För dig som är student på Barnmorskeprogrammet Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till oss som jobbar på barnmorskeprogrammet.

Liisa Svensson

Tf programdirektor, kursansvarig Reproduktionens fysiologi och psykologi
733940448

Anna Wåhlin

Programhandläggare
0852482433

Sofie Dahl

Utbildningsadministratör, VIL-samordare
08-524 824 66

Emelie Ahlin

Programstudievägledare

Nathalie Ruck

Administratör

Sofia Alsing

Lärare, kursansvarig Gynekologisk och sexuell hälsa
0735-674647

Wibke Jonas

Lärare, kursansvarig Vetenskaplig Metod

Marie Bondeson

Lärare, kursansvarig Vård i samband med barnafödande 1

Elin Hallgren

Lärare, kursansvarig Vård i samband med barnafödande 2

Ewa Andersson

Lärare, kursansvarig Examensarbete i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa samt Mödravård och antikonception

Emilija Wilson

Lärare, Kursansvarig för kursen Global sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Hanna Ulfsdottir

Lärare, kursansvarig Vård i samband med barnafödande 1