För studenter på kursen Examensarbete i medicin - Examensarbeten som fått utmärkelser kurskod 2LK028

Många studenter som gjort examensarbeten på tidigare terminer har erhållit priser och utmärkelser och presenterat sina projekt på möten och konferenser. Sidan uppdateras fortlöpande.

Kursplan

Studentpresentationer och utmärkelser 

Naela Hagatulahs exjobb från HT-21 har nämnts i New York Times och på KIs nyhetssida i januari 2024 i samband med publicerad artikel Kvinnor med förlossningsdepression har ökad risk att avlida | Karolinska Institutet Nyheter (ki.se)

Charlotte von Heijne Widlund har presenterat sitt examensarbete " Identification of biomarkers predictive of trabectedin response in patients with metastatic soft tissue sarcoma" i form av poster på CTOS (Connective Tissue Oncology Society) Annual Meeting i Dublin den 1-4 november 2023.

Julie Cheung utsågs till Global Winner i kategorin Medical Sciences i Undergraduate Awards för sin uppsats " The relationship between acute inflammatory protein expression and subacute auto-immune responses following severe traumatic brain injury".Global Summit äger rum i Dublin den 5-8 november 2023.

Edward Flores fick omnämningen Highly Commended för sin uppsats  "Postoperative hearing in patients with insult to the semicircular canals. A retrospective cohort study of 48 operated ears” i kategorin Medical Sciences på Undergraduate Awards. 

Kathy Liu fick omnämningen Highly Commended för sin uppsats " Predictors of unfavorable outcome in patients with acute bacterial meningitis requiring neurointensive treatment” i kategorin Medical Sciences på Undergraduate Awards.

Sofia Dinh fick omnämningen Highly Commended för sin uppsats " Assessing the Risk of Kaposi Sarcoma in People Living with HIV in Sweden – a Nation-wide Population-based Study” i kategorin Medical Sciences på Undergraduate Awards.

Madeleine Hoang höll ett muntligt föredrag för European Association of Plastic Surgeons- 33rd EURAPS Annual Meeting som varade mellan 25-27 maj 2023, i Aula Medica. Titeln på examensarbetet var: Wound healing after surgery for soft tissue sarcomas at Karolinska University Hospital. 

Emelie Fredengren har presenterat sitt examensarbete "Evidence of cytokine activation in patients with post-acute COVID-19 syndrome with- and without postural orthostatic tachycardia syndrome" i form av poster på European Society of Cardiologys kongress om hjärtarytmier - EHRA2023, i Barcelona den 16 april 2023 och på Svenska Kardiovaskulära Vårmötet i Stockholm den 27 april 2023. Emelie vann även pris för bästa moderated poster på vårmötet.

Areeba Ahmad har blivit utvald för posterpresentation på EHRA 2023 anordnat av European Society of Cardiology i Barcelona 16 april 2023. Areeba har även presenterat sitt arbete på modererad posterpresentation vid session Korseld på Svenska Kardiovaskulära Vårmötet i Stockholm 2023. Titeln på arbetet "Postural orthostatic tachycardia syndrome associated with post-acute COVID-19 syndrome is not mediated through smaller hearts or contractile dysfunction”. 

Johanna Forsberg presenterade sitt exjobb ”Jag flyter på öppet vatten – unga vuxnas upplevelser av övergångsprocessen från barn till vuxenvård” på Svensk förening för ungdomsmedicins temadag om ungdomsmedicinsk forskning den 24 mars 2023 på Södersjukhuset i Stockholm.

Nigin Jamizadeh presenterade muntligt sina preliminära forskningsresultat i "Endoscopic surveillance in Lynch syndrome, a prospective study of interval cancer and individual risk factors" på kongressen  InSiGHT Biennial Meeting i Jersey City, New York City, USA den 14-17 Sept 2022.

