För studenter på kursen Klinisk medicin, inriktning kirurgi (27 hp) kurskod 2LK136

Här får du en enkel överblick över kursen Klinisk medicin, inriktning kirurgi. Hur ett schema kan se ut och vilka du ska kontakta med frågor.

Kursplan

Information om kursen

Kursen omfattar specialiteterna kirurgi, ortopedi, anestesi, urologi, radiologi, samt onkologi, primärvård och rättsmedicin. Dessutom ingår en studentvald fördjupningskurs (SVK) på två veckor innan terminen är slut. Som du ser är det många olika ämnen, de flesta med många praktiska moment. Kirurgi betyder ju också handarbete. Hög närvaro och att vara påläst inför placeringen underlättar för er att klara vår termin.

Ramschema

Tänk på att detta är ett exempel på hur ett schema kan se ut varför veckonumren kan vara felaktiga.

Ramschema T7 Klinisk medicin, inriktning kirurgi i Läkarprogrammet VT
Ramschema Klinisk medicin, inriktning kirurgi VT
Ramschema för termin -Klinisk medicin, inriktning kirurgi  T7 Läkarprogrammet
Ramschema -Klinisk medicin, inriktning kirurgi T7 Läkarprogrammet HT

Kursanalys samt kursvärdering

Kursstart

Kurstider HT23

28/8 till 18/12

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

Kontaktuppgifter

Truls Gårdmark

kursansvarig och examinator
0706544342
0706544342

Andrea Herslow

Utbildningsadministratör
TG
Innehållsgranskare:
Malin Wirf
2023-06-16