Särskiljande vid lika meritvärde HT2014-VT2015

Sökande med lika meritvärde i betygsurvalsgrupperna (Grupp BI, BIEX, BII och folkhögskolegruppen BF) särskiljs i första hand efter giltigt resultat på högskoleprovet, därefter genom lottning. I övriga urvalsgrupper särskiljs sökande med lika meritvärde genom lottning.

Meritvärdet i kolumnen HP visar det lägsta högskoleprovsresultat som krävts för antagning i kombination med betygsmeritvärdet till vänster. Om inget särskiljande har gjorts anges inget meritvärde i kolumnen för högskoleprovsresultat.

HT2014

Arbetsterapeutprogrammet

Anmälningskod: KI-41000

Utbildningstillfälle: HT2014

Särskiljande vid lika meritvärde Arbetsterapeutprogrammet HT2014
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 18.10 - BI 17.20 -
BIEX 16.88 - BIEX 16.88 -
BII 18.06 - BII 17.30 -
BF 4.0 - BF 4.0 -

Audionomprogrammet

Anmälningskod: KI-41001

Utbildningstillfälle: HT2014

Särskiljande vid lika meritvärde Audionomprogrammet HT2014
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 19.69 - BI 19.00 -
BIEX 18.96 - BIEX 18.96 -
BII 20.10 - BII 20.10 -
BF - - BF - -

Biomedicinska analytikerprogrammet

Inriktning klinisk fysiologi

Anmälningskod: KI-41014

Utbildningstillfälle: HT2014

Särskiljande vid lika meritvärde Biomedicinska analytikerprogrammet - inriktning klinisk fysiologi HT2014
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 17.70 0.70 BI 17.20 0.55
BIEX 17.45 - BIEX 17.20 -
BI 18.75 - BII 18.00 -
BF - - BF - -

Biomedicinska analytikerprogrammet

Inriktning laboratoriemedicin

Anmälningskod: KI-41015

Utbildningstillfälle: HT2014

Särskiljande vid lika meritvärde Biomedicinska analytikerprogrammet - inriktning laboratoriemedicin HT2014
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 18.17 - BI 17.60 -
BIEX 16.76 - BIEX 16.76 -
BII 18.93 - BII 17.89 -
BF - - BF - -

Fysioterapeutprogrammet

Anmälningskod: KI-41004

Utbildningstillfälle: HT2014

Särskiljande vid lika meritvärde Fysioterapeutprogrammet HT2014
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 20.00 - BI 19.43 -
BIEX 19.90 - BIEX 19.50 -
BII 19.56 - BII 18.96 -
BF - - BF - -

Logopedprogrammet

Anmälningskod: KI-41005

Utbildningstillfälle: HT2014

Särskiljande vid lika meritvärde Logopedprogrammet HT2014
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 21.00 - BI 20.38 -
BIEX 20.19 - BIEX 19.84 -
BII 19.80 - BII 19.80 -
BF - - BF - -

Läkarprogrammet 

Anmälningskod: KI-41006

Utbildningstillfälle: HT2014

Särskiljande vid lika meritvärde Läkarprogrammet HT2014
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 22.50 - BI 22.50 -
BIEX 22.34 - BIEX 22.29 -
BII 22.50 1.50 BII 22.50 1.25
BF 4.0 1.85 BF 4.0 1.70

Optikerprogrammet

Anmälningskod: KI-41007

Utbildningstillfälle: HT2014

Särskiljande vid lika meritvärde Optikerprogrammet HT2014
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 17.63 - BI 17.00 0.55
BIEX 17.50 - BIEX 17.50 -
BII 18.10 - BII 17.73 -
BF 3.0 0.70 BF 3.0 0.50

Psykologprogrammet

Anmälningskod: KI-41008

Utbildningstillfälle: HT2014

Särskiljande vid lika meritvärde Psykologprogrammet HT2014
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 21.90 0.90 BI 21.70 0.40
BIEX 20.99 0.90 BIEX 20.73 0.80
BII 22.30 1.20 BII 22.05 -
BF 4.0 1.60 BF 4.0 1.50

