Särskiljande vid lika meritvärde HT2023-VT2024

Sökande med lika meritvärde i betygsurvalsgrupperna (Grupp BI, BII och folkhögskolegruppen BF) särskiljs i första hand efter giltigt resultat på högskoleprovet, därefter genom lottning. I övriga urvalsgrupper särskiljs sökande med lika meritvärde genom lottning.

Meritvärdet i kolumnen HP visar det lägsta högskoleprovsresultat som krävts för antagning i kombination med betygsmeritvärdet till vänster. Om inget särskiljande har gjorts anges inget meritvärde i kolumnen för högskoleprovsresultat.

HT2023

Arbetsterapeutprogrammet

Anmälningskod: KI-41000

Utbildningstillfälle: HT2023

Särskiljande vid lika meritvärde Arbetsterapeutprogrammet HT2023
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 13.26 - BI 12,84 -
BII 15.85 - BII 14,25 -
BF 3.0 0.20 BF 3.0 0.20

Audionomprogrammet

Anmälningskod: KI-41001

Utbildningstillfälle: HT2023

Särskiljande vid lika meritvärde Audionomprogrammet HT2023
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 13.98 - BI 12,40 -
BII 15.45 - BII 13.75 -
BF 3.0 - BF 2.5 -

Biomedicinska analytikerprogrammet

Inriktning klinisk fysiologi

Anmälningskod: KI-41002

Utbildningstillfälle: HT2023

Särskiljande vid lika meritvärde Biomedicinska analytikerprogrammet - inriktning klinisk fysiologi HT2023
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 16.35 - BI 16.22 -
BII 18.00 - BII 17.89 -
BF - - BF - -

Biomedicinska analytikerprogrammet

Inriktning laboratoriemedicin

Anmälningskod: KI-41003

Utbildningstillfälle: HT2023

Särskiljande vid lika meritvärde Biomedicinska analytikerprogrammet - inriktning laboratoriemedicin HT2023
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 16.64 - BI 15.47 -
BII 18.08 - BII 17.65 -
BF 4.0 0.65 BF 4.0 -

Fysioterapeutprogrammet

Anmälningskod: KI-41004

Utbildningstillfälle: HT2023

Särskiljande vid lika meritvärde Fysioterapeutprogrammet HT2023
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 17.92 0.75 BI 17.10 -
BII 18.50 - BII 18.27 -
BF 4.0 - BF 4.0 -

Logopedprogrammet

Anmälningskod: KI-41005

Utbildningstillfälle: HT2023

Särskiljande vid lika meritvärde Logopedprogrammet HT2023
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 16.15 - BI 13.04 -
BII 18.31 - BII 15.50 -
BF 3.5 0.25 BF 3.5 0.25

Läkarprogrammet 

Anmälningskod: KI-41006

Utbildningstillfälle: HT2023

Särskiljande vid lika meritvärde Läkarprogrammet HT2023
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 22.29 1.05 BI 22.29 -
BII 22.50 - BII 22.50 -
BF 4.0 1.60 BF 4.0 1.60

Optikerprogrammet

Anmälningskod: KI-41007

Utbildningstillfälle: HT2023

Särskiljande vid lika meritvärde Optikerprogrammet HT2023
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 16.51 - BI 16.65 -
BII 16.99 - BII 16.99 -
BF 3.5 - BF 3.5 -

Psykologprogrammet

Anmälningskod: KI-41008

Utbildningstillfälle: HT2023

Särskiljande vid lika meritvärde Psykologprogrammet HT2023
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 21.26 - BI 21.10 -
BII 21.70 - BII 21.40 -
BF 4.0 1.15 BF 4.0 1.05

Röntgensjuksköterskeprogrammet

Anmälningskod: KI-41009

Utbildningstillfälle: HT2023

Särskiljande vid lika meritvärde Röntgensjuksköterskeprogrammet HT2023
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 16.66 - BI 15.32 -
BII 17.20 - BII 17.01 0.10
BF 4.0 - BF 4.0 -

Sjuksköterskeprogrammet

Normal undervisning

Anmälningskod: KI-41010

Utbildningstillfälle: HT2023

Särskiljande vid lika meritvärde Sjuksköterskeprogrammet - normal undervisning HT2023
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 17.61 - BI 17.15 -
BII 17.71 - BII 17.04 -
BF 4.0 0.60 BF 4.0 0.60

Sjuksköterskeprogrammet

Distans

Anmälningskod: KI-41011

Utbildningstillfälle: HT2023

Särskiljande vid lika meritvärde Sjuksköterskeprogrammet - distans HT2023
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 19.19 - BI 19.06 -
BII 19.08 - BII 19.20 -
BF 4.0 - BF 4.0 -

Tandhygienistprogrammet

Anmälningskod: KI-41012

Utbildningstillfälle: HT2023

Särskiljande vid lika meritvärde Tandhygienistprogrammet HT2023
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 17.77 - BI 16.53 -
BII 17.55 - BII 16.51 -
BF 4.0 - BF 3.5 -

Tandläkarprogrammet

Anmälningskod: KI-41013

Utbildningstillfälle: HT2023

Särskiljande vid lika meritvärde Tandläkarprogrammet HT2023
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 21.35 - BI 21.15 0.95
BII 21.54 - BII 21.49 -
BF 4.0 1.20 BF 4.0 1.20

Kandidatprogrammet i biomedicin

Anmälningskod: D8000

Utbildningstillfälle: HT2023

Särskiljande vid lika meritvärde Kandidatprogrammet i biomedicin HT2023
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 21.98 - BI 21.96 -
BII 21.35 - BII 21.35 -
BF - - BF - -

VT2024

Arbetsterapeutprogrammet

Anmälningskod: KI-42000

Utbildningstillfälle: VT2024

Särskiljande vid lika meritvärde Arbetsterapeutprogrammet VT2024
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 13.44 - BI 11.20 -
BII 15.27 - BII 13.14 -
BF 3.00 0.05 BF 2.00 -

Fysioterapeutprogrammet

Anmälningskod: KI-42001

Utbildningstillfälle: VT2024

Särskiljande vid lika meritvärde Fysioterapeutprogrammet VT2024
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 16.09 - BI 14.61 -
BII 17.40 - BII 16.70 -
BF 4.00 - BF 4.00 -

Läkarprogrammet 

Anmälningskod: KI-42002

Utbildningstillfälle: VT2024

Särskiljande vid lika meritvärde Läkarprogrammet VT2024
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 21.98 1.25 BI 21.98 -
BII 22.23 - BII 22.21 0.35
BF 4.00 1.55 BF 4.00 1.55

Sjuksköterskeprogrammet

Normal undervisning

Anmälningskod: KI-42003

Utbildningstillfälle: VT2024

Särskiljande vid lika meritvärde Sjuksköterskeprogrammet - normal undervisning VT2024
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 16.35 - BI 15.67 -
BII 16.96 - BII 16.96 -
BF 3.00 0.45 BF 3.00 0.45

Sjuksköterskeprogrammet

Distans

Anmälningskod: KI-42004

Utbildningstillfälle: VT2024

Särskiljande vid lika meritvärde Sjuksköterskeprogrammet - distans VT2024
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 18.70 0.10 BI 18.70 0.10
BII 19.35 - BII 19.38 -
BF 3.50 0.60 BF 3.50 0.60
KI Antagningen
2023-12-22