För dig som är student på Biomedicinska analytikerprogrammet Programöversikt

OBS! DENNA SIDA GÄLLER FÖR STUDENTER SOM HAR PÅBÖRJAT UTBILDNINGEN HT23 OCH TIDIGARE.

Här hittar du en översikt av BMA utbildningens (1BA16) ingående kurser, ramschema samt utbildningsplan.

Biomedicinska analytikerprogrammet har 2 inriktningar - klinisk fysiologi och laboratoriemedicin.

Under det första året av utbildningen samläses alla kurser medan under det andra året läses separata inriktningsspecifika kurser. Under det tredje året är det samläsning under vissa valbara kurser samt vetenskaplig metodik 2 och examensarbetet.

 

Programöversikt inriktning klinisk fysiologi

Här på programwebben får du en översikt av alla ingående kurser i Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning klinisk fysiologi samt allmän information till dig som student. Varje enskild kurs har sedan en egen kurswebb där du hittar ett detaljerat schema, kontaktuppgifter till kursansvarig lärare. Se nedan för länkar till kurswebbarna.

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

 

Termin 6

Valbar kurs period 1, inom biomedicinsk laboratorievetenskap väljes någon av följande :

Valbar kurs period 2, inom biomedicinsk laboratorievetenskap väljes någon av följande:

  Övriga valbara kurser utanför huvudområdet:

Global hälsa, 7,5 hp

Programöversikt inriktning laboratoriemedicin 

Här på programwebben får du en översikt av alla ingående kurser i Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning laboratoriemedicin samt allmän information till dig som student. Varje enskild kurs har sedan en egen kurswebb där du hittar ett detaljerat schema, kontaktuppgifter till kursansvarig lärare. Se nedan för länkar till kurswebbarna.

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5/6

Under det sista året läses följande kurser:

Under det sista året är 2 kurser fasta under termin 5 ( Tillämpad BML 1, 7,5 hp och Vetenskaplig Metodik, 7,5 hp) och 1 kurs (examensarbete, 15 hp) under termin 6. Övriga kurser är valbara enligt nedanstående:

Valbara kurser inom biomedicinsk laboratorievetenskap:

Övriga rekommenderade valbara kurser:

Terminstider

Här hittar du terminstider för KI:s program på grund- och avancerad nivå

Idrottsdag infaller den 5:e onsdagen på terminen.

 

Ramschema

Ramschemat ger dig en överblick av när kurserna börjar och slutar under terminen och när du har VIL/VFU samt examination. Ramschemat publiceras senast 4 veckor innan terminsstart. Detaljerade scheman för kurserna hittar du på respektive kurswebb (se länk ovan).

Terminsöversikt

Här hittar du terminsöversikten för vårterminen 2024 och höstterminen 2024.

 

Översikt HT24

Översikt VT24

Utbildningsplan

I utbildningsplanen hittar du de övergripande målen för programmet, innehåll och upplägg. Nedan finner du de två senast gällande utbildningsplanerna. Äldre utbildningsplaner kan du söka fram i Karolinska institutets kurs- och utbildningsplanearkiv. 

BK
Innehållsgranskare:
Per Jonsson
2024-05-15