För studenter på kursen Klinisk medicin, inriktning kirurgi (27 hp) kurskod 2LK136

Välkommen till en intensiv och spännande kurs inom de kirurgiska disciplinerna kirurgi, ortopedi, urologi, radiologi/bilddiagnostik och anestesi och intensivvård. Kursen integrerar även primärvård, onkologi och rättsmedicin.

Kursplan

Nedläggning av kursen- Klinisk medicin, inriktning kirurgi

Alla frågor från studenter gällande denna nu avvecklade kurs ställs till un@kids.ki.se för vidarebefordran till kursens examinator.

Med anledning av det nya sexåriga läkarprogrammet som infördes höstterminen 2021, läggs kurserna i det nuvarande 5,5-åriga läkarprogrammet successivt ner. Kursen Klinisk medicin – inriktning kirurgi ges för sista gången VT24.

Kursen är behörighetsgivande till kursen Klinisk medicin – inriktning neuro, sinnen och psyke på termin 9 VT25.

Datum för samtliga omexaminationer (och resttillfällen för obligatorier) kommer att publiceras i kursens kursrum i Canvas och här nedan när datum för dessa beslutas. För samtliga examinationer gäller att studenterna ska anmäla sig inom angiven tid som anslås här på kurswebben för att kunna delta i examinationen.

Utöver ordinarie skriftliga examinationer, ges ytterligare 3 examinationstillfällen. För obligatorier och för praktiska examinationer erbjuds högst två resttillfällen, enligt aktuell kursplan. Enstaka obligatorier kan, om examinator så anger, kompletteras med ersättningsuppgift.

Skriftligt examinationstillfälle enligt denna kursplan ges sista gången under VT25.

För att kunna ta igen obligatoriska moment och skriftliga examinationer efter ordinarie kurstillfälle måste du bli omregistrerad på kursen den aktuella terminen. Kontakta först studievägledningen för att bli omregistrerad vagledning-lakare-t4-t11@uf.ki.se Kontakta sedan kursadministratör andrea.herslow@ki.se

 

Mer information

För mer information om avvecklingen av det 5,5-åriga programmet samt kontaktuppgifter till studievägledningen se läkarprogrammets programwebb.

Information om övergångsbestämmelser i kursplan 2LK136.

Planerade omtillfällen 
Anmäl dig så snart du vet att du vill delta på en examination. 

Anmälan sker i Ladok gällande den skriftliga examinationen. 
För anmälan till OSCE och munta kontaktar du kursadministratör på KI DS andrea.herslow@ki.se
Anmälan måste ske innan sista anmälningsdatum är passerat för att få delta i examinationen.
Tänk på att om inga anmälningar finns så kan det leda till att examinationen inte ges.

Obs! Vid förhinder - viktigt att du avanmäler dig både i Ladok OCH till din kursadministratör.

Planerade examinationer

Ordinarie tillfälle VT24

 Skriftlig

13 maj 2024 (Anmälan 14 dagar innan examinationstillfället)

OSCE

15 maj 2024 (Anmälan 14 dagar innan examinationstillfället)

Muntlig

17 maj 2024 (Anmälan 14 dagar innan examinationstillfället)

OBS!

För att kunna ta igen obligatoriska moment och skriftliga examinationer efter ordinarie kurstillfälle bör student vara omregistrerad på kursen den aktuella terminen.  Student ska först kontakta studievägledningen som förbereder för omregistrering i Ladok mejla: vagledning-lakare-t4-t11@uf.ki.se. Kontakta sedan utbildningsadministratören (se nedan) för att bli omregistrerad och att få tillgång till kursrum i Canvas.

Omtillfälle 1

Skriftlig

20 augusti 2024

Anmälan 14 dagar innan examinationstillfälle

OSCE

23 augusti 2024

Anmälan 14 dagar innan examinationstillfälle

Muntlig ?

Anmälan 14 dagar innan examinationstillfälle

Omtillfälle 2

Skriftlig

13 januari 2025

Anmälan 14 dagar innan examinationstillfälle

OSCE

16 januari 2025

Anmälan 14 dagar innan examinationstillfälle

Muntlig

17 januari 2025

Anmälan 14 dagar innan examinationstillfälle

Omtillfälle 3

(mars 2025)

Skriftlig ej än satt
Anmälan 14 dagar innan examinationstillfälle

OSCE ej än satt

Anmälan 14 dagar innan examinationstillfälle

Muntlig ej än satt

Anmälan 14 dagar innan examinationstillfälle

 

Ramschema T7 Klinisk medicin, inriktning kirurgi i Läkarprogrammet VT
Exempel på ramschema Klinisk medicin, inriktning kirurgi VT

Exempel på ramschema 

Ramschema för termin -Klinisk medicin, inriktning kirurgi  T7 Läkarprogrammet
Exempel på ramschema Klinisk medicin, inriktning kirurgi HT

Kursanalys samt kursvärdering

Kursstart

Kurstider HT24

2 september 2024 - 17 januari 2025

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

Kontaktuppgifter

Profile image

Truls Gårdmark

kursansvarig och examinator
Profile image

Andrea Herslow

Utbildningsadministratör
TG
Innehållsgranskare:
Malin Wirf
2024-06-13