För dig som är student på Barnmorskeprogrammet Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till oss som jobbar på barnmorskeprogrammet.

Liisa Svensson

Tf programdirektor, kursansvarig Reproduktionens fysiologi och psykologi
733940448

Anna Wåhlin

Programhandläggare
0852482433

Sofie Dahl

Utbildningsadministratör, VIL-samordare
08-524 824 66

Emelie Ahlin

Programstudievägledare

Wibke Jonas

Lärare, kursansvarig Vetenskaplig Metod, examinator

Sofia Alsing

Lärare, kursansvarig Gynekologisk och sexuell hälsa
0735-674647

Marie Klingberg Allvin

Lärare, kursansvarig Global, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, examinator

Hanna Ulfsdottir

Lärare, kursansvarig Vård i samband med barnafödande 1, examinator

Åsa Gottfridsson

Lärare, kursansvarig Mödrahälsovård och antikonception

Ewa Andersson

Lärare, kursansvarig Examensarbete i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa, examinator

Anna Gustafsson

Lärare, kursansvarig Vård i samband med barnafödande 2

Emilija Wilson

Lärare, examinator
AW
2023-03-30
Anna Wåhlin