Reservantagning tandläkarprogrammet

Här finns information om processen för reservantagning till tandläkarprogrammet och statistik om antalet antagna samt meritvärden.

Reservantagning till tandläkarprogrammet görs normalt i mitten av/sent i augusti, runt terminsstarten. Den pågår sedan som längst tre veckor in på terminen. 

Reservantagning sker genom att reserver kallas per telefon (e-post som alternativ om du inte svarar) om det behövs tillsättas en plats (vi försöker nå dig under 24 timmar). Vi har inget så kallat reservupprop som reserver kan komma till. Den från KI som ringer upp en eventuell reserv kommer att ringa från telefonnummer 08-524xxxxx (visas som Caller ID på den uppringda telefonen).

Är du reservplacerad och undrar om sannolikheten att bli antagen?

Det är omöjligt att avgöra hur just stor din chans att bli antagen är. Det beror på hur många personer som lämnar återbud eller får anstånd med sina studier, samt från vilken urvalsgrupp de tillhör. Reserver kallas från den urvalsgrupp där en plats har blivit ledig och enligt reservnummerordning. Dessutom tillämpar tandläkarprogrammet ett överintag av studenter i urval 1 och urval 2 (vi antar fler studenter än det finns faktiska platser). Därför är det inte säkert att varje återbud resulterar i att en reserv antas.

Sammantaget finns det endast en mycket begränsad möjlighet att reservantas till utbildningen.

Höstterminen 2021

Uppdaterat 2021-09-13

Reservantagningen till HT21 är avslutad, inga mer reserver kommer att kallas. 

Lägsta antagningspoäng i urval 2 för de som antogs via högskoleprovet var 1.35, BI 20,80, BII 21,35 och BF 4,00. 

30 reserver antogs efter urval 2 (BI - 17, BII - 1 HP - 12)

Den sista antagna reserven i dessa urvalsgrupper hade följande meritvärde:

BI: 20,57 / BII: 21,34/ HP: 1,35

Höstterminen 2020

25 reserver antogs efter urval 2 (HP - 11, BII - 7, BI - 6, BF - 1)

Den sista antagna studenten i dessa urvalsgrupper hade följande meritvärde:

BI: 20,42 / BII: 20,65 / BF: 4,00 / HP: 1,30

Höstterminen 2019 

Lägsta antagningspoäng i urval 2 för de som antogs via högskoleprovet var 1.45 (2 personer hade denna poäng), för TAPIL meritvärde 47, BI 21,06, BII 21,99 och BF 4,00. 

12 reserver antogs efter urval 2 (HP - 8,  TAPIL - 3, BI - 1)

Den sista antagna studenten i dessa urvalsgrupper hade följande meritvärde:

BI: 21,04 / HP: 1.35 / TAPIL: 32,5

Höstterminen 2018

Lägsta antagningspoäng i urval 2 för de som antogs via högskoleprovet var 1,5 (7 personer hade denna poäng), för TAPIL meritvärde 48, BI 20,89 och BII 21,83. 

11 reserver antogs efter urval 2  (BI -  5, HP - 4, TAPIL - 2)

Den sista antagna studenten i dessa urvalsgrupper hade följande meritvärde:

BI: 20,45 / HP: 1,45 / TAPIL: 46,5

Höstterminen 2017 

19 reserver antogs efter urval 2 (TAPIL - 6, BI - 6, HP - 6, BII -1).

Den sista antagna studenten i varje urvalsgrupp hade följande meritvärde efter avslutad reservantagning:

BI: 20,80 / BII: 22,15 / BF: 4,00 / HP: 1,55 / TAPIL: 46,0

Höstterminen 2016 

11 reserver antogs efter urval 2 (HP - 4, BIEX - 4, TAPIL - 2, BI - 1). 

Den sista antagna studenten i varje urvalsgrupp hade följande meritvärde efter avslutad reservantagning:

BI: 21,83 / BII: 22,00 / BIEX: 20,75 / HP: 1,55 / TAPIL: 46,0 

Höstterminen 2015

8 reserver antogs efter urval 2 (TAPIL - 2, BF - 1, BI - 2, BII - 2, HP - 1). 

Den sista antagna studenten i varje urvalsgrupp hade följande meritvärde efter avslutad reservantagning:

BI: 21,43 / BII: 21,73 / BIEX: 21,25 /  BF: 4,00 / HP: 1,55 / TAPIL: 46,0

Antagningsstatistik

Besök statistik.uhr.se och KIs webbplats för antagningsstatistik.