För dig som är student på Tandläkarprogrammet Ny student på tandläkarprogrammet

Välkommen till tandläkarprogrammet vid Karolinska institutet. Här hittar du information om kursstart, registrering och annan viktig information inför terminsstarten.

Välkommen till tandläkarprogrammet!

Om du har antagits i det första urvalet ska du tacka JA till erbjuden plats senast 22 juli genom att logga in och följa instruktionerna på ”Mina sidor” på antagning.se.

För att studera vid KI måste alla som har blivit antagna aktivera ett studentkonto samt registrera sig. Detta gäller samtliga sökande som antagits i urval 1, urval 2 eller reservantagningen. 

Aktivera studentkonto

Du måste ha ett aktivt studentkonto vid Karolinska Institutet! Är det första gången du är student vid KI måste du själv aktivera studentkontot enligt instruktionerna på sidan Mitt studentkonto. Kontona är klara för aktivering 3 augusti 2022.

Om du redan är student på KI så använder du samma studentkonto som du har sen tidigare.

Registrering på programmets inledande kurs

När du har aktiverat ditt studentkonto ska du registrera dig på programmets inledande kurs.

Du kan registrera dig under perioden 2022‐08‐03 till 2022‐08‐10 (kl 23:59). Den som inte registrerar sig inom utsatt tid anses ha lämnat återbud till platsen. Det är först när du är registrerad som du officiellt räknas som student och får delta i undervisningen.

Den inledande kurs du ska registrera dig på är:

Professionell utveckling 1, kurskod: 2TL049

Du registrerar dig under perioden 2022-08-03 till 2022-08-10 (kl 23:59) genom att logga in i Ladok.  

I Ladok kan du alltid logga in och kontrollera din registrering på programmet. Du kan även själv skriva ut studieintyg efter registreringen. Antagningsbesked kan du skriva ut från "Mina sidor" på antagning.se.

Återbud

Vill du lämna återbud till din plats så gör du det via ”Mina sidor” på den nationella sidan antagning.se. Detta är möjligt fram till att registreringen har öppnat den 3 augusti.

Om du vill lämna återbud efter att registreringen har öppnat kontaktar du antagning@ki.se. Om du vill lämna återbud efter att du har registrerat dig på den inledande kursen kontaktar du antagning@ki.se

Corona

Information till studenter om undervisning med anledning av corona.

Program- och kursstart 

Måndagen 22 augusti: terminen inleds med en introduktionsdag med obligatoriskt upprop

Tid: Kl 8.30-10.30
Plats: Sal 4U, Alfred Nobels allé 8, Campus Flemingsberg

Dagen startar med en välkomstceremoni med obligatoriskt upprop och information om utbildningen där alla nyantagna tandläkar- och tandhygieniststudenter är med. För att underlätta hanteringen av alla studenter, kommer ni delas in i två olika grupper. Mer information om vilken starttid du har står i välkomstbrevet du får via e-post efter urval 1 alternativt urval 2. 

Efter välkomstceremonin följer introduktionsaktiviteter med studentkåren (Odontologiska föreningen, OF) på campus Flemingsberg som avslutas ca kl 16. 

Om du inte är närvarande på uppropet förlorar du din utbildningsplats! Om du av särskilda skäl inte kan närvara vid uppropet skall du meddela detta till tandlakare@dentmed.ki.se, före den 18 augusti 2022, kl. 12.00.

Tisdagen 23 augusti: Introduktionsaktiviteterna fortsätter med studentkåren på Gärdets sportfält kl 10-16. Mer detaljer om aktiviteterna står i välkomstmejlet du fick efter du antogs till utbildningen. 

Onsdagen 24 augusti: Obligatoriska presentationer/föreläsningar på plats på campus Flemingsberg hela dagen med bl.a. Studenthälsan och Universitetsbiblioteket. På kvällen (från ca kl 18.30) är det middag på Nalen inne i centrala Stockholm med studentkåren OF. För frågor om aktiviteter som OF hanterar, kontakta vordf@ofsthlm.se.

