Magisterprogrammet i klinisk optometri

Magisterprogrammet i klinisk optometri

  • 60 hp
  • 1 år
  • Studiestart höst: v. 35  
  • Examen: Medicine magisterexamen med huvudområdet optometri  

Magisterprogrammet i klinisk optometri vänder sig till dig som är legitimerad optiker med kontaktlinsbehörighet eller dig som är legitimerad sjuksköterska med påbyggnad inom ögonsjukvård. Efter examen kan du arbeta med diagnostik av ögonsjukdomar, avancerade optometriska och oftalmologiska undersökningsmetoder, undersökningar av barn och behandling av samsynsproblem.

Beskrivning

Magisterprogrammet i klinisk optometri passar dig som är legitimerad optiker med kontaktlinsbehörighet eller legitimerad sjuksköterska med påbyggnad inom ögonsjukvård. Kurserna bygger vidare på tidigare studier och erbjuder en fördjupning i områdena neurooftalmologi, okulär farmakologi, ögats sjukdomar, binokulärseende och barnoptometri.

Utbildningen har en stark förankring i den kliniska verksamheten och i helt nya lokaler i Eye Center of Excellence ges du unika möjligheter att utveckla dina kliniska färdigheter - dels på vår egen ögonklinik, dels på den särskilda KUM-Ö-mottagning som vi sedan 2020 driver i samarbete med ögonakuten på S:t Eriks ögonsjukhus. På KUM-Ö, den kliniska utbildningsmottagningen inom ögonområdet, tar du emot patienter i samarbete med optikerstudenter på grundutbildningens senare år, men också studenter och vårdpersonal från andra professioner är din egen. Då optiker är ett yrke inom hälso- och sjukvården följer vi Socialstyrelsens basala hygienrutiner både på vår klinik och på KUM-Ö-mottagningen.

Efter utbildningen kan du självständigt undersöka och diagnostisera ögats vävnader, ögats tryck och refraktiva status samt binokulära funktion med samma metoder som används inom specialistögonvården. Du blir med andra ord primärvårdens praktiker för hälsa inom ögat och synsystemet och arbetar med mångsidig ögonvård.

KI:s optikerutbildning har ackrediterats av European Council of Optometry and Optics (ECOO), som en optikerutbildning av absolut högsta kvalitet. Detta innebär bland annat att du som genomgår KI:s optikerprogram (examen 2008 eller senare) och därefter KI:s magisterprogram i klinisk optometri har möjlighet att efter avslutade studier begära ECOO:s European Diploma in OptometryDu ansöker om ECOO:s diploma med den portfolio som du tar fram under din utbildning. KI är ett av totalt fem lärosäten vars utbildningar på detta sätt blivit ackrediterade av ECOO, och the European Diploma in Optometry innebär därför en tydlig konkurrensfördel för dig som vill arbeta utomlands. Läs mer om hur programmet är uppbyggt i programmets utbildningsplan.

Efter studierna

Efter examen kan du arbeta i privat optometrisk klinik, du kan också arbeta vid såväl privata som offentliga ögonmottagningar och ögonkliniker. Du kan även jobba i andra europeiska länder där det ställs krav på formell utbildning och klinisk kompetens inom diagnostiska läkemedel och undersökningsmetoder. Dessutom har du möjlighet att gå vidare till studier på forskarnivå.

Anmälan HT21

  • 100%, Undervisning på dagtid
  • Antal platser: 24
  • Studieort: Solna
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 15 april 2021
  • Anmälningskod: KI-21004

Särskild behörighet

Optikerexamen om 180 hp eller kandidatexamen i optometri. Alternativt legitimation som sjuksköterska samt sjuksköterskeexamen om 180 hp och ytterligare 60 hp påbyggnad inom ögonsjukvård. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen (bifoga CV och motiveringsbrev).

Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast 17 maj 2021.

Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 16 juli på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Anmälan och antagning.

Kontakt

Kontaktuppgifter till antagningsgruppen

Kontaktuppgifter till studie- och karriärvägledning