För dig som är student på Barnmorskeprogrammet Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till oss på barnmorskeprogrammet.

Hanna Ulfsdottir

Programdirektor, examinator

Anna Wåhlin

Programhandläggare
0852482433

Sofie Dahl

Utbildningsadministratör, VIL-samordare
08-524 824 66

Ann-Kathrine Lemon

Utbildningsadministratör

Emelie Ahlin

Programstudievägledare

Emilija Wilson

Lärare, kursansvarig Reproduktionens fysiologi och psykologi, examinator

Michael Wells

Lärare, kursansvarig Vetenskaplig metod

Sofia Alsing

Lärare, kursansvarig Gynekologisk och sexuell hälsa
0735-674647

Marie Klingberg Allvin

Lärare, kursansvarig Global, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, examinator

Wibke Jonas

Lärare, kursansvarig Vård i samband med barnafödande I, examinator

Åsa Gottfridsson

Lärare, kursansvarig Mödrahälsovård och antikonception

Ewa Andersson

Lärare, kursansvarig Examensarbete i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa, examinator

Liisa Svensson

Lärare, kursansvarig Vård i samband med barnafödande 2
733940448

Anna Gustafsson

Lärare, examinator
AW
Innehållsgranskare:
Anna Wåhlin
2023-09-01