För dig som är student på Kandidatprogrammet i nutrition Omtentatillfällen Kandidatprogrammet i nutrition

Gällande tentor på nutritionskurserna på Kandidatprogrammet i nutrition så behöver man som student inte anmäla sig till de ordinarie tillfällena på sina pågående kurser. Däremot måste man alltid anmäla sig till omtentamenstillfällena och uppsamlingstillfällena senast en vecka innan, liksom om man skriver en omtentamen vid ett ordinarie tillfälle.

Examinationstillfällen på KI 2023

Omtentamenstillfällen och uppsamlingstillfällen 2023

Anmälan görs till Sara Bruce, absolut senast 1 vecka innan tentamenstillfället (om inte annat anges): sara.bruce.1@ki.se
Mer detaljerad information om hur tentan kommer att gå till, samt plats för tentan kommer ca en vecka innan till er som anmält er.

Människokroppen, hälsa och sjukdom (NU3001):

 • Augusti 2023 (mer information kommer)

Klinisk nutrition (NU3010)

 • 19 januari, 2023, 9:15-13:15, i salen Lipid, i Neo

Livsmedelskemi och Livsmedelslära (NU3002):

 • Juni 2023 (mer information kommer)
 • Augusti 2023 (mer information kommer)

Humanfysiologi och energiomsättning (NU3003):

 • Del 1: Juni och augusti 2023 (mer information kommer)
 • Del 2: Juni och augusti 2023 (mer information kommer)

Det går även bra att skriva omtenta vid de ordinarie tentamenstillfällena i mån av plats, se nedan.
Anmälan görs då till Sara Bruce, senast 1 vecka innan tentamenstillfället (om inte annat anges): sara.bruce.1@ki.se

Ordinarie tillfällen, då man även kan skriva omtentamen, 2023

Klinisk nutrition (NU3010)

 • november 2023 (mer information kommer)

Humanfysiologi och energiomsättning (NU3003)

 • Del 1: 13 februari, 2023
 • Del 2: 13 mars, 2023

Livsmedelskemi och Livsmedelslära (NU3002):

 • 28 april, 2023

Människokroppen, hälsa och sjukdom (NU3001):

 • 2 juni, 2023 (anatomi och histologi)

Examinationstillfällen på KÖL och BIG, Stockholms universitet

För information om omtentamen i kemi och cell- och molekylärbiologi, se respektive institutions sida nedan.

Kemiska sektionen, KÖL

Rullande tentaschema de närmaste 6 månaderna (su.se)

Uppsamlingstentorna för Kemikurserna kommer att vara 15 augusti, 19 augusti och den 22 augusti, 2022. Se Kemis sida om Uppsamlingstentor augusti 2022.

Det kommer även att komma ett restlab. tillfälle och möjlighet att lämna in lab. rapporter för Biokemi I (antagligen i augusti) och Biokemi II (antagligen juni). Detajerna är dock inte satta än.

Kontakta: kemi@su.se för mer information.

Analytisk kemi I, 7,5 hp (KA5003)

Kursen Analytisk kemi I gavs för sista gången vårterminen 2021. Du som behöver avsluta den har möjlighet att göra det i två år, dvs fram till augusti 2023. Tillfällen för omtentamen 2022 och 2023 kommer att ges i maj och augusti, vänligen kontakta kemi@su.se för datum, anmälan och mer information.

Behöver du lämna in labbrapporter måste detta ske under perioden som går från slutet av mars till början av maj 2022 och 2023. För mer information och exakta datum kontakta kemi@su.se.

BIG

Uppsamlingstillfällen för CMB-kursen kommer att ske lördagarna 18 juni och 2 juli, 2022. Information om vilken tenta som går vilken dag kommer. Labbrapporter gällande CMB-kursen kan mejlas till kursledaren vid tillfällen för omtentor eller uppsamlingstentor, så de kan mejlas in i sommar.

http://130.237.85.60/fmi/iwp/cgi?-db=tentor.fp7&-loadframes

Uppsamlingsttentamen för kursen "Introduktion till biologisk statistik" kommer att ske på distans den 12 juni, 2022.

Kontakta: info.big@su.se för mer information.