För dig som är student på Tandläkarprogrammet Ny student på tandläkarprogrammet

Välkommen till tandläkarprogrammet vid Karolinska institutet. Här hittar du information om kursstart, registrering och annan viktig information inför terminsstarten.

Välkommen till tandläkarprogrammet!

Om du har antagits i det första urvalet ska du tacka JA till erbjuden plats senast 21 juli genom att logga in och följa instruktionerna på ”Mina sidor” på antagning.se.

För att studera vid KI måste alla som har blivit antagna aktivera ett studentkonto samt registrera sig. Detta gäller samtliga sökande som antagits i urval 1, urval 2 eller reservantagningen. 

Aktivera studentkonto

Du måste ha ett aktivt studentkonto vid Karolinska Institutet! Är det första gången du är student vid KI måste du själv aktivera studentkontot enligt instruktionerna på sidan Mitt studentkonto. Kontona är klara för aktivering 2 augusti 2023.

Om du redan är student på KI så använder du samma studentkonto som du har sen tidigare.

Registrering på programmets inledande kurs

När du har aktiverat ditt studentkonto ska du registrera dig på programmets inledande kurs.

Du kan registrera dig under perioden 2023‐08‐02 till 2023‐08‐09 (kl 23:59). Den som inte registrerar sig inom utsatt tid anses ha lämnat återbud till platsen. Det är först när du är registrerad som du officiellt räknas som student och får delta i undervisningen.

Den inledande kurs du ska registrera dig på är:

Professionell utveckling 1, kurskod: 2TL049

Du registrerar dig under perioden 2023-08-02 till 2023-08-09 (kl 23:59) genom att logga in i Ladok.  

I Ladok kan du alltid logga in och kontrollera din registrering på programmet. Du kan även själv skriva ut studieintyg efter registreringen. Antagningsbesked kan du skriva ut från "Mina sidor" på antagning.se.

Återbud

Vill du lämna återbud till din plats så gör du det via ”Mina sidor” på den nationella sidan antagning.se. Detta är möjligt fram till att registreringen har öppnat den 2 augusti.

Om du vill lämna återbud efter att registreringen har öppnat kontaktar du antagning@ki.se. Om du vill lämna återbud efter att du har registrerat dig på den inledande kursen kontaktar du antagning@ki.se

Program- och kursstart 

Datum: Måndagen 21 augusti
Tid: Kl 9.30-16
Plats: Sal H1, Alfred Nobels allé 23, Campus Flemingsberg

Dagen startar med en välkomstceremoni med upprop och information om utbildningen där alla nyantagna tandläkar- och tandhygieniststudenter är med. Uppropet  är obligatoriskt.

Efter välkomstceremonin följer introduktionsaktiviteter med studentkåren (Odontologiska föreningen, OF) på campus Flemingsberg som avslutas ca kl 16. 

Om du inte är närvarande på uppropet förlorar du din utbildningsplats! Om du av särskilda skäl inte kan närvara vid uppropet skall du meddela detta till tandlakare@dentmed.ki.se, före den 17 augusti 2023, kl. 12.00.

Tisdagen 22 augusti kl 10-16: Introduktionsaktiviteterna fortsätter med Odontologiska spelen (OS) med studentkåren, på Gärdets sportfält.

Onsdagen 23 augusti: Undervisning enligt schema.

Torsdagen 24 augusti kl 9-15: Obligatoriska presentationer/föreläsningar på plats på campus Flemingsberg hela dagen med bl.a. Studenthälsan och Universitetsbiblioteket. På kvällen (från ca kl 18.00) är det middag på 7A Posthuset i Palmsalen inne i centrala Stockholm med studentkåren OF som kommer att skicka ut mer information om denna aktivitet senare i augusti. För frågor om aktiviteter som OF hanterar, kontakta vordf@ofsthlm.se.

Fredag den 25 augusti: Undervisning enligt schema.

Se mer detaljer om introduktionsveckan i välkomstbrevet från programansvariga som skickas efter urval 2 ca den 27 juli.

Kursveckoöversikten (publiceras senast fyra veckor innan terminsstart) och översiktsschemat (publiceras senast två veckor innan terminsstart) finns på programwebben. Detaljer om föreläsningarnas innehåll och zoomlänkar finns i lärplattformen Canvas. Du får inte tillgång till kursrummen förrän du registrerar dig på den aktuella kursen. Registreringsperioden är 1 vecka innan kursstart och två dagar in på kursen.

Välkomstceremoni och mässa 1 september

Den 1 september är alla nya studenter på de nationella programmen välkomna att delta på KI:s välkomstdag. Kl. 13:30 startar välkomstceremonin i Erling Persson-salen i Aula Medica. Där får du ta del av välkomsthälsningar och underhållning.

Efter ceremonin bjuds det på fika och mingel under mässan där flera av KI:s studentrelaterade verksamheter är på plats för att träffa dig och berätta om sina tjänster och erbjudanden. Under mässan hämtar du ut din KI-ryggsäck (en inbjudan kommer till din mejl-adress som du har i Ladok innan terminsstarten, du måste sedan anmäla dig till välkomstdagen och visa upp en QR-kod på plats för att hämta ryggsäcken). När mässan är slut bjuder Medicinska Föreningen in till fortsatta aktiviteter i kårhuset bredvid.

Datum och tid: 1 september kl. 13:30 – 16:00.
Plats: Aula Medica, campus Solna

Läs mer om välkomstdagen

Var hittar jag vilken information?

Övergripande information som bara gäller tandläkarprogrammet hittar du här på programwebben. Om du kollar runt lite på programwebbens olika sidor innan studiestarten så får du en ganska god bild av vad som väntar under din kommande tid hos oss!

Alla kurser vid KI har en egen öppen kurswebb där du senast två veckor innan kursstart hittar schema, kontaktpersoner och kursplan med litteraturlista. Du hittar länkar till alla kurswebbar i programöversikten här på programwebben. 

Mer information om kursen och kommunikation under kursens gång finns i ett kursrum i KI:s lärplattform Canvas. Kursrummet är bara tillgängligt för studenter som registrerat sig på kursen.

Information till nya studenter och checklista som hjälper dig att hålla koll på viktiga saker inför terminsstart.

På sidan Student på KI finns generell information samlad om allt annat som du behöver veta som student på Karolinska Institutet, till exempel information om stöd under studiernadigitala tjänster och verktygbiblioteket (KIB)lika villkorregler om examination och fusk, info om hur du skaffar ditt KI-kort (passerkort, lånekort mm), kontaktar Student-IThittar på campus - och mycket mycket mera.

Tandläkarprogrammets hemvist

Den största delen av utbildningen inom tandläkarprogrammet ges på campus Flemingsberg. På Alfred Nobels allé 8 finns institutionens utbildningskansli samt Universitetstandvårdens kliniker där den prekliniska och kliniska färdighetsträning sker. I samma byggnad finns bibliotek, studieplatser och restaurang.

Hitta till oss
Sök resa med SL.se

Frågor?

Har du frågor om KI:s tandläkarprogram är du självklart välkommen att kontakta oss! På sidan Kontaktuppgifter finns information om hur du når oss som jobbar med programmet.

Så behandlar KI dina personuppgifter.

PK
Innehållsgranskare:
Paula Karlsson
2023-06-14