För dig som är student på Kandidatprogrammet i nutrition Studera utomlands - Kandidatprogrammet i nutrition

Om du är intresserad av att studera utomlands i anslutning till Kandidatprogrammet i nutrition så finns det tre huvudsakliga vägar för det, där den främsta är att på eget initiativ göra det självständiga arbetet utomlands. Du skulle även kunna göra ett uppehåll ett år eller göra ett utbyte efter studierna genom att utnyttja Stockholms universitets centrala avtal, förutsatt att du inte tar ut din examen innan.

Under det Självständiga arbetet, termin 6

En möjlighet att åka utomlands under programmet är att du gör det självständiga arbetet utomlands. Detta sker på studentens eget initiativ som då får söka upp en handledare och ett projekt vid ett universitet i ett annat land. Du registreras och examineras som vanligt vid Stockholms universitet och redovisar ditt arbete i slutet av kursen tillsammans med alla andra. Om du åker till ett land inom EU, så finns det möjlighet att söka stipendium för detta, Erasmus+. I övriga fall så får du bekosta resa och uppehälle själv.

Uppehåll ett år under utbildningen eller efter studierna

Du kan också ta uppehåll på ett år under kandidatprogrammet och åka på utbytesstudier genom de universitetsövergripande avtalen på SU. Detta kan du göra även efter studierna, men då är det dock viktigt att du inte tar ut din examen innan du åker, även om alla kurser är avslutade. Detta bland annat på grund av visumskäl då vissa länder är angelägna om en garant att studenten ska återvända till sitt hemland efter utbytesstudierna. Men också för att du fortfarande måste vara student för att få ta del av avtalen.

Du kan sedan tillgodoräkna dig utbytet som bredddningsstudier. En fördel med de centrala utbytesavtalen är att man får söka kurser på alla institutioner på värduniversitetet (det kan finnas vissa begränsningar) så länge du uppfyller förkunskapskraven. Detta gör att du alltså kan nischa dig i din utbildning och läsa en kurs som ger dig en spets i karriären, beroende på vilken inriktning du väljer.

Att åka på utbytesstudier genom de universitetsövergripande avtalen på SU kräver planering i god tid. För att åka utomlands under höstterminen, så behöver du ofta ansöka ett år innan. Om du har frågor kring dessa utbyten, så kan du kontakta de internationella koordinatorerna vid Stockholms universitet: studentutbyte@su.se 

Utbyte via institutionsavtal

Eftersom kandidatprogrammet i nutrition består av sammanhängande obligatoriska kurser under hela utbildningen, så är det svårt att åka på ett utbyte där du kan läsa kurser utomlands som matchar våra kurser och som skulle kunna tillgodoräknas i kandidatprogrammet vad gäller innehåll och tidsperiod som kurserna ges. Vi har därför inga avtal på institutionsnivå, utan hänvisar till möjligheterna som är beskrivna ovan.

Då kandidatprogrammet i nutrition ligger under Kemiska sektionen på Stockholms universitet så har ni även möjlighet att åka med deras avtal. Ta kontakt me dem om ni skulle vara intresserade.

Ni hitter mer information om Kemiska sektionens utbytesavtal på deras webb.
Notera att det inte förändrar vad gäller svårigheterna att kunna tillgodoräkna sig utlandsstudierna mot någon av de obligatoriska kurserna på programmet.

SB
Innehållsgranskare:
Sara Bruce
2024-02-28