Malin Granbom Koski har presenterat sitt examensarbete ”Sex differences in clinical long-term outcomes after surgical aortic valve replacement in Sweden” på forskningskonferencen Svenska thoraxmötet den 9-11 november 2022. https://mkon.nu/fmfiles/file/Nytt%20program%2020221101.pdf

Hanni Halabi erhöll för sin forskningsartikel "Comparison of Perioperative outcome in Robot-assistant vs. Laparoscopic Nephrectomy in Living donors" ett finansierat stipendium från Transplantationsenheten på Huddinge Sjukhus att presentera sin forskning i Scandiniavian Transplantation Society (STS) som ägde rum på Island 31 aug-4 sept 2022.

Alin Arslan fick omnämningen Highly Commended för sin uppsats "Volumetric Graft Changes After Liver Transplantation” i kategorin Medical Sciences på The Undergraduate Awards 2022, och inbjudan till att presentera sitt projekt på ett Global Summit i november 2022.

Hanna Tengelin fick omnämningen Highly Commended för sin uppsats " Different causes of fatal anaphylaxis - epidemiological trends and variance in postmortem signs” i kategorin Medical Sciences på The Undergraduate Awards 2022, och inbjudan till att presentera sitt projekt på ett Global Summit i november 2022.

Josefine Thorwaldson fick omnämningen Highly Commended för sin uppsats ” High-dose methotrexate pharmacokinetics and risk factors for delayed excretion in children with acute lymphoblastic leukemia; focus on body mass index” i kategorin Medical Sciences på The Undergraduate Awards 2022, och inbjudan till att presentera sitt projekt på ett Global Summit i november 2022.

Alin Arslan har hållit en muntlig presentation om sitt examensarbete ht21 ''Volumetric Graft Changes After Liver Transplantation'' på konferensen ''Sweden Liver Week'' den 13/6 2022, i Stockholm. 

Lassi Koski presenterade sitt examensarbete "Metal ratios in cerebrospinal fluid and blood plasma from amyotrophic lateral sclerosis patients" från ht21 den 9/6 på International Conference of Trace Elements and Minerals (ICTEM) 2022 (https://www.ukaachen.de/kliniken-institute/ictem/) i Aachen, Tyskland.

Hayreddin Leylani presenterade sitt exjobb från HT21 ”Factors Influencing participation in pancreatic cancer surveillance” med en poster på Svenska Gastrodagarna i Malmö 4-6 maj. Svenska Gastrodagarna 2022 4-6 Maj |

Daniel Mira har fått utmärkelse i form av topprankad poster "Sex differences and functional outcome after reconstructive surgery in patients with Ileorectal Anastomoses and Ileal Pouch-Anal Anastomoses" på Gastrodagarna 2022 den 5:e maj 2022 utgiven av Svenska Gastroenterologiska Föreningen.

Hannah van Bunningen presenterade sitt examensarbete ” Infectious Complications During Early Treatment of Childhood Acute Lymphoblastic Leukaemia” den 10 maj 2022 på det årliga NOPHO mötet (Nordic Society of Pediatric Haematology and Oncology) som hölls virtuellt från Kuopio i Finland.

Louise Söderin presenterade sitt exjobb från ht21 “Svenska sjukhus katastrofmedicinska beredskap för masskadesituationer” med en poster på 21st European Congress of Trauma and Emergency Surgery (ECTES), i Oslo 24-26 april 2022.

Philipp Lassarén presenterade sitt exjobb ”Optimizing choice and timing of behavioral outcome tests following repetitive mild traumatic brain injury: a machine learning-based approach” med en e-poster på 3rd Annual Health Data Science Symposium på Harvard, Boston den 5 november 2021.

Elin Wiebert har tilldelats delad andraplats i Jämställdhetsmyndighetens uppsatstävling för sin uppsats ”Sex differences in prehospital performance of the Stockholm Stroke Triage System”. Prisutdelning och presentation av uppsatsen sker vid en digital prisceremoni i december 2021. https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/nyhet/studie-om-faderskap-vann-uppsatstavling

Alexander Mildalen Stålhammar har presenterat sitt examensarbete ”Body weight measurements support machine-learning algorithms in neonatal sepsis prediction” som ett abstract med muntlig presentation på en internationell kongress, 4th Congress of Joint European Neonatal Societie (jENS 2021) online i september 2021 samt på Barnveckan 2021.

