För dig som är student på Kandidatprogrammet i nutrition Studera utomlands - Kandidatprogrammet i nutrition

Om du är intresserad av att studera utomlands i anslutning till Kandidatprogrammet i nutrition så finns det tre huvudsakliga vägar för det, där den främsta är att på eget initiativ göra det självständiga arbetet utomlands. Du skulle även kunna göra ett uppehåll ett år eller göra ett utbyte efter studierna genom att utnyttja Stockholms universitets centrala avtal, förutsatt att du inte tar ut din examen innan.

Under det Självständiga arbetet, termin 6

En möjlighet att åka utomlands under programmet är att du gör det självständiga arbetet utomlands. Detta sker på studentens eget initiativ som då får söka upp en handledare och ett projekt vid ett universitet i ett annat land. Du registreras och examineras som vanligt vid Stockholms universitet och redovisar ditt arbete i slutet av kursen tillsammans med alla andra. Om du åker till ett land inom EU, så finns det möjlighet att söka stipendium för detta, Erasmus+. Om du vill göra en mindre fältstudie i ett låg- eller medelinkomstland, så kallat Minor Field Studies (MFS), så kan detta finansieras genom ett Sida-stipendium. I övriga fall så får du bekosta resa och uppehälle själv.

Uppehåll ett år under utbildningen eller efter studierna

Du kan också under kandidatprogrammet ta uppehåll på ett år och åka på utbytesstudier genom de universitetsövergripande avtalen på SU. Detta kan du göra även efter studierna, men då är det dock viktigt att du inte tar ut din examen innan du åker, även om alla kurser är avslutade. Detta p g a visumskäl då vissa länder är angelägna om en garant att studenten ska återvända till sitt hemland efter utbytesstudierna.

Du kan sedan tillgodoräkna dig utbytet som en fristående kurs. En fördel med de centrala utbytesavtalen är att man får söka kurser på alla institutioner på värduniversitetet (det kan finnas vissa begränsningar) så länge du uppfyller förkunskapskraven. Detta gör att du alltså kan nischa dig i din utbildning och läsa en kurs som ger dig en spets i karriären, beroende på vilken inriktning du väljer.

Att åka på utbytesstudier genom de universitetsövergripande avtalen på SU kräver planering i god tid. För att åka utomlands under höstterminen, så behöver du ofta ansöka ett år innan. Om du har frågor kring dessa utbyten, så kan du kontakta de internationella koordinatorerna vid Stockholms universitet: studentutbyte@su.se 

Utbyte via institutionsavtal

Eftersom kandidatprogrammet i nutrition består av sammanhängande obligatoriska kurser under hela utbildningen, så är det svårt att åka på ett utbyte där du kan läsa kurser utomlands som matchar och kan tillgodoräknas i kandidatprogrammet vad gäller innehåll och tidsperiod som kurserna ges. Vi har därför inga avtal på institutionsnivå, utan hänvisar till möjligheterna som är beskrivna ovan.