För studenter på kursen Dentala biomaterial och toxikologi 2 kurskod 2TL075

Kursen omfattar metaller, metallkeramik, avtryck och gips samt endodontiska material. I kursen tas framställningstekniker, materialegenskaper och sammansättningar upp, samt toxikologi och biverkningar kring dessa material. Kursen innefattar också regelverk kring medicintekniska produkter, informationssökande samt källgranskning. Kursen består av inspelade föreläsningar, ett seminarium inför vilket en skriftlig gruppuppgift skall lämnas in samt en skriftlig tentamen.

Kursplan

Välkommen!

För att delta på kursen och få tillgång till kursmaterialet behöver du först kursregistrera dig. Det gör du som student själv i Ladok. Registreringsperioden är från och med sju dagar före kursstart till och med två dagar efter kursstart. Du kan läsa mer om registrering på sidan webbregistrering.

När du är kursregistrerad i Ladok får du även tillgång till allt kursmaterial i kursrummet i Canvas. Där loggar du in med ditt studentkonto.

Schema

Översiktsschema för terminen publiceras på programwebben senast 2 veckor innan terminsstart. Detaljschema för kursen publiceras på den lösenordsskyddade kurswebben i Canvas.

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut.

Kontakta kursansvarig för mer information om kursvärdering och kursanalys för denna kurs.

Kontaktuppgifter

Emma Dybeck

Kursansvarig
Specialistklinik och Lärarklinik
OV Universitetstandvården

Johanna Andresen

Utbildningsadministratör
ED
Innehållsgranskare:
Paula Karlsson
2023-08-29