För dig som är student på Psykologprogrammet Utlandsstudier

Inom psykologprogrammet på Karolinska Institutet finns stora möjligheter att förlägga en period av utbildningen utomlands. Det allra vanligaste är att du deltar i ett utbyte på något av de universitet som Psykologprogrammets internationella kommitté (PINK) har avtal om studentutbyte med. För dig som är beredd att ta fler egna initiativ och kontakter, finns möjligheter att även på andra sätt plugga utomlands som psykologstudent.

KI:s uppförandekod för KI-studenter vid utlandsstudier

Oavsett hur du tar dig ut i världen är det viktigt och ett krav att du känner till och följer KI:s uppförandekod för KI-studenter vid utlandsstudier.

Psykologprogrammets internationella kommitté (PINK)

Psykologprogrammets internationella kommitté (PINK) arbetar för psykologprogrammets internationalisering på delegation från UN CNS. En viktig del i detta är att ingå avtal om utbyten med utländska universitet och besluta om krav och prioriteringsregler inför nomineringar av studenter till utbytesprogrammen. Kommittén arbetar också för att skapa bra studiemöjligheter för inresande studenter och främja lärarutbyte.

Ledamöter i PINK är lärare, av PsyKI utsedda studentrepresentanter och KI:s internationella handläggare. Studentrepresentanterna, två från varje kull, håller kontakt med PsyKI och förmedlar information till och från programmets studenter. Ordförande ansvarar för akademiska frågor, till exempel kursval. Den internationella studenthandläggaren ansvarar för administrativa frågor, till exempel ansökningar.

Ledamöter 2023-2024

 • Janina Seubert, ordförande och internationaliseringsansvarig
 • Andreas Olsson, lärarrepresentant
 • Johan Lundström, lärarrepresentant
 • Jasmina Kochanowicz, T1-2, studentrepresentant
 • Heta Huhmar, T1-2, studentrepresentant
 • Hilda Lindén, T3-4, studentrepresentant
 • Leo Hedström Crevatin, T3-4, studentrepresentant
 • vakant, T5-6, studentrepresentant
 • vakant, T5-6, studentrepresentant
 • vakant, T7-8, studentrepresentant
 • vakant, T7-8, studentrepresentant
 • Joakim Frostegård, T9-10, studentrepresentant
 • Andreas Henriksson, T9-10, studentrepresentant (suppleant)
 • Magdalena Palmquist, internationell handläggare (utan rösträtt)
 • Kristina Jesinkey, internationell koordinator (utan rösträtt)
 • Elin Uddenstig, ansvarig administratör valbar period (utan rösträtt)

PINK sammanträder en gång per termin. För att ta del av protokoll, maila till un@cns.ki.se.

ÅB
Innehållsgranskare:
Åsa Borglund
2024-04-30