Reservantagning tandläkarprogrammet

Här finns information om processen för reservantagning till tandläkarprogrammet och statistik om antalet antagna samt meritvärden.

Reservantagning till tandläkarprogrammet görs normalt i mitten av/sent i augusti, runt terminsstarten. Den pågår sedan som längst tre veckor in på terminen. 

Reservantagning sker genom att reserver kallas per telefon (e-post som alternativ om du inte svarar) om det behövs tillsättas en plats (vi försöker nå dig under 24 timmar). Vi har inget så kallat reservupprop som reserver kan komma till. Den från KI som ringer upp en eventuell reserv kommer att ringa från telefonnummer 08-524xxxxx (visas som Caller ID på den uppringda telefonen).

Din plats i reservlistan beror på vilket meritvärde du har i den specifika urvalsgruppen (betyg/högskoleprovsresultat/TAPIL). Sökande med lika meritvärde i betygsurvalsgrupperna (Grupp I, II och folkhögskolegruppen) särskiljs i första hand efter giltigt resultat på högskoleprovet, därefter genom lottning. I övriga urvalsgrupper särskiljs sökande med lika meritvärde genom lottning.

Är du reservplacerad och undrar om sannolikheten att bli antagen?

Det är omöjligt att avgöra hur just stor din chans att bli antagen är. Det beror på hur många personer som lämnar återbud eller får anstånd med sina studier, samt från vilken urvalsgrupp de tillhör. Reserver kallas från den urvalsgrupp där en plats har blivit ledig och enligt reservnummerordning. Dessutom tillämpar tandläkarprogrammet ett överintag av studenter i urval 1 och urval 2 (vi antar fler studenter än det finns faktiska platser). Därför är det inte säkert att varje återbud resulterar i att en reserv antas.

Sammantaget finns det endast en mycket begränsad möjlighet att reservantas till utbildningen.

Höstterminen 2023

Uppdatering 2023-08-29

Reservantagningen inför HT23 är nu avslutad.

Lägsta antagningspoäng i urval 2 för de som antogs var: HP 1.40, BI 21,15 och BII 21,49. Ingen ny från urvalsgruppen BF eller TAPIL antogs i urval 2, i urval 1 hade den sista antagna personen meritvärdet 4,00 (BF) respektive 55 (TAPIL).

13 reserver har antagits efter urval 2 (BI - 5, BII - 2, HP - 6)

Den sista antagna reserven i dessa urvalsgrupper har följande meritvärde:

BI: 20,99 / BII: 21,47 / HP: 1,35

Höstterminen 2022

Lägsta antagningspoäng i urval 2 för de som antogs via högskoleprovet var 1.35, BI 21,04, BII 21,76,  BF 4,00. Ingen ny från urvalsgruppen TAPIL antogs i urval 2, i urval 1 hade den sista antagna personen meritvärdet 50.

16 reserver har antagits efter urval 2 (BI - 4, HP - 10, TAPIL -2)

Den sista antagna reserven i dessa urvalsgrupper har följande meritvärde:

BI: 20,90 / HP: 1,30 / TAPIL 50

Urvalsgruppen TAPIL: Tandläkarprogrammet har 90 platser men tillämpar ett överintag där det planeras för 116 studenter vid terminsstarten/uppropet. Därför kommer 37 platser (32% av 116) att tillsättas från urvalsgruppen TAPIL. Om någon av dessa 37 antagna studenter skulle lämna återbud efter urval 2, så kallas en reserv för varje återbud. 

Övriga urvalsgrupper: 34% av platserna på programmet går till betygsgruppen och 34% till högskoleprovsgruppen. 

Höstterminen 2021

Lägsta antagningspoäng i urval 2 för de som antogs via högskoleprovet var 1.35, BI 20,80, BII 21,35 och BF 4,00. 

30 reserver antogs efter urval 2 (BI - 17, BII - 1 HP - 12)

Den sista antagna reserven i dessa urvalsgrupper hade följande meritvärde:

BI: 20,57 / BII: 21,34/ HP: 1,35

Höstterminen 2020

25 reserver antogs efter urval 2 (HP - 11, BII - 7, BI - 6, BF - 1)

Den sista antagna studenten i dessa urvalsgrupper hade följande meritvärde:

BI: 20,42 / BII: 20,65 / BF: 4,00 / HP: 1,30

Höstterminen 2019 

Lägsta antagningspoäng i urval 2 för de som antogs via högskoleprovet var 1.45 (2 personer hade denna poäng), för TAPIL meritvärde 47, BI 21,06, BII 21,99 och BF 4,00. 

12 reserver antogs efter urval 2 (HP - 8,  TAPIL - 3, BI - 1)

Den sista antagna studenten i dessa urvalsgrupper hade följande meritvärde:

BI: 21,04 / HP: 1.35 / TAPIL: 32,5

Höstterminen 2018

Lägsta antagningspoäng i urval 2 för de som antogs via högskoleprovet var 1,5 (7 personer hade denna poäng), för TAPIL meritvärde 48, BI 20,89 och BII 21,83. 

11 reserver antogs efter urval 2  (BI -  5, HP - 4, TAPIL - 2)

Den sista antagna studenten i dessa urvalsgrupper hade följande meritvärde:

BI: 20,45 / HP: 1,45 / TAPIL: 46,5

Höstterminen 2017 

19 reserver antogs efter urval 2 (TAPIL - 6, BI - 6, HP - 6, BII -1).

Den sista antagna studenten i varje urvalsgrupp hade följande meritvärde efter avslutad reservantagning:

BI: 20,80 / BII: 22,15 / BF: 4,00 / HP: 1,55 / TAPIL: 46,0

Höstterminen 2016 

11 reserver antogs efter urval 2 (HP - 4, BIEX - 4, TAPIL - 2, BI - 1). 

Den sista antagna studenten i varje urvalsgrupp hade följande meritvärde efter avslutad reservantagning:

BI: 21,83 / BII: 22,00 / BIEX: 20,75 / HP: 1,55 / TAPIL: 46,0 

Höstterminen 2015

8 reserver antogs efter urval 2 (TAPIL - 2, BF - 1, BI - 2, BII - 2, HP - 1). 

Den sista antagna studenten i varje urvalsgrupp hade följande meritvärde efter avslutad reservantagning:

BI: 21,43 / BII: 21,73 / BIEX: 21,25 /  BF: 4,00 / HP: 1,55 / TAPIL: 46,0

Antagningsstatistik

Besök statistik.uhr.se och KIs webbplats för antagningsstatistik.