Särskiljande vid lika meritvärde HT2015-VT2016

Sökande med lika meritvärde i betygsurvalsgrupperna (Grupp BI, BIEX, BII och folkhögskolegruppen BF) särskiljs i första hand efter giltigt resultat på högskoleprovet, därefter genom lottning. I övriga urvalsgrupper särskiljs sökande med lika meritvärde genom lottning.

Meritvärdet i kolumnen HP visar det lägsta högskoleprovsresultat som krävts för antagning i kombination med betygsmeritvärdet till vänster. Om inget särskiljande har gjorts anges inget meritvärde i kolumnen för högskoleprovsresultat.

HT2015

Arbetsterapeutprogrammet

Anmälningskod: KI-41000

Utbildningstillfälle: HT2015

Särskiljande vid lika meritvärde Arbetsterapeutprogrammet HT2015
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 18.10 0.50 BI 17.60 -
BIEX 17.30 - BIEX 16.26 -
BII 18.15 - BII 17.03 -
BF 4.0 - BF 4.0 -

Audionomprogrammet

Anmälningskod: KI-41001

Utbildningstillfälle: HT2015

Särskiljande vid lika meritvärde Audionomprogrammet HT2015
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 19.90 - BI 18.75 -
BIEX 17.66 - BIEX 17.60 -
BII 19.35 - BII 17.81 -
BF - - BF - -

Biomedicinska analytikerprogrammet

Inriktning klinisk fysiologi

Anmälningskod: KI-41002

Utbildningstillfälle: HT2015

Särskiljande vid lika meritvärde Biomedicinska analytikerprogrammet - inriktning klinisk fysiologi HT2015
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 17.73 - BI 17.73 -
BIEX 17.35 - BIEX 17.35 -
BI 18.93 - BII 18.22 -
BF - - BF - -

Biomedicinska analytikerprogrammet

Inriktning laboratoriemedicin

Anmälningskod: KI-41003

Utbildningstillfälle: HT2015

Särskiljande vid lika meritvärde Biomedicinska analytikerprogrammet - inriktning laboratoriemedicin HT2015
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 17.70 - BI 17.70 -
BIEX 16.72 0.80 BIEX 16.95 -
BII 18.27 - BII 18.27 -
BF - - BF - -

Fysioterapeutprogrammet

Anmälningskod: KI-41004

Utbildningstillfälle: HT2015

Särskiljande vid lika meritvärde Fysioterapeutprogrammet HT2015
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 20.30 - BI 19.70 -
BIEX 19.79 - BIEX 19.27 -
BII 19.86 - BII 19.50 1.15
BF 4.0 1.30 BF 4.0 1.00

Logopedprogrammet

Anmälningskod: KI-41005

Utbildningstillfälle: HT2015

Särskiljande vid lika meritvärde Logopedprogrammet HT2015
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 20.35 - BI 20.30 1.05
BIEX 19.01 - BIEX 19.01 -
BII 19.81 1.35 BII 19.35 -
BF 4.0 0.25 BF 4.0 0.25

Läkarprogrammet 

Anmälningskod: KI-41006

Utbildningstillfälle: HT2015

Särskiljande vid lika meritvärde Läkarprogrammet HT2015
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 22.50 - BI 22.50 -
BIEX 22.34 1.50 BIEX 22.29 -
BII 22.50 1.10 BII 22.50 0.85
BF 4.0 1.75 BF 4.0 1.75

Optikerprogrammet

Anmälningskod: KI-41007

Utbildningstillfälle: HT2015

Särskiljande vid lika meritvärde Optikerprogrammet HT2015
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 17.80 - BI 17.70 -
BIEX 17.24 - BIEX 17.40 -
BII 17.70 - BII 16.61 -
BF 4.0 0.45 BF 4.0 0.85

Psykologprogrammet

Anmälningskod: KI-41008

Utbildningstillfälle: HT2015

Särskiljande vid lika meritvärde Psykologprogrammet HT2015
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 21.91 - BI 21.73 -
BIEX 21.25 - BIEX 21.15 1.10
BII 22.00 - BII 21.86 -
BF 4.0 1.50 BF 4.0 1.50

