För studenter på kursen Diagnostisk cytologi av urinvägarna (7,0 hp) kurskod 3DC004

Kursens övergripande mål är att studenterna ska utveckla fördjupad kunskap och förmåga till att bedöma morfologin vid benigna- och maligna tillstånd inom urinvägarna genom mikroskopering men även molekylärbiologiska metoder som tillämpas inom diagnostisk cytologi.

Kursplan

Kursinformation

Kursen är indelad i tre moment:

1. Urinvägssystemet-benigna/maligna sjukdomar, 2 hp
Momentet innehåller både teori och tillämpade delar där studenten genom mikroskopering av redan bedömda preparat och nytt icke bedömt kliniskt material utvecklar förmågan att analysera och ställa diagnos av inflammation, benigna tillstånd och identifiera maligna tumörer i cellpreparat.

2. Urinvägssystemet tumör klassificering., 3 hp
Momentet innehåller både teori och tillämpade delar där studenten genom mikroskopering av redan bedömda preparat och nytt icke bedömt kliniskt material utvecklar förmågan att analysera och ställa diagnos av inflammation och andra benigna tillstånd samt identifiera och klassificera maligna tumörer i cellpreparat.

3. Urinvägscytologi som diagnostisk verktyg., 2 hp
Momentet innehåller utredningsvägar inom urinvägscytologi, från symptombild hos patienten till specialiserade undersökningar inom vårdsystemet med betoning på laboratorieundersökningar.

Välkomstinformation

Välkomna till kursen i diagnostisk cytologi av urinvägarna! Cytologi spelar en betydande roll vid diagnostik och uppföljning av cancer i urinvägarna. I den här kursen kommer ni få lära er att identifiera och klassificera tumörer som uppstår i urotelet – det epitel som finns i urinvägarna. Även andra mindre vanliga typer av tumörer som kan ses i urinvägarna kommer tas upp i kursen. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment. De praktiska momenten utgörs precis som i tidigare kurser av både självständig mikroskopering och gemensamma demonstrationer vid flerhövdat mikroskop. Provtyperna som ingår i mikroskoperingen är blåssköljvätskor och prov från de övre urinvägarna. Kursen kommer också ta upp några av de tilläggsanalyser som används vid cytologisk undersökning av urinvägarna.

Schema

Kursanalys och kursvärdering

Kontaktuppgifter

Katarina Omholt

Kursansvarig

Emma Hyldeén

Utbildningsadministratör
0852483771