För dig som är student på Kandidatprogrammet i nutrition Studievägledning, rättigheter och skyldigheter - Kandidatprogrammet i nutrition

Här hittar du information om studievägledning samt lite om de rättigheter/skyldigheter du har som student. Som student vid Kandidatprogrammet i nutrition är du inskriven vid Stockholms universitet (SU) under hela programmet, varför det mesta av de regler, rättigheter och skyldigheter som rör dig som student följer SU:s regelverk.

Närvaroplikt vid upprop

Det är obligatoriskt att närvara vid uppropen.

Undantag kan ges, men då måste man kontakta kursledningen i god tid innan. Efter uppropen registreras studenterna i Ladok (SU:s Ladok) och registreringen överförs till CSN direkt. Till vissa kurser kan man webbregistrera sig (på KÖL och BIG), detta gäller dock inte kurserna i nutrition.

Tillgodoräknande, avbrott och studieuppehåll

Kontakta programansvarig vad gäller tillgodoräknanden, avbrott och studieuppehåll.

Nedan finns länkar med mer information på SU:s sidor.

Kontakt

Magdalena Rosell

Studierektor för Kandidatprogrammet i nutrition

Maria Henström

Biträdande studierektor för Kandidatprogrammet i nutrition

Studievägledning

Din studievägledare kan ge dig råd och stöd, samt mer information om vad som gäller. Har du behov av särskilt pedagogiskt stöd är det vid SU du ska söka detta, men det är viktigt att du även informerar studievägledaren vid respektive institution samt dina kursledare om detta vid början av en kurs.

Kontakt till Studievägledarna för Kandidatprogrammet i nutrition

Jon Olsén

Studievägledare för Kemikurserna på KÖL

Birgitta Åkerman

Studievägledare för Cell- och Molekylärbiologi på BIG (fram till i juli 2022)

Sara Bruce

Studievägledare för nutritionskurserna på BioNut

Särskilt pedagogiskt stöd

Om du har behov av särskilt pedagogiskt stöd så kan du ansöka om det vid Stockholms universitet. Stödet som erbjuds utgår ifrån dina individuella behov och syftar till att underlätta dina studier. Stödåtgärderna ska vara rimliga utifrån funktionsnedsättning, kurskrav och lärandemål.

Nedan finner du en länk till informationen på SU:s webbsida, där du hittar mer information om hur du ansöker om särskilt pedagogiskt stöd.

Där finns även andra länkar gällande studenthälsa, arbetsmiljö och försäkringar, samt CSN.

Fusk och plagiering

Stockholms universitet ser mycket allvarligt på fusk. Nedan hittar du information om de regler och föreskrifter kring fusk och plagiering som finns. Läs informationen för att försäkra dig om att du kommer att följa reglerna vid skriftliga arbeten och examination.

Uppflyttningar till Termin 3, 4, 5 och 6

  • För att bli uppflyttad till termin 3 (till Cell- och Molekylärbiologi, mikrobiologi och genetik 30 hp, BL 3010) måste man ha klarat kurser motsvarande Grundläggande kemi 15hp (KZ2012), Organisk kemi 7,5 hp (KO2003) och Biokemi 7,5 hp (KB2003).
     
  • För att få påbörja termin 4 med Humanfysiologi och energiomsättning 15 hp, (NU3023) så måste man ha motsvarande 60 hp inom naturvetenskapliga ämnen, varav minst 22,5 hp i kemi (därav minst 7,5 hp i Biokemi), samt 7,5 hp cellbiologi.
     
  • För att få påbörja termin 5 med bland annat Klinisk nutrition och Nutritionsstatus 15 hp (NU4026), så måste man, förutom det ovanstående, också ha godkänt i Humanfysiologi och energiomsättning 15 hp (NU3023) samt Näringsfysiologi 15 hp (NU4024).
     
  • För att få påbörja termin 6, med det Självständiga arbetet måste man ha kurser på högskolenivå om minst 135 hp, varav minst 75 hp ska vara godkända kurser i nutrition (inklusive kurserna Humanfysiologi och energiomsättning och Näringsfysiologi).
SB
Innehållsgranskare:
Sara Bruce
2023-03-27