För studenter på kursen Fysioterapi som ämne och yrke inom svensk hälso- och sjukvård (5 hp) kurskod 7KF006

Syftet med kursen är att den studerande utvecklar sina kunskaper om svensk hälso-och sjukvård, samt om fysioterapeutens kompetenser och roller. Kursen ger en introduktion till fysioterapi inom svensk hälso- och sjukvård, inklusive yrkets utveckling, evidensbaserad vård, inblick i olika karriärvägar samt reflektioner om professionellt förhållningsätt. Kursen innehåller fysioterapeutisk terminologi och teoretiska referensramar som används inom svensk hälso- och sjukvård.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart: Planeras till VT24 

Förbered dig inför kursen genom att läsa igenom kursplanen, där hittar du information om kursens mål, innehåll, arbetsformer, examination samt rekommenderad litteratur. 

Schema

Schema publiceras cirka två veckor innan kursstarten.

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering.

Senast genomförda kursanalys.

Kontaktuppgifter

Gabriele Biguet

Kursansvarig och examinator

Linda Schöldberg

Utbildningsadministratör

Päivi Vejby

Studievägledare
08-524 880 59

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater. Cirka två veckor före kursstart kommer du få en inbjudan via e-post. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

GB
Innehållsgranskare:
Linda Schöldberg
2023-05-17