För studenter på kursen Avancerad patologisk diagnostik (7,5 hp) kurskod 3BL011

Kursens syfte är att studenten ska uppnå kännedom om processer i det avancerade moderna patologilaboratoriet. Innehållet inkluderar digital patologi, artificiell intelligens, precisionsmedicin, samt biomarkörer för diagnostisk och molekylär patologi. Studenten kommer få fördjupad kunskap avseende både medicinsk/biologisk teori och metod inom avancerad patologisk diagnostik, inklusive utveckling, analys och validering av metoder kopplade till dessa.

Kursplan

Kursinformation

 

 

Välkomstinformation

 

 

Schema

Se bifogat dokument för aktuellt schema.

 

 

Kursanalys och kursvärdering

 

 

 

Kontaktuppgifter

Profile image

Dhifaf Sarhan

Kursansvarig
Profile image

Irina Gacesic

Utbildningsadministratör
BK
Innehållsgranskare:
Busra Kocaturk
2024-01-29