För dig som är student på Kompletterande utbildning för barnmorskor med utländsk examen Programöversikt Kompletterande utbildning för barnmorskor

På den här sidan hittar du utbildningsplan för programmet, en översikt över programmet och länkar till kurswebbar för de kurser som ingår i programmet.

Programmet består av två terminer. Första terminen (vårtermin) består av teoretiska kurser där du lär dig grunderna för det svenska barnmorskeyrket. Andra terminen (hösttermin) består till stor del av praktik, så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Då får du träna praktiskt på att arbeta som barnmorska på olika kliniker och mottagningar.

Efter avslutad, godkänd utbildning kan du ansöka om svensk barnmorskelegitimation. 

Utbildningsplan

Aktuell utbildningsplan (7KB18) hittar du här. 

Programmets uppbyggnad

Klicka på kursnamnen för att komma till kurswebben där du kan läsa mer om varje kurs. 

Termin 1 - Vårtermin

Barnmorskans profession inom svensk hälso- och sjukvård (15 hp)

Barnmorskans profession inom gynekologi, mödrahälsovård samt antikonception (10,5 hp)

Farmakologi och läkemedelsberäkning (4,5 hp)

Termin 2 - Hösttermin

Förlossning 1 och mödrahälsovård (15 hp)

Förlossning 2, antenatal vård samt eftervård (15 hp)

Medverkande institutioner

Programmet ges av Institutionen för kvinnor och barns hälsa. Kursen Farmakologi och läkemedelsberäkning (4,5 hp) ges av Institutionen för laboratoriemedicin. Övriga kurser ges av Institutionen för kvinnor och barns hälsa. 

Terminsöversikt program samt Tentamensdatum

ÅG
Innehållsgranskare:
Anna Wåhlin
2023-08-22