Anton Berggren fick omnämningen Highly Commended för sin uppsats "Socioeconomic status and its association with bystander interventions in out-ofhospital cardiac arrests” i kategorin Medical Sciences på The Undergraduate Awards 2021, https://undergraduateawards.com/, och inbjudan till att presentera sitt projekt på ett Global Summit i november 2021.

Elin Söderqvist Rohlin fick omnämningen Highly Commended för sin uppsats "Association between the mode of delivery and atopic dermatitis in young children - A Swedish population-based cohort study" i kategorin Medical Sciences på The Undergraduate Awards 2021, https://undergraduateawards.com/, och inbjudan till att presentera sitt projekt på ett Global Summit i november 2021.

Valentina Gustafsson fick omnämningen Highly Commended för sin uppsats "Impaired neurogenesis as mechanism of reduced stroke recovery in Type 2 Diabetes" i kategorin Medical Sciences på The Undergraduate Awards 2021, https://undergraduateawards.com/, och inbjudan till att presentera sitt projekt på ett Global Summit i november 2021.

Johanna Hagman fick omnämningen Highly Commended för sin uppsats " The Effect of UV-B Radiation Exposure on the Risk of Developing Rheumatoid Arthritis i kategorin Medical Sciences på The Undergraduate Awards 2021, https://undergraduateawards.com/, och inbjudan till att presentera sitt projekt på ett Global Summit i november 2021.

Love Strandberg fick omnämningen Highly Commended för sin uppsats "Associations between stable highsensitivity cardiac troponin T levels, degree of frailty and prognosis in patients with chest pain - A retrospective observational study” i kategorin Medical Sciences på The Undergraduate Awards 2021, https://undergraduateawards.com/, och inbjudan till att presentera sitt projekt på ett Global Summit i november 2021.

Carine Gergi presenterade sitt examensarbete: ”När på dygnet är det säkert att operera appendicit och är rutinmässig histologi av appendix nödvändig?” från examensarbetet vid Kirurgveckan 2021- En digital kirurgvecka 23-27 augusti 2021.

Mariam Almosawi har presenterat sin abstrakt ”Coronary Artery Disease (Chronic)/Chronic Coronary Syndromes ePosters” från examensarbetet vid ESC Congress 2021 – The Digital Experience den 27-30 August 2021.

Andreas Ekholm har presenterat sitt exjobb "Using deep learning to predict a gene expression-based breast cancer proliferation score from H&E whole slide images" i form av en poster på European Congress on Digital Pathology (ECDP 2021) 17-18 juni 2021.

Ebba Asplund presenterade sitt examensarbete som en poster på Gastrodagarna, Göteborg, 4-6 maj och 53rd meeting of the European Pancreatic Club, Verona, Italien, 10-11 Juni, 2021: Asplund E, Kordes M, Rutkowski W, Löhr JM. Downstaging chemotherapy for locally advanced and borderline resectable pancreatic adenocarcinoma.

Johanna Van Der Puts examensarbete ht20 med titeln "The effects of the COVID-19 pandemic on Emergency Cesarean Sections concerning Patient-start to Delivery Interval, anesthetic methods and APGARscore–a safety study" vann Stuk.Co:s uppsatsstipendium på 10 000 kr: https://www.studentkortet.se/blogg/utbildning/lakarstudenten-johanna-vann-stuk-cos-uppsats-stipendium-har-ar-hennes-basta-tips/

Jonathan Tjerkaski har tilldelats Svenska Läkarsällskapets Asklepiospris för bästa projektarbete vt20 ”The Stockholm MRI grading system: A novel system for outcome prediction based on brain lesions detected by magnetic resonance imaging in patients with traumatic brain injury. Priset utdelades på Svenska Läkarsällskapets Kandidat- och underläkarföreningens medlemsdag den 21 oktober  2020.https://www.sls.se/kuf/nyheter2/2020/asklepiospriset-basta-projektarbete-2020/

Magnus Danemar deltog på konferensen Nordic Winter Sports Conference 1-2 oktober 2020 online där hans poster "The associations between health problems and performance in elite cross-country skiers" presenterades. https://www.nordicwintersportsconference.com/en/2020-abstracts-submissions/

Vendela Brismar utsågs till ”Regional Winner" i kategorin Medical Sciences i Undergraduate Awards, https://undergraduateawards.com/winners/regional-winners-2020, för sin uppsats "Antibody   V(D)J   Sequence   Composition   in   B-cells   Following   Infection   with Plasmodium falciparumMalaria-A comparison of CD11c+B-cells and CD11c–B-cells" och fick inbjudan till att presentera sitt projekt på ett digitalt UA Global Summit 16-18 november 2020.

