Särskiljande vid lika meritvärde HT2016-VT2017

Sökande med lika meritvärde i betygsurvalsgrupperna (Grupp BI, BIEX, BII och folkhögskolegruppen BF) särskiljs i första hand efter giltigt resultat på högskoleprovet, därefter genom lottning. I övriga urvalsgrupper särskiljs sökande med lika meritvärde genom lottning.

Meritvärdet i kolumnen HP visar det lägsta högskoleprovsresultat som krävts för antagning i kombination med betygsmeritvärdet till vänster. Om inget särskiljande har gjorts anges inget meritvärde i kolumnen för högskoleprovsresultat.

HT2016

Arbetsterapeutprogrammet

Anmälningskod: KI-41000

Utbildningstillfälle: HT2016

Särskiljande vid lika meritvärde Arbetsterapeutprogrammet HT2016
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 17.63 - BI 16.10 -
BIEX 16.45 - BIEX 15.30 -
BII 17.17 - BII 16.65 -
BF 4.0 - BF 3.5 -

Audionomprogrammet

Anmälningskod: KI-41001

Utbildningstillfälle: HT2016

Särskiljande vid lika meritvärde Audionomprogrammet HT2016
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 19.36 - BI 17.30 -
BIEX 17.19 - BIEX 17.19 -
BII 17.47 - BII 16.94 -
BF 4.0 - BF 3.0 -

Biomedicinska analytikerprogrammet

Inriktning klinisk fysiologi

Anmälningskod: KI-41014

Utbildningstillfälle: HT2016

Särskiljande vid lika meritvärde Biomedicinska analytikerprogrammet - inriktning klinisk fysiologi HT2016
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 19.26 - BI 17.50 -
BIEX 18.33 - BIEX 16.11 -
BI 18.60 - BII 18.00 -
BF 4.0 - BF 4.0 -

Biomedicinska analytikerprogrammet

Inriktning laboratoriemedicin

Anmälningskod: KI-41015

Utbildningstillfälle: HT2016

Särskiljande vid lika meritvärde Biomedicinska analytikerprogrammet - inriktning laboratoriemedicin HT2016
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 18.03 - BI 17.08 -
BIEX 17.05 - BIEX 16.72 -
BII 20.12 - BII 19.61 -
BF 4.0 - BF 4.0 -

Fysioterapeutprogrammet

Anmälningskod: KI-41004

Utbildningstillfälle: HT2016

Särskiljande vid lika meritvärde Fysioterapeutprogrammet HT2016
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 20.06 - BI 19.20 -
BIEX 19.81 - BIEX 19.02 -
BII 19.58 - BII 19.55 -
BF 4.0 - BF 4.0 1.30

Logopedprogrammet

Anmälningskod: KI-41005

Utbildningstillfälle: HT2016

Särskiljande vid lika meritvärde Logopedprogrammet HT2016
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 20.27 - BI 19.60 -
BIEX 18.07 - BIEX 18.33 -
BII 20.32 - BII 20.01 -
BF 4.0 0.65 BF 4.0 0.65

Läkarprogrammet 

Anmälningskod: KI-41006

Utbildningstillfälle: HT2016

Särskiljande vid lika meritvärde Läkarprogrammet HT2016
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 22.50 - BI 22.50 -
BIEX 22.24 1.65 BIEX 22.10 -
BII 22.50 1.30 BII 22.50 1.30
BF 4.0 1.60 BF 4.0 1.60

Optikerprogrammet

Anmälningskod: KI-41007

Utbildningstillfälle: HT2016

Särskiljande vid lika meritvärde Optikerprogrammet HT2016
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 17.96 - BI 17.17 -
BIEX 16.71 - BIEX 16.87 -
BII 16.73 - BII 16.60 -
BF 4.0 - BF 4.0 -

Psykologprogrammet

Anmälningskod: KI-41008

Utbildningstillfälle: HT2016

Särskiljande vid lika meritvärde Psykologprogrammet HT2016
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 22.07 - BI 21.81 -
BIEX 21.17 - BIEX 20.77 -
BII 22.10 1.05 BII 21.95 -
BF 4.0 1.35 BF 4.0 1.35

