Särskiljande vid lika meritvärde HT2021-VT2022

Sökande med lika meritvärde i betygsurvalsgrupperna (Grupp BI, BII och folkhögskolegruppen BF) särskiljs i första hand efter giltigt resultat på högskoleprovet, därefter genom lottning. I övriga urvalsgrupper särskiljs sökande med lika meritvärde genom lottning.

Meritvärdet i kolumnen HP visar det lägsta högskoleprovsresultat som krävts för antagning i kombination med betygsmeritvärdet till vänster. Om inget särskiljande har gjorts anges inget meritvärde i kolumnen för högskoleprovsresultat.

HT2021

Arbetsterapeutprogrammet

Anmälningskod: KI-41000

Utbildningstillfälle: HT2021

Särskiljande vid lika meritvärde Arbetsterapeutprogrammet HT2021
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 16.45 - BI 15.40 -
BII 17.00 - BII 16.00 -
BF 4.0 - BF 3.0 0.30

Audionomprogrammet

Anmälningskod: KI-41001

Utbildningstillfälle: HT2021

Särskiljande vid lika meritvärde Audionomprogrammet HT2021
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 16.24 - BI 14.80 -
BII 16.98 - BII 16.00 -
BF 4.0 - BF 3.0 -

Biomedicinska analytikerprogrammet

Inriktning klinisk fysiologi

Anmälningskod: KI-41002

Utbildningstillfälle: HT2021

Särskiljande vid lika meritvärde Biomedicinska analytikerprogrammet - inriktning klinisk fysiologi HT2021
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 17.40 - BI 16.93 -
BII 17.73 - BII 17.91 -
BF 4.0 - BF 4.0 -

Biomedicinska analytikerprogrammet

Inriktning laboratoriemedicin

Anmälningskod: KI-41003

Utbildningstillfälle: HT2021

Särskiljande vid lika meritvärde Biomedicinska analytikerprogrammet - inriktning laboratoriemedicin HT2021
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 16.93 - BI 16.00 -
BII 18.07 - BII 17.57 -
BF 4.0 0.90 BF 4.0 1.20

Fysioterapeutprogrammet

Anmälningskod: KI-41004

Utbildningstillfälle: HT2021

Särskiljande vid lika meritvärde Fysioterapeutprogrammet HT2021
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 18.90 0.95 BI 18.44 -
BII 19.17 - BII 18.75 -
BF 4.0 0.95 BF 4.0 0.95

Logopedprogrammet

Anmälningskod: KI-41005

Utbildningstillfälle: HT2021

Särskiljande vid lika meritvärde Logopedprogrammet HT2021
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 18.11 - BI 16.50 -
BII 19.05 - BII 17.81 -
BF 3.0 0.05 BF 3.0 0.05

Läkarprogrammet 

Anmälningskod: KI-41006

Utbildningstillfälle: HT2021

Särskiljande vid lika meritvärde Läkarprogrammet HT2021
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 22.29 0.80 BI 22.21 -
BII 22.30 - BII 22.25 -
BF 4.0 1.45 BF 4.0 1.40

Optikerprogrammet

Anmälningskod: KI-41007

Utbildningstillfälle: HT2021

Särskiljande vid lika meritvärde Optikerprogrammet HT2021
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 17.39 - BI 17.40 -
BII 17.50 - BII 17.50 -
BF 3.5 - BF 3.5 -

Psykologprogrammet

Anmälningskod: KI-41008

Utbildningstillfälle: HT2021

Särskiljande vid lika meritvärde Psykologprogrammet HT2021
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 21.60 - BI 21.35 -
BII 21.69 - BII 21.54 -
BF 4.0 1.15 BF 4.0 1.15

Röntgensjuksköterskeprogrammet

Anmälningskod: KI-41009

Utbildningstillfälle: HT2021

Särskiljande vid lika meritvärde Röntgensjuksköterskeprogrammet HT2021
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 17.05 - BI 16.47 -
BII 17.59 - BII 17.37 -
BF 3.5 - BF 3.5 -

Sjuksköterskeprogrammet

Normal undervisning

Anmälningskod: KI-41010

Utbildningstillfälle: HT2021

Särskiljande vid lika meritvärde Sjuksköterskeprogrammet - normal undervisning HT2021
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 18.08 - BI 17.76 -
BII 18.45 - BII 17.92 -
BF 4.0 0.45 BF 4.0 0.45

Sjuksköterskeprogrammet

Distans

Anmälningskod: KI-41011

Utbildningstillfälle: HT2021

Särskiljande vid lika meritvärde Sjuksköterskeprogrammet - distans HT2021
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 19.00 - BI 19.00 -
BII 19.04 - BII 19.04 -
BF 4.0 0.25 BF 4.0 0.25

Tandhygienistprogrammet

Anmälningskod: KI-41012

Utbildningstillfälle: HT2021

Särskiljande vid lika meritvärde Tandhygienistprogrammet HT2021
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 17.50 0.75 BI 16.98 -
BII 18.30 - BII 17.88 -
BF 4.0 0.25 BF 3.5 0.25

Tandläkarprogrammet

Anmälningskod: KI-41013

Utbildningstillfälle: HT2021

Särskiljande vid lika meritvärde Tandläkarprogrammet HT2021
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 20.99 1.25 BI 20.80 -
BII 21.48 - BII 21.35 -
BF 4.0 0.95 BF 4.0 0.95

Kandidatprogrammet i biomedicin

Anmälningskod: D8000

Utbildningstillfälle: HT2021

Särskiljande vid lika meritvärde Kandidatprogrammet i biomedicin HT2021
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 22.04 - BI 21.98 -
BII 21.45 - BII 21.30 -
BF 4.0 1.20 BF 4.0 1.20

VT2022

Arbetsterapeutprogrammet

Anmälningskod: KI-42000

Utbildningstillfälle: VT2022

Särskiljande vid lika meritvärde Arbetsterapeutprogrammet VT2022
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 15.80 - BI 14.69 -
BII 16.30 - BII 15.60 -
BF - - BF 4.0 -

Fysioterapeutprogrammet

Anmälningskod: KI-42001

Utbildningstillfälle: VT2022

Särskiljande vid lika meritvärde Fysioterapeutprogrammet VT2022
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 17.70 0.75 BI 17.10 -
BII 18.11 - BII 17.94 -
BF 4.0 0.15 BF 4.0 -

Läkarprogrammet 

Anmälningskod: KI-42002

Utbildningstillfälle: VT2022

Särskiljande vid lika meritvärde Läkarprogrammet VT2022
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 21.88 0.90 BI 21.77 -
BII 22.12 0.65 BII 22.08 -
BF 4.0 1.40 BF 4.0 1.40

Sjuksköterskeprogrammet

Normal undervisning

Anmälningskod: KI-42003

Utbildningstillfälle: VT2022

Särskiljande vid lika meritvärde Sjuksköterskeprogrammet - normal undervisning VT2022
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 16.52 - BI 15.94 -
BII 17.23 - BII 17.03 -
BF 3.5 0.70 BF 3.5 0.75

Sjuksköterskeprogrammet

Distans

Anmälningskod: KI-42004

Utbildningstillfälle: VT2022

Särskiljande vid lika meritvärde Sjuksköterskeprogrammet - distans VT2022
Urval 1 Meritvärde HP Urval 2 Meritvärde HP
BI 19.20 - BI 19.20 -
BII 18.77 - BII 18.85 -
BF 4.0 - BF 4.0 -
KI Antagningen
2024-03-14