För studenter på kursen Barnobesitas - orsaker, konsekvenser och åtgärder (7,5hp) kurskod 2QA340

Syftet med kursen är att stärka den professionella kompetensen avseende obesitas hos barn och ungdomar samt stimulera till ett reflekterande förhållningssätt till den evidens som finns inom området.

Kursplan

Välkomstinformation

Om kursen

Kursen bedrivs på kvartsfart vilket innebär 10 timmar studier i veckan och upplägget förutsätter att studietiden på 10 timmar i veckan efterlevs. Vi använder lärplattformen Canvas för information, studiematerial och inlämningsuppgifter. Länk till Canvas hittar du längst ner på sidan. Du måste ha aktiverat ditt studentkonto på KI för att kunna logga in i Canvas.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Du behöver också aktivera ditt studentkonto innan kursstart. Mer information om webbregistrering och aktivering av studentkonto.

Standardperioden för registrering för fristående kurser inför VT2024 är fr.o.m. 28 december 2023 t.o.m. 9 januari 2024.

Schema

Tillfälle 1: 29-30 januari 2024

Tillfälle 2: 18-19 mars 2024

Tillfälle 3: 25-26 april 2024

Tentamen: 24 maj 2024

Kursvärdering

Kontaktuppgifter

Profile image

Emilia Hagman

Kursledare
NR
Innehållsgranskare:
Nina Risti
2023-11-07