För dig som är student på Professionell Utveckling (PU) Läkarprogrammet PU under NSP Kursen

PU under NSP utgörs av fem obligatoriska lärandeaktiviteter: Workshop om samtal genom tolk, mentorsamtal, etikseminarium om avslutande av vård och behandling, samt katedrala föreläsningar om mäns sexuella våld mot kvinnor samt vård av papperslösa.

PU moment under NSP Kursen

 

Mänskliga rättigheter-

Hur du som läkare skall agera när asylsökande, papperslösa och sk EU-migranter söker vård.

Förstå skillnaden mellan vård och migrationspolitik.

Få kunskap om ämnet relevant medicinsk etik och relevanta mänskliga rättigheter.

Sexuellt traumatiserade patienter, en gömd patientgrupp?

 

Tolkdagen-

Denna förmiddag genomförs tillsammans med Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) på Stockholms Universitet. Det är en unik möjlighet för oss att tillsammans med tolkstudenter och tolklärare i talade språk och teckenspråk fördjupa kunskaperna om det tolkade sjukvårdssamtalets ramar och innehåll, öva, och reflektera över etiska frågor samt ett självskattningssamtal med mentorn.

 

Etik

I samarbete med enheten för etik, LIME.

 

CF
Innehållsgranskare:
Emma Liljegren
2023-10-18