För dig som är student på Barnmorskeprogrammet Magisteruppsatser

Här publiceras magisteruppsatser (med tillstånd från författarna) skrivna av studenter under sista terminen på programmet samt studenter på den fristående magisterkursen. Uppsatserna berör bland annat sexuell hälsa, preventivmetoder, mödrahälsovård, graviditet, förlossning, eftervård, fäders upplevelser samt psykisk hälsa och ohälsa i samband med barnafödande.

Har du frågor rörande uppsatserna, eller saknas din uppsats? Kontakta utbildningsadministratör Sofie Dahl

HU
Innehållsgranskare:
Anna Wåhlin
2024-06-04