Rasmus Stenlid fick omnämningen Highly Commended för sin uppsats "Altered bioenergetics in leukocytes from patients with medium chain- or very long chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency" i kategorin Medical Sciences på The Undergraduate Awards 2020, https://undergraduateawards.com/, och inbjudan till att presentera sitt projekt på ett digitalt UA Global Summit 16-18 november 2020.

Kim Pham fick omnämningen Highly Commended för sin uppsats "Circular RNA cGLIS3 regulates the expression of matrix metalloprotease-3, alpha smooth muscle actin and fibronectin-1 in dermal fibroblasts" i kategorin Medical Sciences på The Undergraduate Awards 2020, https://undergraduateawards.com/, och inbjudan till att presentera sitt projekt på ett digitalt UA Global Summit 16-18 november 2020.

Nora Norén fick omnämningen Highly Commended för sin uppsats "Factors associated with advanced heart failure across the ejection fraction spectrum" i kategorin Medical Sciences på The Undergraduate Awards 2020, https://undergraduateawards.com/, och inbjudan till att presentera sitt projekt på ett digitalt UA Global Summit 16-18 november 2020.

Rickard Purnell fick omnämningen Highly Commended för sin uppsats " Diaphragmatic resection as part of cytoreductive surgery in advanced ovarian cancer" i kategorin Medical Sciences på The Undergraduate Awards 2020, https://undergraduateawards.com/, och inbjudan till att presentera sitt projekt på ett digitalt UA Global Summit 16-18 november 2020.

Sara Munkhammar presenterade sitt exjobb ”Complications after surgery for malignant melanoma do not delay further treatment” på Kirurgveckan i Norrköping 2019.

Tove Ekenberg presenterade ett abstract av sitt arbete med titeln ”Hjärtstopp på Danderyds Sjukhus 2019" vid en poster session under HLR Kongress 2019 på Stockholm Waterfront Congress Centre 24-25/9.

Klara Schalling presenterade sitt examensarbete ” Body mass index och rökning påverkar följsamhet till enhanced-recovery program och komplikationer efter kolorektal kirurgi: En studie på 1,525 konsekutiva patienter” i form av två abstracts på kirurgveckan i Norrköping 22/8, samt på ESPEN konferens i Krakow, Polen 31/8-1/9 2019 där Klara även blev tilldelad ett travel award som delades ut till bästa poster från varje land. 

Molly Petersson presenterade sitt examensarbete ”Follow up on infants born to mothers with spinal cord injury” på International Spinal Cord Societys konferens i Nice, november 2019, samt tilldelades pris för bästa poster bland unga forskare, ”Student trainee award in memory of Dr Hans Frankel”.

Alice Barsch Bergqvist presenterade sitt projekt "Hemorrhagic and Ischemic Stroke in the Neonatal Wards of Stockholm – A population-based cross-sectional study on incidence, acute presentation with seizures and anticonvulsive treatment" på 39:e Svenska Perinatalmötet, Svenska Neonatalföreningen, den 25 oktober 2019 i Stockholm.

Richard Bjerén presenterade sitt examensarbete ”Kärlkomplikationer vid ECMO-behandling” vid ett kliniskt forskningsmöte om ECMO-behandling vid hjärtstillestånd (eCPR) på Svenska Läkaresällskapet i oktober 2019.

Pontus Oras blev utvald till att muntligt presentera sitt arbete ” Elevated blood pressure in the emergency department - a risk factor for cardiovascular disease” på The European Emergency Medicine Congress (EUSEM) i Prag 12-16 oktober 2019.

