För studenter på kursen Farmakologi och läkemedelsberäkning (4,5 hp) kurskod 7KS012

Kursen "Farmakologi och läkemedelsberäkning", som omfattar 4,5 högskolepoäng, avser att ge fördjupad kunskap i den kliniska farmakologins grundprinciper, den lagstiftning som reglerar läkemedelsanvändning och säker läkemedelshantering inklusive beräkning. Kursen ingår i Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med examen från land utanför EU/EES.

Kursplan

Kursinformation

Kursen består av två moment:

Moment 1: Farmakologi (3,0 hp)

Moment 2: Läkemedelsberäkning (1,5 hp)

Kursen går på helfart under tre veckor, vilket innebär att du ska räkna med att lägga ner minst 40 timmars studier per vecka. Den lärplattform som används för kursen är Canvas.

 

Välkomstinformation

Välkommen till kursen i farmakologi och läkemedelsberäkning!

 

 

 

Schema

 

 

Kursanalys och kursvärdering


 

Kontaktuppgifter

Profile image

Hussein Rubaiy

Kursansvarig
MW
Innehållsgranskare:
Mona Wahlström
2024-06-12