För studenter på kursen Immunologi 2 (7,5 hp) kurskod 1BA179

Kursens övergripande mål är att studenten ska tillägna sig fördjupade kunskaper i immunologi och immunologisk metodik.

Kursplan

Kursinformation
 

Kursen inkluderar ämnesområden inom immunologi som vi endast berörde mycket lite i grundkursen (termin 4), såsom överkänslighetsreaktioner och infektionsimmunologi.
Vi kommer också att diskutera betydelsen av kvalitetssäkrat arbete. Detta gör vi under kursens laborationer och under ett artikelseminarie.

Observera att du inför kursen förväntas ha färska kunskaper i immunologi som motsvarar grundkursen. Det kan därför vara lämpligt att repetera kunskaperna före kursstart genom att läsa hela kapitel 1 i kurslitteraturen, The Immune System by Peter Parham, Fourth Edition 2014.

Kursboken finns att köpa i Medicinska föreningens bokhandel, Karolinska Institutet.

 

Kursen har 2 moment:

Immunologi, teori och metodik

Laborationer

Välkomstinformation

Kursen startar den 29 september klockan 09:30 i sal 4Y

Välkomna!

 

Schema

Länk till schema:
https://cloud.timeedit.net/ki/web/student/ri1Y7mYyQ1f803QY75QQ618XZ1074Z.html

OBS!!! Två datum har inte gått att boka i TimeEdit pga bokningsfel (ansvariga håller på att se över problemet).
Det tillkommer en föreläsning/läraktivitet den 30/3 klockan 09.00 – 12.00 om Innate immunity i sal 4Y.
Dessutom examineras kursen den 2/11 mellan 09.00 – 12.30. Återkommer om lokal när felet i TimeEdit är åtgärdat.

Kursanalys och kursvärdering

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av utbildningsstyrelsen

Kursanalys

Kontaktuppgifter

Annica Lindkvist

Kursansvarig
PJ
Innehållsgranskare:
Per Jonsson
2022-11-29