Molly Petersson presenterade sitt examensarbete ”Follow up on infants born to mothers with spinal cord injury” på Nordic Spinal Cord Societys konferens i Köpenhamn i september 2019.

Sofie Johansson presenterade sitt arbete "An advanced electrocardiographic survival score for patients with left bundle branch block" på en elektrofysiologi/kardiologikonferens "STAFF Symposium" i Les Diablerets, Schweiz, 5-7 september 2019.

Rasmus Stenlid presenterade sitt projektarbete ”Altered bioenergetics in leukocytes from patients with medium chain- or very long chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency” som både poster och muntligen på den internationella konferensen för beta-oxidationsdefekter, INFORM conference, i Amsterdam i september 2019. Abstractet fick omnämnandet Honorable Mention och Rasmus beviljades resestidendium.

Rasmus Stenlid presenterade sitt projektarbete ”Altered bioenergetics in leukocytes from patients with medium chain- or very long chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency” som både poster och muntligen på den internationella konferensen för beta-oxidationsdefekter, INFORM conference, i Amsterdam i september 2019. Abstractet fick omnämnandet Honorable Mention och Rasmus beviljades resestidendium.

Niklas Almqvist vann kategorin Medical Sciences på The Undergraduate Awards 2019, https://undergraduateawards.com/winners/regional-winners-2019 för sin uppsats "Differentiating between intracerebral hemorrhage and contrast medium following intravenous thrombolysis in acute ischemic stroke – a novel use of dual-energy computed tomography".

Maximilian Forssten presenterade sitt arbete ”The Role of Glycerol-Containing Drugs in Cerebral Microdialysis: A Retrospective Study on the Effects of Intravenously Administered Glycerol” som en poster på 67th Scandinavian Neurosurgical Congress and the 38th Herbert Olivecrona Symposium i Stockholm den 19-22 Maj 2019.

Ava Azari har presenterat sitt projektarbete ”Predisposing risk factors for 30-day and 1-year all-cause mortality after non-laser transvenous lead extraction in patients with systemic infection” på kongressen 1st Nordic Lead Management Symposium på Odense University Hospital i Danmark 29-30 april 2019.

Niklas Almqvist fick omnämningen Highly Commended för sin uppsats "Differentiating between intracerebral hemorrhage and contrast medium following intravenous thrombolysis in acute ischemic stroke – a novel use of dual-energy computed tomography" i kategorin Medical Sciences på The Undergraduate Awards 2019 och inbjudan till att presentera sitt projekt på UA Global Summit i Dublin, i november, 2019.

Fritiof Andersson Fenger-Krog fick omnämningen Highly Commended för sin uppsats "The impact of tidal volume and respiratory rate on the wash-in and wash-out time for sevoflurane, a test-lung study" i kategorin Medical Sciences på The Undergraduate Awards 2019 och inbjudan till att presentera sitt projekt på UA Global Summit i Dublin, i november, 2019.

Göran Härdelin har haft en posterpresentation av sitt exjobb “Association between parental sleep imbalance and parental stress” på 4th Congress of the European Sleep Research Society (ESRS) 2018 i Basel.

Ebba Hillstedts projektarbete ”The effects of epigenetic changes induced by double-stranded DNA breaks in age-related cognitive decline” har omnämnts på TV-nyheterna I Boston: ”Boston researchers reverse aging in mice, study shows”. Länk: https://www.youtube.com/watch?v=fjtbB7btbcc

Jonathan Halvardson har tilldelats The 6:th annual Nordic Neuroendocrine Tumour Group Scholarship for Young Researchers in Neuroendocrine Tumours för sitt projektarbete “Comparative Plasma Proteomics can detect novel biomarker candidates in Ileal Small Intestine Neuroendocrine Tumours”. Prissumman är 100 000 SEK.

Ebba Niklasdotter presenterade sitt examensarbete "Surgical procedures after neoadjuvant chemotherapy for breast cancer patients in Stockholm-Gotland between 2008 and 2015” på Kirurgveckan 20-24e augusti 2018 i Helsingborg.

