För studenter på kursen Klinisk Farmakologi kurskod 2TL078

Syftet med kursen är att ge studenten kunskaper och färdigheter att kunna göra ett individualiserat val av läkemedel till den enskilde patienten som för tandläkaren odontologiskt relevanta läkemedelsgrupper där studenten kan belysa styrkor/svagheter, möjligheter och risker utifrån patienten, miljöhänsyn, miljöpåverkan, antibiotikaresistens och farmakologiskpåverkan.

Kursplan

Pills  A variety of pills falling out of plastic measuring container.  Credit   Science Photo Library  Rights Managed /
Pills. Foto: Science Photo Library.

Kursmeddelanden

Kursstart

  • Kursen startar tisdagen den 12 december 2023, kl. 09:00-15:00. 
  • Vi påminner att du som student behöver kursregistrera dig inför varje ny kurs i Ladok.
  • Kontrollera också gärna att dina kontaktuppgifter i Ladok är korrekta. 

Rest tentamen 

  • Ordinarie tentamen HT23 ges torsdagen den 11 januarikl 14:15 - 17:15, i Skrivsalen BZ, på Campus Solna. 
  • Anmälan till tentamen görs i Ladok, senast 10 dagar innan tentamen ska skrivas.
  • Om du har någon anpassning av tentamen beviljat ska du maila ditt intyg till karin.wrango@ki.se, senast i samband med tentamensanmälan.

Kontaktuppgifter

Profile image

Karin Wrangö

Utbildningsadministratör
+46852483799
Profile image

Anna Feldreich

Kursansvarig
AF
Innehållsgranskare:
Karin Wrangö
2024-04-08