Torsdagen den 25 augusti: Föreläsningar på campus Flemingsberg, se översiktsschemat. På förmiddagen är det en introduktion till den basvetenskapliga utbildningen på år 1. På eftermiddagen är det undervisning inom kursen Professionell utveckling 1, mer information om kursen finns i Canvas (tillgänglig från och med 1 vecka innan kursstart).

Fredagen den 26 augusti: föreläsningar inom Professionell utveckling 1 fortsätter.

Se hur kurserna löper i kursveckoöversikten (publiceras senast fyra veckor innan terminsstart) och översiktsschemat (publiceras senast två veckor innan terminsstart) på programwebben. Detaljer om föreläsningarnas innehåll och zoomlänkar finns i lärplattformen Canvas. Du får inte tillgång till kursrummen förrän du registrerar dig på kursen. Registreringsperioden är 1 vecka innan kursstart och två dagar in på kursen.

Observera att studierna under hela utbildningen är på heltid.

Välkomstceremoni och mässa 2 september

Eftermiddagen den 2 september kl 13.30 arrangerar KI en välkomstceremoni för alla nyantagna studenter på de nationella programmen, med efterföljande mässa. Under mässan kommer du som är ny programstudent på KI kunna hämta ut din KI-ryggsäck. 

På förmiddagen är det schemalagt en tentamen på campus Flemingsberg, så efter den är klar finns det tid att resa till Solna med pendelbussen som går vid flera tider under dagen. Här finns tidtabell för bussen.

Alla nya studenter kommer få ett välkomstmejl efter att antagningsbeskeden skickats ut med bland annat information om välkomstdagen den 2/9. Närmare terminsstarten får du även en separat inbjudan för dagen där du registrerar dig för att få din QR-kod för att kunna hämta ut din KI-ryggsäck under mässan.

Mer information om ceremonin och välkomnandet för nya studenter finns här: https://nyheter.ki.se/kalender/valkomstceremoni-och-massa-for-nya-studenter

På denna sida hittar du även allmän information till dig som är ny student vid KI http://ki.se/valkommen

Var hittar jag vilken information?

Övergripande information som bara gäller tandläkarprogrammet hittar du här på programwebben, bland annat programmets utbildningsplan och en programöversikt där du ser vilka kurser som ska läsas vilken termin, regler för tillgodoräknande av tidigare studier och kontaktuppgifter till programstudievägledaren med flera. Om du kollar runt lite på programwebben innan studiestarten så får du en ganska god bild av vad som väntar under din kommande tid hos oss!

Alla kurser vid KI har en egen öppen kurswebb där du senast två veckor innan kursstart hittar schema, kontaktpersoner och kursplan med litteraturlista. Du hittar länkar till alla kurswebbar i programöversikten här på programwebben. 

Mer information om kursen och kommunikation under kursens gång finns i ett kursrum i KI:s lärplattform Canvas. Kursrummet är bara tillgängligt för studenter som registrerat sig på kursen.

Information till nya studenter och checklista som hjälper dig att hålla koll på viktiga saker inför terminsstart.

På sidan Student på KI finns generell information samlad om allt annat som du behöver veta som student på Karolinska Institutet, till exempel information om stöd under studiernadigitala tjänster och verktygbiblioteket (KIB)lika villkorregler om examination och fusk, info om hur du skaffar ditt KI-kort (passerkort, lånekort mm), kontaktar Student-IThittar på campus - och mycket mycket mera.

Tandläkarprogrammets hemvist

Den största delen av utbildningen inom tandläkarprogrammet ges på campus Flemingsberg. På Alfred Nobels allé 8 finns institutionens utbildningskansli samt Universitetstandvårdens kliniker där den prekliniska och kliniska färdighetsträning sker. I samma byggnad finns bibliotek, studieplatser och restaurang.

Hitta till oss
Sök resa med SL.se

Frågor?

Har du frågor om KI:s tandläkarprogram är du självklart välkommen att kontakta oss! På sidan Kontaktuppgifter finns information om hur du når oss som jobbar med programmet.

Så behandlar KI dina personuppgifter.