För dig som är student på Barnmorskeprogrammet Programöversikt för barnmorskeprogrammet

På den här sidan hittar du programöversikt, utbildningsplan och länkar till de kurser som ingår i barnmorskeprogrammet.

Barnmorskeprogrammet består av tre terminer (90 hp). Varje termin fördjupar dina kunskaper och färdigheter inom sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa. Ungefär 50 % av programmet består av verksamhetsförlagd utbildning i för barnmorskan relevanta verksamheter, exempelvis förlossningsklinik, eftervårdsavdelning, gynekologisk verksamhet, barnmorskemottagning samt ungdomsmottagning. Under din sista termin skriver du en uppsats på magisternivå inom sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa. 

Utbildningsplan

Aktuell utbildningsplan (2BM17)  

Programmets uppbyggnad 

Här nedan ser du vilka kurser som ingår i respektive termin samt i vilken ordning de ges. 

Termin 1

För dig med programstart HT23 eller tidigare:

Reproduktionens fysiologi och psykologi (12 hp)

Vetenskaplig metod (3 hp)

Gynekologisk och sexuell hälsa (10,5 hp)

Global sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (4,5 hp)

Termin 1

För dig programstart från och med VT24:

Reproduktionens fysiologi och psykologi (12 hp)

Global sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa samt barnmorskans profession (3 hp)

Gynekologisk och sexuell hälsa (10,5 hp)

Vetenskaplig metod (4,5 hp)

Termin 2

Vård i samband med barnafödande I (15 hp)

Mödrahälsovård och antikonception (15 hp)

Termin 3

Examensarbete i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa (15 hp)

Vård i samband med barnafödande II (15 hp)

Medverkande institutioner

Programmet ges av Institutionen för kvinnor och barns hälsa.

Ny terminstid hösttermin

Från och med höstterminen 2024 startar barnmorskeprogrammet en vecka före KI:s ordinarie terminstid. Det gäller samtliga terminers första kurs med start på höstterminen. Vårterminens terminstid är oförändrad.

Terminsöversikt och tentamensdatum

HU
Innehållsgranskare:
Anna Wåhlin
2024-05-23