För studenter på kursen Klinisk Farmakologi kurskod 2TL078

Syftet med kursen är att ge studenten kunskaper och färdigheter att kunna göra ett individualiserat val av läkemedel till den enskilde patienten som för tandläkaren odontologiskt relevanta läkemedelsgrupper där studenten kan belysa styrkor/svagheter, möjligheter och risker utifrån patienten, miljöhänsyn, miljöpåverkan, antibiotikaresistens och farmakologiskpåverkan.

Kursplan

Pills  A variety of pills falling out of plastic measuring container.  Credit   Science Photo Library  Rights Managed /
Pills A variety of pills falling out of plastic measuring container. Credit Science Photo Library Rights Managed / Foto: Science Photo Library

Kontaktuppgifter

Karin Wrangö

Utbildningsadministratör

Anna Feldreich

Adjunkt och kursansvarig

Funktionsvariation

Studerande på Karolinska Institutet som behöver alternativ examination skall uppvisa intyg över funktionsvariation. Intyget ska mejlas till utbildningsadministratören (karin.wrango@ki.se) vid kursstart. Vi tar inte emot några enskilda läkarintyg/utlåtande om funktionshinder. 

Ett intyg om funktionshinder på KI utfärdas av Viktoria Hansson. 

E-post: funkis@ki.se  

Mer om att studera på Karolinska med en funktionsvariation

Hur du ansöker om intyg för anpassning

Tillgodoräknande

Ansökan tillgodoräknande skickas till kursadministrationen. Observera att blanketten skall vara egenhändigt signerad och blanketten skall scannas in och skickas via mejl eller på papper. 

Email: karin.wrango@ki.se 

Postadress: Kursexpeditionen för Fysiologi och Farmakologi, Biomedicum Kvarteret A3, Solnavägen 9 170 65 Solna 

Information om tillgodoräknande

Blankett

Kursmeddelanden

  • Kursregistrering: Vi påminner att du som student behöver kursregistrera dig inför en ny kurs i Ladok. Kontrollera också att dina kontaktuppgifter i Ladok är korrekta.
  • Kursen startade tisdagen den 13 december HT2022, kl. 09:00-16:00.
  • Ges nästa gång HT2023.

 

  • Rest tentamen för HT22: fredagen den 17 marskl 08:15-11:15 i Solna. 
    • Avser du delta på denna så mejlar du till karin.wrango@ki.se. (Ange tentatillfälle namn, personnummer och e-mail samt termin du läste kursen). 

Documents

AF
Innehållsgranskare:
Karin Wrangö
2023-01-17