För dig som är student på Studentvalda fördjupningskurser (SVK) inom läkarprogrammet Läkarprogrammets SVK - Aktuellt, kurstider och kontaktuppgifter

Information om vad som är på gång just nu, om kurstider på varje programtermin för pågående och kommande läsår, samt kontaktuppgifter.

Aktuellt

Ansökan inför HT24

Ansökningsperioden till HT24 pågick från och med 17 maj till och med 3 juni. Ansökan skedde via länk som mejlades till alla som förväntas läsa SVK-kurs. 

Besked om placering på SVK HT24 beräknas skickas ut senast sista veckan i september, med undantag för besked gällande kurserna "Global Hälsa", "Global Kirurgi", "En jämförelse av hälso- och sjukvårdssystem" "Sexualmedicin", "Mindfulnessbaserad stresshantering"  samt "Mänskliga rättigheter och internationella organisationer i ett globalt perspektiv", som på grund av särskilda omständigheter (såsom kursstart i början av terminen eller utlandsförlagd del av kurs) får antagningsbesked innan midsommarhelgen.

SVK – vad händer efter sista kurstillfället?

Det 5,5-åriga läkarprogrammet är under avveckling. Sista gången termin 7 ges, och alltså även SVK på termin 7, är VT24. 

  • SVK på termin 10 ges sista gången HT25
  • SVK på termin 11 ges sista gången VT26

Möjligheterna att examineras på dessa kurser efter sista kurstillfället är begränsade.

Utöver ordinarie skriftlig examination och examinerande seminarier, ges ytterligare tre examinationstillfällen för studenter som inte fullföljt kursen med godkänt resultat. För obligatorier erbjuds högst tre resttillfällen eller om examinator så anger, ersättningsuppgift. Exakta datum för examinationstillfällen och resttillfällen kommer att publiceras på kurswebben i god tid. För samtliga examinationer gäller att studenterna ska anmäla sig inom angiven tid som anslås på kurswebben för att kunna delta i examinationen.

Kurstider för SVK 

För korrekta kurstider för hela terminerna, och för alla läkarprogrammets terminer, var vänlig se programmets ramschema (finns på Programöversikt läkarprogrammet).

OBS! Klämdagar och dagar ända fram till rekommenderad självstudietid är kursdagar som kan ha obligatoriskt innehåll!

Från och med VT17 finns inte rekommenderad självstudietid vid Påsk, alla dagar utom de röda ingår i terminstiden (detta har beslutats av programnämnden). 
 

VT24

(Ingen SVK på termin 6 eftersom den terminen i 5,5-åriga läkarprogrammet går sista gången HT23)

Termin 7: Mån 2024-05-20 – Fre 2024-05-31 (3hp)

Termin 10: Mån 2024-04-29 – Fre 2024-05-31 (7.5hp)

Termin 11:
Period 1: Mån 2024-03-25 – Fre 2024-04-26 (7.5hp)

Period 2: Mån 2024-04-29 – Fre 2024-05-30* (7.5hp)

*På termin 11 är sista kursdagen torsdag 2024-05-30 på grund av examenshögtid fredag 2024-05-31.

HT24

(Ingen SVK på termin 6 och 7 eftersom termin 7 i 5,5-åriga läkarprogrammet går sista gången VT24)

Termin 10: Ons 24-12-04 – Fre 2025-01-17 (7.5hp)

Termin 11:
Period 1: Mån 2024-11-04 – Tis 2024-12-03 (7.5hp)

Period 2: Ons 24-12-04 – Tors 2025-01-16*  (7.5hp)

*På termin 11 är sista kursdagen torsdag 2025-01-16 på grund av examenshögtid fredag 17januari

Programnämnden för läkarprogrammet rekommenderar självstudieperioder i samband med jul.
Den rekommenderade perioden HT23, 2024-12-23 - 2025-01-06, ingår i terminstiden.

VT25

(Ingen SVK på termin 6 och 7 eftersom termin 7 i 5,5-åriga läkarprogrammet går sista gången VT24)

Termin 10: Fre 2025-05-02 – Tors 2025-06-05 (7.5hp)

Termin 11:
Period 1: Tors 2025-03-27 – Tors 2025-05-01 (7.5hp)

Period 2: Fre 2025-05-02 – Tors 2025-06-05* (7.5hp)

*På termin 11 är sista kursdagen torsdag 2025-06-05 på grund av examenshögtid fredag 2025-06-06.

Kontaktuppgifter för SVK

Som student på läkarprogrammet kan du diskutera planeringen av studierna med handläggare för SVK eller med studierektorerna för SVK, Ioannis Parodis och Anna Freyschuss.  Här hittar du vanliga studentfrågor (FAQ) som det är bra om du läser innan du kontaktar kansliet.
 

Handläggare

Keyo Dixon Sedenrej
Tel: 08-524 866 82 

Liliana Morales 
Tel: 08-524 867 13

E-postadress till studierektorerna och handläggarna: SVK@uf.ki.se

Besöksadress (endast för förbokade besök):
UFS
Utbildningskansli för läkar- och biomedicinprogrammen 
Berzelius väg 3, Plan 5

Postadress:
Läkarprogrammet, SVK
UFS, Utbildningskansli för läkar- och biomedicinprogrammen 
Karolinska Institutet
171 77 Stockholm

Ansökan om tillgodoräknande av SVK kan skickas per post till adressen ovan, eller lämnas in via mejl.
 

MD
Innehållsgranskare:
Admin för Läka…
2024-06-14