För studenter på kursen Farmakologi och läkemedelsberäkning (4,5 hp) kurskod 7KB008

Kursen "Farmakologi och läkemedelsberäkning", som omfattar 4,5 högskolepoäng, avser att ge fördjupad kunskap om och förståelse för farmakologisk behandling i samband med graviditet, förlossning och amning inom svensk hälso- och sjukvård. Kursen ingår i kompletterande utbildning för barnmorskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz.

Kursplan

n/a
n/a Foto: n/a

Kursinformation

Kursen består av två moment:

Moment 1: Farmakologi (3,0 hp)

Moment 2: Läkemedelsberäkning (1,5 hp)

Kursen går på helfart under tre veckor, vilket innebär att du ska räkna med att lägga ner minst 40 timmars studier per vecka. Den lärplattform som används för kursen är Canvas. 

Repetition av farmakologi (dynamik och kinetik) rekommenderas innan föreläsningarna

Föreläsningarna ges vid Karolinska Institutet, Alfred Nobels allé 8 (ANA 8), Huddinge (se karta nedan)

 

 

 

n/a
karta. Foto: n/a

Välkomstinformation

Vi ser fram emot en trevlig kurs med er!

Hälsningar

Hussein Rubaiy (kursansvarig) och

Georgios Panagiotidis (examinator)

Schema

 

 

Kursanalys och kursvärdering


 

Kontaktuppgifter

Hussein Rubaiy

Kursansvarig

Georgios Panagiotidis

Examinator
MW
Innehållsgranskare:
Mona Wahlström
2024-06-12