För dig som är student på Kandidatprogrammet i nutrition Omtenta- och uppsamlingstentatillfällen Kandidatprogrammet i nutrition

Gällande tentor på nutritionskurserna på Kandidatprogrammet i nutrition så behöver man som student inte anmäla sig till de ordinarie tillfällena på sina pågående kurser. Däremot måste man alltid anmäla sig till omtentamenstillfällena och uppsamlingstillfällena senast en vecka innan, liksom om man skriver en omtentamen vid ett ordinarie tillfälle.

Examinationstillfällen på KI 2024

Omtentamenstillfällen och uppsamlingstillfällen 2024

Anmälan görs till Sara Bruce, absolut senast 1 vecka innan tentamenstillfället (om inte annat anges): sara.bruce.1@ki.se
Mer detaljerad information om hur tentan kommer att gå till, samt plats för tentan kommer ca en vecka innan till er som anmält er.

Salarna DNA, Lipid och Protein ligger i byggnaden Neo, Blickagången 16, Flemingsberg.

Livsmedelskemi och livsmedelsära (NU3021)

 • 10 juni 2024, 8:15-12:15, sal Lipid, Neo
 • 19 augusti 2024, 8:15-12:15, sal DNA, Neo (Anmäl dig senast 1 juli till sara.bruce.1@ki.se)

Människokroppen, hälsa och sjukdom (NU2022):

 • 28 augusti 2024, 8:15-12:15, sal DNA, Neo (Anmäl dig senast 1 juli till sara.bruce.1@ki.se)
 • i mitten av december 2024, mer information kommer

Humanfysiologi och energiomsättning (NU 3023)

Del 1

 • 4 juni 2024, 8:15-12:15, sal Lipid, Neo
 • 19 augusti 2024, 8:15-12:15, sal DNA, Neo (Anmäl dig senast 1 juli till sara.bruce.1@ki.se)

Del 2

 • 10 juni 2024, 8:15-12:15, sal DNA, Neo
 • 28 augusti 2024, 8:15-12:15, sal DNA, Neo (Anmäl dig senast 1 juli till sara.bruce.1@ki.se)

Klinisk nutrition (NU4026)

 • 4 juni 2024, 8:15-12:15, sal Lipid, Neo

Nutritionstoxikologi (NU3028)

 • 23 april 2024, 9:00-12:00, sal Lipid, Neo
 • 4 juni 2024, 8:15-12:15, sal DNA, Neo

Ordinarie tentamenstillfällen 2024

Det går även bra att skriva omtenta vid de ordinarie tentamenstillfällena i mån av plats, se nedan. Anmälan görs då till Sara Bruce, senast 1 vecka innan tentamenstillfället (om inte annat anges): sara.bruce.1@ki.se

Livsmedelskemi och livsmedelsära (NU3021)

 • 30 april 2024, 8:15-12:15, sal 4N, ANA8 (Alfred Nobels Allé 8)

Människokroppen, hälsa och sjukdom (NU2022):

 • 31 maj 2024, 8:00-12:15, sal S 412, ANA23 (Alfred Nobels Allé 23)

Examinationstillfällen på KÖL och BIG, Stockholms universitet

För information om omtentamen i kemi och cell- och molekylärbiologi, se respektive institutions sida nedan.

Kemiska sektionen, KÖL

Rullande tentaschema de närmaste 6 månaderna (su.se)

Uppsamlingstentorna för Kemikurserna kommer att vara 14 augusti (Biokemi) och 22 augusti 2024 (Grundläggande kemi och Organisk kemi).

Tillfällen och möjligheter att lämna in lab. rapporter sker ofta i samband med ordinarie kurstillfällen. 

Kontakta: kemi@su.se för mer information.

BIG

Uppsamlingstillfällen för CMB-kursen kommer att ske lördagarna 15 juni och 29 juni, 2024. Information om vilken tenta som går vilken dag kommer.

Labrapporter som inte lämnats in under kursen och där studenter alltså har rest, kan oftast lämnas in vid omtenta och uppsamlingstentor. Då Athenasidan inte är aktiv så är det bäst att maila rapporten till den kursledare som var aktiv vid senaste tillfället, så de kan t ex mejlas in i början av sommaren.

Kontakta: info.big@su.se för mer information.

SB
Innehållsgranskare:
Sara Bruce
2024-05-14