Kimberley Joshua har presenterat sitt projektarbete ”Long-term outcome after Carotid Endarterectomy” på European Stroke Organisation Conference (ESOC) i Göteborg 16-18 Maj, haft en posterpresentation på Kirurgveckan i Helsingborg augusti 2018 samt presenterat muntligt på ESVS årsmöte i Valencia 2018.

Vera Perrin deltog på Sveriges årliga transkonferens 2017 anordnad av SFTH (Svensk förening för transsexuell hälsa) och presenterade där sitt forskningsprojekt ” Sensitivity before and after gender confirming surgery on the glans penis and neoclitoris”.

Alexander Fletcher-Sandersjöö har presenterat sitt projektarbete ”Predictors and management of intracranial hemorrhage in adult patients on ECMO” på kongressen Årsmötet för Sveriges Yngre Neurokirurger (SYNK), en del av Svensk Neurokirurgisk Förening i Stockholm, 2017.

Martin Lundberg har presenterat sitt examensarbete ”TERT Expression Positively Correlates with Duration of Lithium Treatment in Patients with Bipolar Disorder” på 23d Mayo-KI Annual Scientific Research Meeting i Stockholm, 7-8 september 2017.

Alexander Fletcher Sandersjöö har presenterat sin artikel, grundat på sitt exjobb ” Predictors of intracranial hemorrhage in adult patients on extracorporeal membrane oxygenation: an observational cohort study”, på kongressen European Congress of Neurosurgery (EANS) 2017 i Venedig, Italien.

Louise de la Motte har presenterat sitt examensarbete ”Risk of dehydration and acute renal failure in rectal cancer patients with temporary ileostomy under medication affecting the Renin - Angiotensin - Aldosterone System – A population based cohort study” på ESCP Congress (European Society of Coloproctology) i Berlin 20-22 september 2017.

Karl Björkström fick omnämningen Highly Commended för sin uppsats "Risk factors for type 2 diabetes mellitus development in non-alcoholic fatty liver disease after up to 41 years of follow-up " i kategorin Medical Sciences på The Undergraduate Awards 2017 och inbjudan till att presentera sitt projekt på UA Global Summit i Dublin, i november, 2017.

Biying Huang fick omnämningen Highly Commended för sin uppsats " Effects of cigarette smoking on cardiovascular-related protein profiles in two community-based cohort studies" i kategorin Medical Sciences på The Undergraduate Awards 2017 och inbjudan till att presentera sitt projekt på UA Global Summit i Dublin, Irland i november, 2017.

Besaf Pirmosa fick omnämningen Highly Commended för sin uppsats " Concomitant Extrahepatic Disease and Liver Metastases of Colorectal Cancer -Influence on Survival and Treatment" i kategorin Medical Sciences på The Undergraduate Awards 2017 och inbjudan till att presentera sitt projekt på UA Global Summit i Dublin, i november, 2017.

Hanieh Mohammadi presenterade sitt exjobb som moderates poster på ESC Congress (The European Society of Cardiology) i Barcelona 26-30 Augusti 2017.

Isak Samuelsson har presenterat sitt exjobb "Myocardial infarction in patients with Systemic Lupus Erythematosus - a retrospective case-control study of infarction location, subtype and risk factors" den 8:e september på 23rd Mayo-KI Annual Scientific Research Meeting på Karolinska Institutet.

Lizza Parts presenterade sitt examensarbete muntligt på SFOGs årliga konferens i Stockholm, 28-31 augusti 2017. Titel på examensarbetet: Utvärdering av CTG intagningstestets värde gällande kejsarsnitt gjorda inom en timme från intag på grund av hotande fosterasfyxi.

Gustaf Drevin har presenterat sitt examensarbete ”Why surgeons continued to operate despite Ebola: A qualitative health system study of the continuation of caesarean sections at Sierra Leone’s public hospitals” muntligt på  världens största kirurgikonferens, World Congress of Surgeons (WCS), i Basel, Switzerland, 13-18 augusti, 2017. 

