Foto: Ulrich Schulte

Tandläkar­programmet

Tandläkarprogrammet

  • 300 hp
  • 5 år
  • Studiestart höst: v. 35  
  • Examen: Tandläkarexamen  

Inom tandläkaryrket kombineras avancerad teoretisk kunskap inom såväl basvetenskap och medicinska ämnen som odontologi med finmotoriskt hantverk, mänskligt omhändertagande samt ett sinne för estetik.

Beskrivning

Som tandläkare arbetar du med människors munhälsa, vilket bland annat innefattar att upptäcka, diagnostisera och behandla mun- och tandsjukdomar. Du åtgärdar även vissa komplikationer till följd av sjukdomar och skador som orsakats i mun och tänder av olyckor. Att arbeta som tandläkare är inspirerande och innebär daglig kontakt med patienter på klinik och kollegor i tandvårdsteamet.

Som tandläkarstudent träffar du dina första egna patienter under andra året av utbildningen. I början gör du undersökningar med röntgenbildtagning, diagnostik och ger instruktion i munhygien och enklare fyllningar. Därefter blir behandlingarna successivt mer avancerade. Under tredje året gör du kronor och under de sista åren av utbildningen även broar, proteser och implantatbehandlingar. Den kliniska färdighetsträningen sker främst vid Universitetstandvården på Karolinska Institutet, som är skolans egen klinik.

Den teoretiska grunden i utbildningen innefattar biomedicinska ämnen som kemi, cell- och molekylärbiologi, mikrobiologi samt kroppens anatomi och organfunktion. Den medicinska grunden inkluderar i sin tur patologi (sjukdomslära), allmänmedicin, mikrobiologi och farmakologi (läran om mediciner och deras verkningssätt). De teoretiska basvetenskapliga och medicinska ämnena integreras med de odontologiska för att ge en tydlig koppling till tandläkaryrket. Som stöd för patientomhändertagande ingår även utbildning i etik, psykologi, kommunikation och lagarbete. I slutet av utbildningen gör du ett examensarbete i ett odontologiskt ämne.

Utbildningsplan - information om hur programmet är uppbyggt

Programwebb - för dig som är student på programmet eller intresserad av att veta mer

Efter studierna

Som tandläkare kan du arbeta inom offentlig eller privat vård, och även göra akademisk karriär. Det finns möjlighet att efter minst två års allmänpraktik vidareutbilda sig till specialist. Inom odontologi finns det nio olika inriktningar, bland annat tandlossningssjukdomar, käkkirurgi, barntandvård eller sjukhustandvård. Utvecklingsmöjligheter finns även genom forskarutbildning.

Anmälan HT24

  • 100%, Undervisning på dagtid
  • Antal platser: 90
  • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 15 april 2024
  • Anmälningskod: KI-41013

Särskild behörighet

Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 eller Matematik D.

Läs mer om sista kompletteringsdag på antagning.se.

Urval

KI använder alternativt urval till 32 % av platserna läsåret 2024/2025. 34 % av platserna tillsätts genom betygsurval och 34 % av platserna tillsätts genom högskoleprovsurval.
 
För att delta i det alternativa urvalet måste du dels göra en anmälan till tandläkarprogrammet på antagning.se, och dels en separat anmälan till det alternativa urvalet TAPIL. Mer information om det alternativa urvalet TAPIL hittar du på ki.se/alternativturval.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Anmälan och antagning.

Kontakt

Kontaktuppgifter till antagningsgruppen

Kontaktuppgifter till studie- och karriärvägledning

Följ med på en rundtur på tandvårdskliniken

Tandläkarstudenten Fredrik visar hur miljön för tandläkarstudenter på Karolinska Institutet ser ut. Häng med på rundturen!

Varför ska jag utbilda mig till tandläkare?