För dig som är student på Kandidatprogrammet i nutrition Omtenta- och uppsamlingstentatillfällen Kandidatprogrammet i nutrition

Gällande tentor på nutritionskurserna på Kandidatprogrammet i nutrition så behöver man som student inte anmäla sig till de ordinarie tillfällena på sina pågående kurser. Däremot måste man alltid anmäla sig till omtentamenstillfällena och uppsamlingstillfällena senast en vecka innan, liksom om man skriver en omtentamen vid ett ordinarie tillfälle.

Examinationstillfällen på KI 2023

Omtentamenstillfällen och uppsamlingstillfällen 2023

Anmälan görs till Sara Bruce, absolut senast 1 vecka innan tentamenstillfället (om inte annat anges): sara.bruce.1@ki.se
Mer detaljerad information om hur tentan kommer att gå till, samt plats för tentan kommer ca en vecka innan till er som anmält er.

Människokroppen, hälsa och sjukdom (NU3001):

  • 22 december 2023, 9:15-13:15, sal DNA, Neo. (Anmäl er senast 1 december).

Det går även bra att skriva omtenta vid de ordinarie tentamenstillfällena i mån av plats, se nedan. Anmälan görs då till Sara Bruce, senast 1 vecka innan tentamenstillfället (om inte annat anges): sara.bruce.1@ki.se

Ordinarie tillfällen, då man även kan skriva omtentamen, 2023

Klinisk nutrition (NU3010)

  • 22 november 2023 

Examinationstillfällen på KÖL och BIG, Stockholms universitet

För information om omtentamen i kemi och cell- och molekylärbiologi, se respektive institutions sida nedan.

Kemiska sektionen, KÖL

Rullande tentaschema de närmaste 6 månaderna (su.se)

Uppsamlingstentorna för Kemikurserna kommer att vara 14 augusti (Biokemi) och 17 augusti 2023 (Grundläggande kemi och Organisk kemi).

Tillfällen och möjligheter att lämna in lab. rapporter sker ofta i samband med ordinarie kurstillfällen. 

Kontakta: kemi@su.se för mer information.

Analytisk kemi I, 7,5 hp (KA5003)

Kursen Analytisk kemi I gavs för sista gången vårterminen 2021. Du som behöver avsluta den har möjlighet att göra det i två år, dvs fram till augusti 2023. Tillfällen för omtentamen 2023 kommer att ges i maj och augusti, vänligen kontakta kemi@su.se för datum, anmälan och mer information.

Behöver du lämna in labbrapporter måste detta ske under perioden som går från slutet av mars till början av maj 2023. För mer information och exakta datum kontakta kemi@su.se.

BIG

Uppsamlingstillfällen för CMB-kursen kommer att ske lördagarna 17 juni och 1 juli, 2023. Information om vilken tenta som går vilken dag kommer.

Labrapporter som inte lämnats in under kursen och där studenter alltså har rest, kan oftast lämnas in vid omtenta och uppsamlingstentor. Då Athenasidan inte är aktiv så är det bäst att maila rapporten till den kursledare som var aktiv vid senaste tillfället, så de kan t ex mejlas in i början av sommaren.

Kontakta: info.big@su.se för mer information.

SB
Innehållsgranskare:
Sara Bruce
2023-09-22