Peter Alping har belönats med Asklepiospriset för sitt projektarbete “Efficacy and Safety of Rituximab as Compared to Fingolimod for Patients with Highly Active Multiple Sclerosis: A Cohort Study assessing the Risk of Disease Reactivation after Previous Treatment with Natalizumab” vid Institutionen för klinisk neurovetenskap. Priset delas ut på Svenska Läkaresällskapet den 7 februari 2017 och prissumman är 10 000 kronor.

Carl Sars presenterade sitt forskningsprojekt “Liver transplantation after acute liver failure, the 30 years’ experience at Karolinska University Hospital” på Swedish transplantation society meeting, Oktober 2016 vid Skåne universitetssjukhus i Malmö samt på STS2016.

Jennifer Pettersson presenterade sitt examensarbete “Incidence, treatment and long-term clinical outcome in patients with aortic graft infections” muntligt på IMAD (international meeting on aortic diseases) kongressen i Liège, Belgien, 15-17 September, 2016.

Maria Belikova presenterade i september 2016 sitt arbete “Involvement of mitogen-activated protein kinases in mast cell mediator induced airway hyper-responsiveness in guinea pig trachea” på det årliga MacNet mötet, ett svenskt nätverk för mastcellsforskning finansierat av Vetenskapsrådet.

Anders Möller har presenterat sitt examensarbete muntligt på African Conference in Emergency Medicine den 9-11 november, 2016 på Grand Nile Tower, Cairo, Egypt. Titel på presentationen: The association between hospital arrival time, prehospital time intervals, method of transportation, and in-hospital mortality in trauma patients.

Elin Roos presenterade sitt projekt “Depression in amyotrophic lateral sclerosis” muntligt på International Society for Trace Element Research in Humans (ISTERH), Dubrovnic, Kroatien 2015. Elin höll även en posterpresentation på European Network for the Cure of ALS (ENCALS) mötet i Milano, Italien, 2016.

Christine Lageborn fick omnämningen Highly Commended för sin uppsats "The effects of statins and angiotensin blocking agents in chronic liver diseases: a nationwide cohort study in Sweden" i kategorin Medical Sciences på The Undergraduate Awards 2016 och inbjudan till att presentera sitt projekt på UA Global Summit i Dublin 8-11 november 2016.

Sara Meziani fick omnämningen Highly Commended för sin uppsats " Mannose binding lectin – a key to understand the link between dysglycaemia and cardiovascular disease?" i kategorin Medical Sciences på The Undergraduate Awards 2016 och inbjudan till att presentera sitt projekt på UA Global Summit Dublin 8-11 november 2016.

Emma Åkerberg presenterade sitt examensarbete "Improving the Diagnostic Rate of Fabry Disease in Cardiac Patients with Unexplained Hypertrophic Cardiomyopathy" på expertmöte om Fabrys sjukdom. Arlanda 26 maj 2016.

Martin Ronaghis examensarbete ”Njurtransplantationer bland äldre: utvärdering av effekterna av donatorns ålder på kort- och lång sikt” har antagits till två kongresser: Som poster på Scandinavian Transplantation Societys kongress i Stockholm, 11-13 maj, 2016, samt som muntlig presentation vid The Transplantation Societys kongress i Hong Kong, 18-23 augusti 2016.

Anne Wang presenterade sina forskningsresultat "Testosterone in patients with acute myocardial infarction and glucose abnormalities" på Kardiovaskulära Vårmötet 22-24 april 2015 och fick där pris för Bästa Fria Föredrag av Svenska Hjärtförbundet. Anne Wang höll även en posterpresentation på Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes (EASD) i Stockholm 14-18 september 2015.

Jeanette Tour fick omnämningen Highly Commended för sin uppsats "The Role of Genetic Polymorphisms Affecting Opioid and Serotonin Signaling on Exercise-Induced Hypoalgesia in Fibromyalgia Patients " i kategorin Medical Sciences på The Undergraduate Awards 2015 och inbjudan till att presentera sitt projekt på UA Global Summit i Dublin, Irland 10-13 november, 2015.

