För studenter på kursen Oral hälsa – påbyggnad 3 kurskod 1OH004

Kursen lägger särskild tonvikt på beteendevetenskap och hälsans betydelse, hur den orala ohälsan kan påverka det allmänna välbefinnandet relaterat till vetenskapliga publikationer. Innehållet i kursen fokuserar på kunskaper inom området oral ohälsa och systemsjukdomar, riskpatienters särskilda behov vid förebyggande vård och behandling. Kursen omfattar behandling av patienter med grava parodontologiska och kariologiska sjukdomstillstånd, samt pedodonti.

Kursplan

Registrering

För att behålla din plats och delta i kursen måste du registrera dig. Det gör du själv i Ladok. Registreringsperioden är en vecka före kursstart och två dagar in i kursen. Mer information om webbregistrering

Schema

Översiktsschema för terminen publiceras på programwebben senast 2 veckor innan terminsstart. Eventuellt detaljschema för kursen publiceras på den lösenordsskyddade kurswebben i Canvas.

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut.

Kontakta kursansvarig för mer information om kursvärdering och kursanalys för denna kurs.

Övergångsbestämmelser

Observera att kursen ges för sista gången VT23 och kommer därefter att läggas ner. De studenter som genomgår kursen men saknar godkänt resultat efter avslutad kurs garanteras viss rätt till omexamination. Rätten till omexamination regleras i  kursplanen. Sista tillfället för omexamination ges under vårterminen 2024.  

Kontaktuppgifter

Michelle Lau

Kursansvarig

Suzanne Almborg

Utbildningsadministratör

Helen Lindkvist-Katz

Studievägledare
SA
Innehållsgranskare:
Paula Karlsson
2023-08-10