För studenter på kursen Diagnostisk cytologi av urinvägarna (7,0 hp) kurskod 3DC004

Kursens övergripande mål är att studenterna ska utveckla fördjupad kunskap och förmåga till att bedöma morfologin vid benigna- och maligna tillstånd inom urinvägarna genom mikroskopering men även molekylärbiologiska metoder som tillämpas inom diagnostisk cytologi.

Kursplan

Kursinformation

Kursen är indelad i tre moment:

1. Urinvägssystemet-benigna/maligna sjukdomar, 2 hp
Momentet innehåller både teori och tillämpade delar där studenten genom mikroskopering av redan bedömda preparat och nytt icke bedömt kliniskt material utvecklar förmågan att analysera och ställa diagnos av inflammation, benigna tillstånd och identifiera maligna tumörer i cellpreparat.

2. Urinvägssystemet tumör klassificering., 3 hp
Momentet innehåller både teori och tillämpade delar där studenten genom mikroskopering av redan bedömda preparat och nytt icke bedömt kliniskt material utvecklar förmågan att analysera och ställa diagnos av inflammation och andra benigna tillstånd samt identifiera och klassificera maligna tumörer i cellpreparat.

3. Urinvägscytologi som diagnostisk verktyg., 2 hp
Momentet innehåller utredningsvägar inom urinvägscytologi, från symptombild hos patienten till specialiserade undersökningar inom vårdsystemet med betoning på laboratorieundersökningar.

Välkomstinformation

 

Schema

Schema VT23

Kursanalys och kursvärdering

Kontaktuppgifter

Katarina Omholt

Kursansvarig
Profile image

Irina Gacesic

Utbildningsadministratör
IG
Innehållsgranskare:
Irina Gacesic
2024-01-08