Röntgensjuksköterskeprogrammet

Anmälningskod: KI-41009

Utbildningstillfälle: HT2014

Särskiljande vid lika meritvärde Röntgensjuksköterskeprogrammet HT2014
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 17.70 - BI 16.96 -
BIEX 16.75 - BIEX 16.45 -
BII 18.20 - BII 16.99 -
BF 4.0 - BF 4.0 -

Sjuksköterskeprogrammet

Normal undervisning

Anmälningskod: KI-41013

Utbildningstillfälle: HT2014

Särskiljande vid lika meritvärde Sjuksköterskeprogrammet - normal undervisning HT2014
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 18.20 - BI 17.60 0.70
BIEX 17.76 - BIEX 17.59 -
BII 17.80 - BII 17.51 -
BF 4.0 - BF 3.5 0.75

Sjuksköterskeprogrammet

Distans

Anmälningskod: KI-41012

Utbildningstillfälle: HT2014

Särskiljande vid lika meritvärde Sjuksköterskeprogrammet - distans HT2014
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 19.90 1.20 BI 19.24 -
BIEX 18.65 - BIEX 19.05 -
BII 19.69 - BII 19.59 -
BF 4.0 - BF 4.0 -

Tandhygienistprogrammet

Anmälningskod: KI-41014

Utbildningstillfälle: HT2014

Särskiljande vid lika meritvärde Tandhygienistprogrammet HT2014
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 18.20 - BI 18.10 -
BIEX 18.13 - BIEX 18.33 -
BII 19.30 - BII 18.59 -
BF 4.0 - BF 4.0 -

Tandläkarprogrammet

Anmälningskod: KI-41015

Utbildningstillfälle: HT2014

Särskiljande vid lika meritvärde Tandläkarprogrammet HT2014
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 21.73 - BI 21.55 -
BIEX 21.30 - BIEX 21.30 -
BII 22.30 - BII 22.29 -
BF 4.0 - BF - -

Kandidatprogrammet i biomedicin

Anmälningskod: D7000

Utbildningstillfälle: HT2014

Särskiljande vid lika meritvärde Kandidatprogrammet i biomedicin HT2014
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 18.19 - BI 18.19 -
BIEX 17.60 - BIEX 17.45 -
BII 28.30 - BII 18.30 -
BF 4.0 0.95 BF 4.0 0.95

VT2015

Arbetsterapeutprogrammet

Anmälningskod: KI-42000

Utbildningstillfälle: VT2015

Särskiljande vid lika meritvärde Arbetsterapeutprogrammet VT2015
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 17.70 - BI 16.99 -
BIEX 16.35 - BIEX 15.78 -
BII 17.38 - BII 17.12 0.30
BF 4.0 - BF 3.0 -

Fysioterapeutprogrammet

Anmälningskod: KI-42003

Utbildningstillfälle: VT2015

Särskiljande vid lika meritvärde Fysioterapeutprogrammet VT2015
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 19.60 0.75 BI 18.90 0.65
BIEX 19.27 - BIEX 18.49 1.00
BII 18.94 - BII 18.63 -
BF 4.0 1.10 BF 4.0 1.10

Läkarprogrammet 

Anmälningskod: KI-42001

Utbildningstillfälle: VT2015

Särskiljande vid lika meritvärde Läkarprogrammet VT2015
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 22.23 - BI 22.20 -
BIEX 21.88 1.70 BIEX 21.83 -
BII 22.50 0.85 BII 22.50 -
BF 4.0 1.60 BF 4.0 1.60

Sjuksköterskeprogrammet

Normal undervisning

Anmälningskod: KI-42005

Utbildningstillfälle: VT2015

Särskiljande vid lika meritvärde Sjuksköterskeprogrammet - normal undervisning VT2015
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 17.15 - BI 16.50 0.65
BIEX 16.79 - BIEX 15.99 -
BII 17.19 - BII 17.00 -
BF 4.0 0.50 BF 4.0 0.60

Sjuksköterskeprogrammet

Distans

Anmälningskod: KI-42004

Utbildningstillfälle: VT2015

Särskiljande vid lika meritvärde Sjuksköterskeprogrammet - distans VT2015
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 19.59 - BI 19.50 -
BIEX 17.14 - BIEX 15.76 -
BII 19.82 - BII 18.26 -
BF 4.0 - BF 4.0 0.80
KI Antagningen
2024-03-14