Rum för stillhet

Här hittar du information var du hittar rum för stillhet på campus.

Det finns rum för stillhet, meditation och bön på både campus Solna och campus Flemingsberg. Det finns ett rum på respektive campus. Rummen kan även användas som amningsrum. Rummen är öppna för alla som studerar, forskar och arbetar på KI.

För att alla ska känna sig välkomna i dessa rum, är det viktigt att inget lämnas kvar i rummet när man går därifrån.  

Oasen på campus Solna

Campus Solna, Hus 75:01, Retzius väg 13b, rum E365

Samtliga studenter har access via sitt KI-kort

Andrummet på campus Flemingsberg

Campus Flemingsberg, på Alfred Nobels Allé 8, plan 5.

Samtliga studenter har access via sitt KI-kort. 

Emma Karlsson
2023-10-11