För studenter på kursen Den friska och sjuka munhålan kurskod 2TL058

Kursen, som genomförs under termin 3, fokuserar på avvikelser från det normala utseendet samt den bakomliggande orsaken till att sjukliga förändringar kan uppstå i munhålan med koppling till andra ämnesområden som radiologi, allmän patologi, mikrobiologi, embryologi, genetik och immunpatologi.

Kursplan

Välkommen!

För att delta på kursen och få tillgång till kursmaterialet måste du kursregistrera dig. Det gör du som student själv i Ladok för varje kurs som ingår i programmet. Registreringsperioden är från och med sju dagar före kursstart till och med två dagar efter kursstart. Mer information om webbregistrering

Schema

Översiktsschema för terminen publiceras på programwebben två veckor innan terminsstart. Eventuellt detaljschema för kursen publiceras på den lösenordsskyddade kurswebben i Canvas.

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut. Eftersom detta är första gången denna kurs finns ännu ingen kursvärdering eller kursanalys.

Kontaktuppgifter

Cecilia Vestlind

Utbildningsadministratör
SS
Innehållsgranskare:
Paula Karlsson
2023-04-18