För dig som är student på Barnmorskeprogrammet Programmets organisation

Barnmorskeprogrammet ges vid Institutitionen för kvinnor och barns hälsa. Samtliga kurser och kursansvariga lärare tillhör samma institution. På den här sidan kan du läsa mer om vilka organ som finns och hur de tillsammans utvecklar barnmorskeprogrammet. Du får även läsa om hur du själv kan påverka programmet.

Programträffar

Tillsammans med adjungerade kliniska adjunkter (så kallade AKOR) och studentansvariga ute i verksamheten hålls programträffar. Här får du som student en inblick i vilka frågor som kommer upp både från studenter ute på VIL/VFU samt frågor från de sjukhus och ansvariga för barnmorskemottagningar har gentemot KI. Vid dessa träffar har du som student både möjlighet att påverka samt få information som du delar med sina kurskollegor. Programträffar sker 2-3 gånger per termin.

MINC

Om du är intresserad av att åka på studentutbyte under din studietid, har du även möjlighet att delta i Midwifery International Committé (MINC). Utöver att få inblick i processen för studentutbyte, vilka länder vi samarbetar med samt skapa kontakter, ger dessutom ett aktivt deltagande i MINC en fördel vid kommande utbytesstudier. MINC sammanträder 2 gånger per termin. 

Utbildningsnämnden (UN)

Att delta som studentrepresentant i Utbildningsnämnden (UN) vid institutionen för kvinnors och barns hälsa ger stor inblick i hur programmen inom institutionen samarbetar. Studentinflytande väger tungt i denna nämnd. Det är studentkårerna som utser studentrepresentanter i UN. Därför måste du vara medlem i Medicinska Föreningen för att kunna delta som representant i UN. UN sammanträder 3 gånger per termin.  

Påverka genom kursutvärderingar

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering. Kursvärderingarna ska sammanställas och studenter informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna via kurswebben. 

Kontakt

Välkommen att kontakta programhandläggare Anna Wåhlin om du är intresserad av att bli representant i programträffarna, MINC eller Utbildningsnämnden. 

Profile image

Anna Wåhlin

Programhandläggare
852482433

Protokoll MINC-möten

HU
Innehållsgranskare:
Anna Wåhlin
2023-12-20