Oliver von Olnhausen fick omnämningen Highly Commended för sin uppsats "Decompressive Hemicraniectomy in Middle Cerebral Artery Infarction - Clinical Outcome and Predictive Factors" i kategorin Medical Sciences på The Undergraduate Awards 2015 och inbjudan till att presentera sitt projekt på UA Global Summit i Dublin, Irland 10-13 november, 2015.

Arvin Chireh fick omnämningen Highly Commended för sin uppsats "No Association Between hTERT Genetics and Depressive Episodes in Bipolar Disorder - A Genetic Association Study" i kategorin Medical Sciences på The Undergraduate Awards 2015 och inbjudan till att presentera sitt projekt på UA Global Summit i Dublin, Irland 10-13 november, 2015.

Maria Movin fick omnämningen Highly Commended för sin uppsats "The impact of childhood asthma and atopy on growth in early adolescence - A longitudinal study in a cohort of Australian children at high risk for asthma" i kategorin Medical Sciences på The Undergraduate Awards 2014 och inbjudan till att presentera sitt projekt på UA Global Summit i Dublin, Irland 19-21 november, 2014.

Linnea Jonsson Axelsson fick omnämningen Highly Commended för sin uppsats "The anorectic anx/anx mouse displays signs of astrogliosis in the hypothalamus" i kategorin Medical Sciences på The Undergraduate Awards 2014 och inbjudan till att presentera sitt projekt på UA Global Summit i Dublin, Irland 19-21 november, 2014.

Yasmin Fathi vann förstapris i basic science på Semmelweis International Students' Conference 2-4 april 2014 Budapest, Ungern, där hon presenterade sitt examensarbete "The role of KIR-receptors and ligands on the outcome in multiple myeloma following autologous hematopoietic stem cell transplantion".

Daniel Olsson fick 2013 års Asklepiospris för bästa publicerade vetenskapliga artikel ”Acute Kidney Injury Following Coronary Artery Bypass Surgery and Long-term Risk of Heart Failure”. Priset delades ut på Medicinska riksstämman den 6 december 2013. Daniel fick även ett stipendium från Karolinska Institutets stiftelsestipendier för vetenskapliga meriter för sitt projektarbete 2012. Daniel presenterade resultaten från sitt projekt på världens största njurmöte "Kidney Week" i San Diego, USA 2012.

Samuel Redin har presenterat sin studie "Viral Aetiology Among Children With Respiratory Symptoms: Matched Case-control Study" på 9th Smögen summer symposium on Virology 2013 och fått Carl Tullus stipendium 13 dec 2012 för forskande läkarstudenter framförallt på basen av sin studie.

Moa Stenudd vann pris för sin posterpresentation "Resident neural stem cells reduce tissue damage and neuronal loss after spinal cord injury" på Hydra IX Summer School on Stem Cell Biology i Hydra, Grekland 2013.

Yi-Hua Zhang presenterade sitt examensarbete ”Post-therapy Computed Tomography Scans Predict Time to Next Therapy for Chronic Lymphocytic Leukemia Patients” på The Radiological Society of North America (RSNA), Chicago, USA 2012.

Sebastian Sjöqvist gjorde sitt exjobb 2010 i Japan och presenterade sitt projekt "Treating Oesophageal Ulcerations by Endoscopic Transplantation of Allogeneic Cell Sheets" i Stockholm 2011 på United European Gastroenterology Week och vann där pris för sin muntliga presentation.

Ellinor Salander vann läkaresällskapets Asklepiospris för årets bästa vetenskapliga projektarbete 2012. Projekttitel: "S-25-Hydroxyvitamin D levels after whole body ultraviolet radiation with different wavelengths – a randomized controlled trial".

Ylva Gustafsson sammanställde sitt projekt ”MSC culture on electrospun polymers for tracheal tissue engineering" i en poster som presenterades på symposiet Nov2K för unga forskare inom biologi och medicin på Novum på Campus Huddinge, KI, 2012. Postern vann första pris.

Manne Holm deltog på Kardiovaskulära vårmötet i Stockholm 26 april 2012 med en poster baserad resultaten från hans examensarbete HT2011 och vann pris för bästa poster.

JD
Innehållsgranskare:
2024-01-16