För studenter på kursen Förlossning 1 och mödrahälsovård (15 hp) kurskod 7KB004

I den här kursen kopplas teoretiska kunskaper om förlossning och mödrahälsovård till praktisk kunskap. Kursen består av 9 veckor verksamhetsförlagd utbildning, varav 4,5 vecka på barnmorskemottagning, och 4,5 vecka på förlossningsklinik. Delar av kursen samläses med barnmorskeprogrammet. Här på kurswebben hittar du information om kursplan, kursutvärdering, schema samt kontaktuppgifter.

Kursplan

Kursstart HT23

Kursstart måndag 28 augusti 2023. Schema publiceras senast 2 veckor före kursstart.

Kursavslut 5 november. Kursen ges endast på höstterminen.

 

Schema - med reservation för ändringar

Kontaktuppgifter

Wibke Jonas

Kursansvarig

Sofie Dahl

Utbildningsadministratör
08-524 824 66

Emelie Ahlin

Studievägledare
WJ
Innehållsgranskare:
Anna Wåhlin
2023-11-15