Röntgensjuksköterskeprogrammet

Anmälningskod: KI-41009

Utbildningstillfälle: HT2016

Särskiljande vid lika meritvärde Röntgensjuksköterskeprogrammet HT2016
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 17.90 - BI 17.30 -
BIEX 17.04 - BIEX 16.77 -
BII 18.85 - BII 18.17 -
BF 4.0 - BF 4.0 -

Sjuksköterskeprogrammet

Normal undervisning

Anmälningskod: KI-41010

Utbildningstillfälle: HT2016

Särskiljande vid lika meritvärde Sjuksköterskeprogrammet - normal undervisning HT2016
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 17.70 - BI 17.00 -
BIEX 17.55 0.90 BIEX 16.30 -
BII 17.81 0.65 BII 17.22 -
BF 4.0 - BF 3.0 -

Sjuksköterskeprogrammet

Distans

Anmälningskod: KI-41011

Utbildningstillfälle: HT2016

Särskiljande vid lika meritvärde Sjuksköterskeprogrammet - distans HT2016
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 18.74 - BI 18.36 -
BIEX 17.08 0.85 BIEX 16.30 -
BII 19.44 - BII 18.14 -
BF 4.0 - BF 4.0 -

Tandhygienistprogrammet

Anmälningskod: KI-41012

Utbildningstillfälle: HT2016

Särskiljande vid lika meritvärde Tandhygienistprogrammet HT2016
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 18.80 - BI 18.16 -
BIEX 17.81 - BIEX 17.81 -
BII 19.30 0.75 BII 19.30 0.75
BF 4.0 0.15 BF 4.0 0.15

Tandläkarprogrammet

Anmälningskod: KI-41013

Utbildningstillfälle: HT2016

Särskiljande vid lika meritvärde Tandläkarprogrammet HT2016
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 22.40 - BI 21.87 -
BIEX 21.10 - BIEX 20.99 -
BII 22.10 - BII 22.03 -
BF 4.0 - BF 4.0 -

Kandidatprogrammet i biomedicin

Anmälningskod: D7000

Utbildningstillfälle: HT2016

Särskiljande vid lika meritvärde Kandidatprogrammet i biomedicin HT2016
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 21.81 - BI 21.78 -
BIEX 18.69 - BIEX 18.90 -
BII 20.05 - BII 19.70 -
BF - - BF - -

VT2017

Arbetsterapeutprogrammet

Anmälningskod: KI-42000

Utbildningstillfälle: VT2017

Särskiljande vid lika meritvärde Arbetsterapeutprogrammet VT2017
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 16.79 - BI 15.08 -
BIEX 16.25 - BIEX 15.05 -
BII 17.39 - BII 16.67 -
BF 4.0 - BF 4.0 -

Fysioterapeutprogrammet

Anmälningskod: KI-42001

Utbildningstillfälle: VT2017

Särskiljande vid lika meritvärde Fysioterapeutprogrammet VT2017
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 19.08 - BI 18.60 -
BIEX 18.80 - BIEX 18.02 -
BII 19.10 - BII 18.67 -
BF 4.0 0.55 BF 4.0 0.55

Läkarprogrammet 

Anmälningskod: KI-42002

Utbildningstillfälle: VT2017

Särskiljande vid lika meritvärde Läkarprogrammet VT2017
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 22.50 - BI 22.47 -
BIEX 21.85 - BIEX 21.77 1.40
BII 22.50 - BII 22.50 -
BF 4.0 1.60 BF 4.0 1.50

Sjuksköterskeprogrammet

Normal undervisning

Anmälningskod: KI-42003

Utbildningstillfälle: VT2017

Särskiljande vid lika meritvärde Sjuksköterskeprogrammet - normal undervisning VT2017
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 16.58 - BI 15.60 -
BIEX 16.46 0.65 BIEX 14.95 -
BII 16.72 - BII 16.35 -
BF 4.0 - BF 4.0 -

Sjuksköterskeprogrammet

Distans

Anmälningskod: KI-42004

Utbildningstillfälle: VT2017

Särskiljande vid lika meritvärde Sjuksköterskeprogrammet - distans VT2017
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 18.40 0.80 BI 18.40 -
BIEX 15.94 - BIEX 15.94 -
BII 18.75 - BII 18.74 -
BF 4.0 0.45 BF 4.0 0.45
KI Antagningen
2024-03-14