För studenter på kursen Fördjupningskurs i multidisciplinär cancerbehandling (7,5 hp) kurskod 2LK152

Genom omfattande klinisk placering, verksamhetsförlagd undervisning (VFU) på Tema Cancers avdelningar och mottagningar, får du bekanta dig med de multidisciplinära aspekterna inom cancerbehandling, utveckla ditt kliniska resonemang och din självständighet.

Kursplan

Kursbeskrivning

Kursen inleds med teori som innefattar grundläggande kunskaper om tumörbiologi och cancerdiagnostik. Under de nästkommande veckorna kommer du framförallt ha verksamhetsförlagd utbildning (VFU) med placering på mottagning samt avdelning inom Tema Cancer. Nuvarande organisation i patientområden (PO) och patientflöden (PF) innebär att onkologi och kirurgi samverkar på varje avdelning. I mottagningsplacering ingår även deltagande i interna och multidisciplinära konferenser, auskultation på Akuta Bedömningsenheten och vid intresse även auskultation på Medicinsk Behandlingsavdelning. All VFU sker under individuell handledning. Examinationen sker under kursens sista vecka med presentation av patientfall skriftlig tentamen. Detaljschemat kan variera mellan olika terminer eftersom terminstiderna kan se olika ut.

Undervisningsformer

I kursen ingår följande undervisningsformer:

  • VFU med kliniska placeringar inom Tema Cancer där olika specialiteter samarbetar inom särskilda patientflöden
  • Tumörspecifika föreläsningar med både tumörbiologisk och klinisk inriktning

Dokument

Citat från några kursdeltagare:

”Detta har varit en av de bästa kurserna under utbildningen. Bra och trevliga lärare och handledare, intressant innehåll och bra balans mellan teori och praktik”.

”Mycket värdefullt att få fördjupa sig inom onkologi, allt under kursens gång fungerade väl, kursledare tog hänsyn till enskilda önskemål och fick en att känna sig väldigt välkomnad. VFU-dagarna kändes värdefulla, och jag uppskattade upplägget på teoriveckan också”.

”Ni har verkligen gjort ett bra arbete med att locka oss att bli onkologer ”.

Kontakt

Lisa Villabona

Kursansvarig
Profile image

Benedek Bozoky

Klinisk amanuens

Rigmor Forsberg

Utbildningsadministratör
Profile image

Nick Tobin

Examinator
LV
Innehållsgranskare:
Rigmor Forsberg
2024-03-22