75 BF 4 -

Psykologprogrammet

Anmälningskod: KI-41008

Utbildningstillfälle: HT2022

Särskiljande vid lika meritvärde Psykologprogrammet HT2022
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 21.40 - BI 21.20 -
BII 21.74 - BII 21.41 -
BF 4.0 1.20 BF 4.0 1.20

Röntgensjuksköterskeprogrammet

Anmälningskod: KI-41009

Utbildningstillfälle: HT2022

Särskiljande vid lika meritvärde Röntgensjuksköterskeprogrammet HT2022
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 17.45 - BI 16.24 -
BII 17.01 - BII 16.20 -
BF 3.5 0.40 BF 3.0 0.40

Sjuksköterskeprogrammet

Normal undervisning

Anmälningskod: KI-41010

Utbildningstillfälle: HT2022

Särskiljande vid lika meritvärde Sjuksköterskeprogrammet - normal undervisning HT2022
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 17.53 - BI 17.13 -
BII 17.27 - BII 17.24 -
BF 4.0 - BF 3.5 0.65

Sjuksköterskeprogrammet

Distans

Anmälningskod: KI-41011

Utbildningstillfälle: HT2022

Särskiljande vid lika meritvärde Sjuksköterskeprogrammet - distans HT2022
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 18.75 - BI 18.75 -
BII 19.09 - BII 19.09 -
BF 4.0 0.40 BF 4.0 0.40

Tandhygienistprogrammet

Anmälningskod: KI-41012

Utbildningstillfälle: HT2022

Särskiljande vid lika meritvärde Tandhygienistprogrammet HT2022
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 17.29 - BI 16.95 -
BII 18.71 - BII 17.33 -
BF 3.5 0.25 BF 3.5 0.20

Tandläkarprogrammet

Anmälningskod: KI-41013

Utbildningstillfälle: HT2022

Särskiljande vid lika meritvärde Tandläkarprogrammet HT2022
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 21.30 - BI 21.04 -
BII 21.80 - BII 21.76 -
BF 4.0 1.20 BF 4.0 1.05

Kandidatprogrammet i biomedicin

Anmälningskod: D8000

Utbildningstillfälle: HT2022

Särskiljande vid lika meritvärde Kandidatprogrammet i biomedicin HT2022
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 22.19 - BI 22.19 -
BII 20.95 - BII 20.95 -
BF - - BF - -

VT2023

 

Arbetsterapeutprogrammet

Anmälningskod: KI-42000

Utbildningstillfälle: VT2023

Särskiljande vid lika meritvärde Arbetsterapeutprogrammet VT2023
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 14.41 - BI 13.35 -
BII 15.85 - BII 14.46 -
BF 3.0 - BF 3.0 -

Fysioterapeutprogrammet

Anmälningskod: KI-42001

Utbildningstillfälle: VT2023

Särskiljande vid lika meritvärde Fysioterapeutprogrammet VT2023
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 17.08 - BI 16.10 -
BII 17.42 - BII 16.30 -
BF 3.5 - BF 3.0 0.60

Läkarprogrammet 

Anmälningskod: KI-42002

Utbildningstillfälle: VT2023

Särskiljande vid lika meritvärde Läkarprogrammet VT2023
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 21.77 1.05 BI 21.67 1.65
BII 22.19 - BII 22.17 -
BF 4.0 1.45 BF 4.0 1.45

Sjuksköterskeprogrammet

Normal undervisning

Anmälningskod: KI-42003

Utbildningstillfälle: VT2023

Särskiljande vid lika meritvärde Sjuksköterskeprogrammet - normal undervisning VT2023
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 15.89 - BI 15.21 -
BII 16.62 - BII 16.37 -
BF 3.5 - BF 3.5 -

Sjuksköterskeprogrammet

Distans

Anmälningskod: KI-42004

Utbildningstillfälle: VT2023

Särskiljande vid lika meritvärde Sjuksköterskeprogrammet - distans VT2023
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 18.25 - BI 17.78 -
BII 18.50 - BII 18.50 -
BF 4.0 - BF 4.0 -
KI Antagningen
2024-03-14