Röntgensjuksköterskeprogrammet

Anmälningskod: KI-41009

Utbildningstillfälle: HT2015

Särskiljande vid lika meritvärde Röntgensjuksköterskeprogrammet HT2015
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 17.60 - BI 17.30 0.40
BIEX 17.08 - BIEX 16.95 -
BII 17.68 - BII 17.45 -
BF 4.0 0.20 BF 4.0 0.20

Sjuksköterskeprogrammet

Normal undervisning

Anmälningskod: KI-41010

Utbildningstillfälle: HT2015

Särskiljande vid lika meritvärde Sjuksköterskeprogrammet - normal undervisning HT2015
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 17.82 - BI 17.52 -
BIEX 17.60 - BIEX 16.99 -
BII 17.94 - BII 17.29 -
BF 4.0 - BF 4.0 -

Sjuksköterskeprogrammet

Distans

Anmälningskod: KI-41011

Utbildningstillfälle: HT2015

Särskiljande vid lika meritvärde Sjuksköterskeprogrammet - distans HT2015
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 20.36 - BI 20.19 -
BIEX 18.28 - BIEX 17.45 -
BII 20.03 - BII 19.82 -
BF 4.0 0.80 BF 4.0 0.80

Tandhygienistprogrammet

Anmälningskod: KI-41012

Utbildningstillfälle: HT2015

Särskiljande vid lika meritvärde Tandhygienistprogrammet HT2015
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 19.20 - BI 18.96 -
BIEX 17.80 - BIEX 17.80 -
BII 18.09 - BII 18.09 -
BF 4.0 1.05 BF 4.0 1.05

Tandläkarprogrammet

Anmälningskod: KI-41013

Utbildningstillfälle: HT2015

Särskiljande vid lika meritvärde Tandläkarprogrammet HT2015
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 21.98 - BI 21.98 -
BIEX 21.25 1.00 BIEX 21.25 1.00
BII 21.85 1.25 BII 21.80 -
BF 4.0 1.40 BF 4.0 1.40

Kandidatprogrammet i biomedicin

Anmälningskod: D7000

Utbildningstillfälle: HT2015

Särskiljande vid lika meritvärde Kandidatprogrammet i biomedicin HT2015
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 18.38 - BI 19.10 -
BIEX 17.23 - BIEX 17.23 -
BII 19.79 - BII 19.79 -
BF - - BF - -

VT2016

Arbetsterapeutprogrammet

Anmälningskod: KI-42000

Utbildningstillfälle: VT2016

Särskiljande vid lika meritvärde Arbetsterapeutprogrammet VT2016
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 17.30 - BI 16.20 -
BIEX 16.46 - BIEX 15.90 -
BII 17.30 - BII 16.37 -
BF 3.0 0.70 BF 3.0 0.50

Fysioterapeutprogrammet

Anmälningskod: KI-42001

Utbildningstillfälle: VT2016

Särskiljande vid lika meritvärde Fysioterapeutprogrammet VT2016
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 19.40 0.90 BI 19.07 -
BIEX 18.90 - BIEX 18.33 -
BII 19.72 - BII 19.19 -
BF 4.0 1.10 BF 4.0 1.10

Läkarprogrammet 

Anmälningskod: KI-42002

Utbildningstillfälle: VT2016

Särskiljande vid lika meritvärde Läkarprogrammet VT2016
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 22.30 1.55 BI 22.25 -
BIEX 22.08 - BIEX 21.77 1.80
BII 22.50 - BII 22.50 -
BF 4.0 1.40 BF 4.0 1.40

Sjuksköterskeprogrammet

Normal undervisning

Anmälningskod: KI-42003

Utbildningstillfälle: VT2016

Särskiljande vid lika meritvärde Sjuksköterskeprogrammet - normal undervisning VT2016
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 16.92 - BI 16.50 -
BIEX 16.75 - BIEX 16.09 0.65
BII 17.05 - BII 16.69 -
BF 4.0 - BF 3.0 0.55

Sjuksköterskeprogrammet

Distans

Anmälningskod: KI-42004

Utbildningstillfälle: VT2016

Särskiljande vid lika meritvärde Sjuksköterskeprogrammet - distans VT2016
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 19.23 - BI 19.23 -
BIEX 17.95 - BIEX 17.75 -
BII 19.46 - BII 19.46 -
BF 4.0 0.75 BF 4.0 1.30
KI Antagningen
2024-03-14